Колосов Олександр Євгенович - науковець і винахідник

Цьогорічна осінь виявилася вельми врожайною для к.т.н., старшого наукового співробітника кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування ІХФ, патентного повіреного України, заслуженого винахідника НТУУ «КПІ»  Олександра Євгеновича Колосова.

У вересні з нагоди Дня винахідника і раціоналізатора за сприяння розвитку винахідництва і раціоналізації в Україні, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та активну творчу діяльність О.Є.Колосов був нагороджений Грамотою Державного департаменту інтелектуальної власності з врученням іменного нагрудного знака «Автор» (за №101).

На початку листопада знаковою віхою в науковій творчості Олександра Євгеновича став захист докторської дисертації на тему «Обґрунтування процесів та обладнання для одержання виробів з композицій епоксиполімерів ультразвуковою  модифікацією» за спеціальністю 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології (науковий консультант – д.т.н., проф. І.М.Федоткін).

Також у листопаді за вагомі особисті заслуги перед Українською державою в науково-технічній і військовій сферах, високі трудові досягнення і професійну майстерність О.Є.Колосова було нагороджено почесною відзнакою Міністерства оборони України «Знак Пошани» (за №1331).

А наприкінці осені О.Є.Колосов був нагороджений Грамотою Міністерства оборони України як один із співавторів блоку з 8 патентів України на винаходи і корисні моделі під загальною назвою «Інноваційний волокнистий активований вуглецевий матеріал марки «БОРИСФЕН», що отримав перше місце у Всеармійському конкурсі «Кращий винахід року-2010» в номінації «Утилізація надлишкових озброєнь, військової техніки, боєприпасів та ракет».

Та Олександр Євгенович не зупиняється на досягнутому. Серед його наукових планів – доведення до логічного завершення результатів, отриманих під час роботи над докторською дисертацією, зокрема пошук шляхів і форм наукової співпраці між університетом та потенційними замовниками для впровадження результатів досліджень. Не менш важливим є передача набутих знань і досвіду винахідництва та основ патентознавства студентам у рамках викладацької діяльності. Тож побажаймо О.Є.Колосову подальших творчих успіхів у науково-педагогічній діяльності та приєднання в недалекому майбутньому до славетної когорти науковців – заслужених винахідників України.

 Ю.М.Кузнєцов, засл. винахідник УРСР, д.т.н., проф.