На засіданні Вченої ради: 05.10.2015

5 жовтня 2015 р. відбулося чергове засідання Вченої ради університету.

Розпочалося воно поздоровленням ювілярів: завідувача кафедри конструювання верстатів та машин д.т.н., проф. В.Б.Струтинського, проф. каф. прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки д.т.н., проф. О.М. Яхна, директора ММІ д.т.н., проф. М.І.Бобиря, доцента каф. ливарного виробництва чорних та кольорових металів к.т.н., доц. Л.М.Сиропоршнєва і завідувача кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей д.ф.-м.н., проф. О.І.Клесова.

Основним питанням порядку денного була інформація про підсумки проведення оздоровчого сезону 2015 року. Доповідав начальник управління програм перспективного розвитку та соціального забезпечення С.А.Огінський. Сергій Анатолійович зазначив, що з метою вдосконалення системи оздоровлення працівників і студентів університету наказом ректора від 26 листопада 2014 року №4-591 "Про зміну структури університету" у складі департаменту перспективного розвитку було створено відділ соціального забезпечення та сайт, який відвідали більше 30000 користувачів. Також було повідомлено про те, що вжиті заходи підвищили рівень конкурентоспроможності оздоровчих підрозділів на ринку оздоровчих послуг і забезпечили значний попит на послуги з оздоровлення. Що, у свою чергу, значно підвищило рівень рентабельності оздоровчих підрозділів. Крім того, з метою подальшого вдосконалення системи оздоровлення НТУУ "КПІ" у 2016 р., за рішенням ректора впроваджено окремий субрахунок для оздоровчих підрозділів.

Після цього були розглянуті конкурсні питання і поточні справи, зокрема  затверджено склад Комісії з впровадження 3-рівневої підготовки фахівців з вищою освітою. До складу Комісії увійшли: проректор з перспективного розвитку О.М. Новіков, проректор з навчально-виховної роботи П.О.Киричок, директор ММІ М.І.Бобир, декан ФЕЛ В.Я.Жуйков, декан ПБФ Г.С.Тимчик, декан ХТФ І.М.Астрелін, декан ІФФ П.І. Лобода,  декан ФСП А.А. Мельниченко та заступник першого проректора С.П. Гожій  (секретар комісії). Очолив комісію перший проректор Ю.І. Якименко.

Також було обговорено питання щодо увічнення пам'яті авіаконструкторів –  Д.Л.Томашевича та О.М. Граціанського у меморіальний галереї видатних політехніків.

А.А. Мельниченко, вчений секретар НТУУ "КПІ" / Фото: https://instagram.com/p/6E-RN3gpqH/