Невід’ємною умовою сталого економічного та соціального розвитку України є охорона навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки. Екологічна безпека довкілля – це такий стан системи «природа-техніка-людина», який задовольняє санітарно-гігієнічні, матеріальні та естетичні потреби при збереженні природно-ресурсного та екологічного потенціалу природної системи. Екологічна безпека забезпечується організаційними, правовими, економічними та соціальними заходами.

В Україні діє закон «Про охорону навколишнього природного середовища». Стаття 51 цього закону встановлює екологічні вимоги до проектування, будівництва, реконструкції та експлуатації підприємств і споруд, а стаття 68 – відповідальність для посадових осіб за порушення норм екологічної безпеки. У грудні 2010 р. Верховна Рада України затвердила Основні засади (Стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року.

З метою системної роботи в галузі природоохоронної діяльності в НТУУ «КПІ» створено службу екологічної безпеки.

Основними завданнями служби є:

  • розробка програм, планів заходів, пропозицій, розпорядчих документів з питань охорони довкілля та покращення екологічної ситуації в університеті і окремих структурних підрозділах;
  • координація діяльності структурних підрозділів НТУУ «КПІ» в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів;
  • здійснення екологічного контролю за дотриманням структурними підрозділами законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, норм і правил екологічної безпеки;
  • пропаганда екологічних знань;
  • щоквартальне проведення аналізу стану організації природоохоронної діяльності структурними підрозділами із подальшим наданням відповідної інформації керівництву університету;
  • розслідування причин виникнення надзвичайних екологічних ситуацій та участь у ліквідації їх наслідків;
  • взаємодія з органами державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, представлення інтересів університету в органах державного нагляду (контролю), у тому числі під час проведення ними перевірки (інспектування).

Служба екологічної безпеки НТУУ «КПІ» сподівається на плідну співпрацю з інститутами, факультетами, кафедрами та іншими підрозділами у справі організації природоохоронної діяльності. Пропозиції та рекомендації просимо надавати у письмовій або усній формі до департаменту адміністративно-господарської роботи або за тел. (050)722 -11-14 і (096)152-49-88.

Ю. Васильєв, еколог
На фото: Робота конкурсу "Таланти КПІ", Васильєв Андрій - ФМФ, ОФ-91, 2 курс.
ІІ місце в категорії "Комп'ютерна графіка"

Дата події