Інформаційні системи для Охматдиту

Нещодавно на ім'я ректора НТУУ "КПІ" М.З.Згуровського надійшов лист-подяка з Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" МОЗ України, в якому медики високо оцінили роботи з удосконалення технічного, інформаційного та програмного забезпечення, виконані для них фахівцями КПІ. На сьогодні "ОХМАТДИТ" – багатопрофільний діагностично-лікувальний заклад, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Про співпрацю з відомим медичним закладом розповідає директор Конструкторського бюро інформаційних систем НТУУ "КПІ" Артем Йосипович Савицький.

Одним з пріоритетних напрямів розвитку системи охорони здоров'я є впровадження різноманітних інформаційних систем, які, по-перше, можуть оперативно надавати всім бажаючим інформацію про можливості медичного закладу щодо обслуговування населення, а по-друге, представляти медичному персоналу оперативні дані про пацієнтів.

Протягом двох останніх років КБ інформаційних систем нашого університету плідно співпрацює із закладами МОЗ України, зокрема з Національною дитячою спеціалізованою лікарнею (НДСЛ) "ОХМАТДИТ" щодо розробки й впровадження інформаційних сайтів, а також програмного, інформаційного та технічного забезпечення систем підтримки роботи медперсоналу закладу. Так, під керівництвом співробітника КБ ІС Валерія Захаровича Стецюка за участю студентів ФІОТ, особливо Андрія Малєя (гр.ІС-82), в порядку надання технічної допомоги виконано низку робіт: створено інформаційний сайт Неонатологічного центру НДСЛ "ОХМАТДИТ", інформаційний сайт Центру метаболічних захворювань, базу даних пацієнтів Центру метаболічних захворювань, надано допомогу в налаштуванні технічного і програмного забезпечення Центру метаболічних захворювань та відділення заготівлі крові й її компонентів. Подальша робота пов'язана зі створенням системи ведення електронних медичних карток пацієнтів.

Організація медичної допомоги в Неонатологічному (для новонароджених) центрі НДСЛ "ОХМАТДИТ" на сучасному етапі неможлива без належної інформаційної підтримки. На створеному сайті надано всю необхідну інформацію про роботу відділень центру, його співробітників та заходи, які організовуються й проводяться в центрі. Сьогодні ведуться роботи зі створення бази даних Неонатологічного центру.

З організацією системи катамнестичного (за недоношеними дітьми) спостереження в Неонатологічному центрі НДСЛ "ОХМАТДИТ" виникла необхідність створення бази даних для систематизації інформації про кожного маленького пацієнта, а також отримання всіх необхідних даних на будь-якому етапі. Це значно полегшить роботу лікаря, дозволить відстежити перебіг захворювання у дитини.

Центр метаболічних захворювань (розлади обміну речовин) НДСЛ "ОХМАТДИТ" – єдиний в Україні, де здійснюються унікальні лабораторні обстеження. Створений за нашою участю сайт центру дозволяє донести до населення інформацію про можливості центру та використати цей інформаційний ресурс для популяризації знань про спадкові хвороби обміну речовин.

Електронна формалізована карта, що розробляється, дозволить створювати, зберігати й редагувати всю медичну інформацію про пацієнта, швидко знаходити необхідні дані та проводити поетапний аналіз. Локальна мережа дозволяє налагодити зворотний зв'язок з лабораторним підрозділом центру і заощадити час на отримання результатів аналізів. Програмне забезпечення дозволяє проводити ґрунтовний аналіз діяльності центру та ефективно виправляти недоліки.

Надзвичайно важливим у роботі центру є створення баз даних пацієнтів з рідкісними хворобами (фенілкетонурією, хворобою Гоше та мукополісахаридозами). Ведення цих баз за окремими нозологіями дозволить визначити потребу в необхідних лікарських засобах та дієтичному харчуванні. Іншим важливим напрямом подальшої спільної роботи є створення системи для здійснення моніторингу стану здоров'я пацієнтів та, залежно від його результатів, проведення своєчасної корекції в лікуванні хворих.

 Особливу увагу цим роботам приділяють заступник генерального директора НДСЛ "ОХМАТДИТ" к. м. н., заслужений лікар України Тетяна Павлівна Іванова, завідувач Центру метаболічних захворювань к. м. н. Наталія Олександрівна Пічкур, завідувач Неонатологічного центру НДСЛ "ОХМАТДИТ" Олена Миколаївна Бакаєва та інші. Їх постійна турбота про хворих дітей заслуговує на повагу, спонукає до подальшої співпраці з ними для створення нових інформаційних систем.

А.Й.Савицький, директор КБ інформаційних систем НТУУ "КПІ"