Задля екологічної безпеки

2011. Таланти КПІ. Дорохов Дмитро. Дорога до зими - ФАКС, ВЛ-73, 4 курс.  ІІІ місце у номінації "Комп'ютерна графіка"

Керівництво НТУУ "КПІ" затвердило План-графік проведення виробничого екологічного контролю (нагляду) структурних підрозділів з питань дотримання вимог природоохоронного законодавства та екологічної безпеки на 2014 рік.Cтворено службу екологічної безпеки

2011. Таланти КПІ. Васильєв Андрій. Flower

Невід’ємною умовою сталого економічного та соціального розвитку України є охорона навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій