По яким саме категоріям можуть відрахувати з університету за станом здоров'я?