Господарська діяльність університету та розвиток матеріально-технічної бази: підсумки – 2013, плани – 2014

Головним завданням департаменту адміністративно-господарської роботи (ДАГР) є утримання існуючої матеріально-технічної бази в нормальному експлуатаційному стані та подальший її розвиток з метою створення нормальних умов для забезпечення навчальної й наукової діяльності і створення належних соціальних умов для студентів та співробітників університету. В основу роботи ДАГР у 2013 р. були покладені затверджені ректором плани ремонтних робіт, Перспективна програма розвитку університету, поточні рішення Вченої й адміністративної рад.

Університет забезпечив своєчасний початок нового навчального року та  опалювальний сезон у встановлені терміни. На сьогодні першочерговим завданням є виконання Програми енергоефективності університету. Значні зусилля структурних підрозділів спрямовані на економне та ефективне використання енергоресурсів та впровадження нових методів їх використання.

Загальна площа матеріально-технічної бази університету практично не змінилася і складає близько 550 тис. м2, у тому числі навчальних корпусів і об'єктів господарської діяльності – 408 тис. м2 і 142 тис. м2 студентських гуртожитків. Також на балансі ДАГР перебувають 6 житлових будинків, 4 бази відпочинку, паркова зона, сотні кілометрів зовнішніх інженерних мереж, елементи благоустрою та інші об'єкти.

Загальна територія, відведена університету в постійне користування, складає 118 га, у т. ч. бази відпочинку – 35 га. Отримано свідоцтво про право власності на студентський гірсько-спортивний оздоровчий табір "Глобус" загальною площею 0,972 га. У стадії оформлення Державні акти на право постійного користування земельними ділянками: сквер на розі вулиць Борщагівська та Академіка Янгеля загальною площею 0,7387 га та СОТ "Політехнік" загальною площею 19,51 га.

Развиток матеріальної бази

Основні об'єкти:

Студентський гуртожиток на 374 місця по вул. Виборзькій. Загальна площа – 8,65 тис. м2. Джерело фінансування – інвестиції. Кошторисна вартість об'єкта – 69 млн грн. На даний час зведено два поверхи будівлі. Завершення будівництва планується в поточному році.

Навчально-лабораторний корпус ФАКС по вул. Борщагівській, 48а. Загальна площа – 63,8 тис. м2. Джерело фінансування – інвестиції. Кошторисна вартість об'єкта – 621 млн грн. Ведуться підготовчі
роботи до будівництва (винесення мереж з-під території забудови).

Навчальний центр інформаційних технологій по вул. Борщагівській, 100. Орієнтовна площа – 9 тис. м2. Орієнтовна кошторисна вартість – 72 млн грн. Отримані містобудівні умови та визначено межі забудови земельної ділянки для проектування центру.

Ремонтно-відновлювальні роботи

Загальна сума коштів, використаних у 2013 р. на ремонтно-відновлювальні роботи на об'єктах університету, складає 19,3 млн грн (у 2012 – 16,78 млн грн): загальнобудівельні роботи – 13,03 млн грн; санітарно-технічні роботи – 1,82 млн грн; електромонтажні роботи – 1,02 млн грн; благоустрій території – 2,12 млн грн; покрівельні роботи – 1,31 млн грн. Між окремими виробничими підрозділами вони розподілилися таким чином: виробничо-експлуатаційний комбінат – 5,75 млн грн (у 2012 р. – 5,6 млн грн); сторонні підрядні організації – 11,4 млн грн (у 2012 р. –  8,1 млн грн); студентське містечко власними силами і студентськими будівельними загонами по ремонту гуртожитків – 1,82 млн грн (у 2012 р. – 1,8 млн грн); власними силами підрозділів – 0,33 млн грн (у 2012 р. – 1,2 млн грн).

 Обсяг ремонтних робіт у навчальних корпусах університету склав 8,7 млн грн, з них витрати централізованого фонду – 7,32 млн грн, витрати підрозділів – 1,38 млн грн. Значний обсяг робіт за власні кошти виконали: ВІТІ – 241 млн грн; ФІОТ – 52 тис. грн; ЦФВС – 651 тис. грн; ЦКМ – 137 тис. грн; ВПІ – 178 тис. грн; ФММ – 160 тис. грн.

Попри відсутність належного фінансування та дефіцит матеріалів, були виконані першочергові роботи: модернізовано та реконструйовано вузли обліку електроенергії в ТП 1165, 5167, 1640; реконструйовано індивідуальні теплові пункти в навчальному корпусі № 35, гуртожитках № 1, 4, 6, 7; виконано роботи з капітального ремонту і перекладення мереж водо- та теплопостачання гуртожитків № 11, 14, навчальних корпусів № 7, 17; проведено ремонт покрівель та фасадів навчальних корпусів № 4, 7, 13, 19, ЦКМ, автобази, центрального складу, пансіонату "Маяк", гуртожитку № 9 та ін.; проведено роботи з відновлення роботи ліфтів навчальних корпусів та гуртожитків; виконано роботи з благоустрою та озеленення площі Знань, прилеглої території біля корпусів № 1, № 23, бібліотеки; відновлено асфальтове покриття дворів гуртожитків № 16, 17, 19, 20; проведено частковий ремонт існуючих доріжок і доріг.

Розподіл обсягів ремонтно-відновлювальних робіт між виконавцями у 2013 р.

Утримання матеріальної бази студентського містечка

У студмістечку НТУУ "КПІ" компактно розташовано 20 студентських гуртожитків, студентська поліклініка, санаторій-профілакторій. У студмістечку проживають близько 13 тис. студентів, що дозволяє за кількістю мешканців порівнювати його з містом районного значення. Як і в минулі роки, проблемам студмістечка приділяють велику увагу ректорат, керівники інститутів та факультетів, студентських організацій. Грошові надходження студентське містечко має за рахунок оплати студентами за проживання в гуртожитках. У 2013 р. вони склали 36 541 тис. грн. Залишок коштів на 01.01.2013 р. склав 6 618 тис. грн. Також у 2013 р. студмістечко отримало з централізованого фонду 420 тис. грн на виплату заробітної плати студентам, що працювали в студентських будівельних загонах.

Основну складову загальних витрат становлять: ремонтно-відновлювальні роботи – 7 413 тис. грн; придбання м'якого та твердого інвентарю – 2 434 тис. грн; загальногосподарчі та інші витрати – 14 961 тис. грн. Із загальної суми витрат ремонтні роботи складають  24,4%, але враховуючи непростий стан матеріальної бази студмістечка, цього недостатньо.

У зв'язку з перенаселенням гуртожитків значно збільшилося навантаження на сантехнічні й електротехнічні мережі гуртожитків, у досить складному стані знаходиться ліфтове господарство. Поряд з цим університет взяв на себе зобов'язання перед Держгірпромнаглядом перевести всі гуртожитки студмістечка на електричні плити, тому все це обумовлює збільшення фінансування ремонтних робіт.

Проводиться модернізація та оновлення локальної комп'ютерної мережі студмістечка. Розроблено та запущено в тестовому режимі систему оплати за проживання в гуртожитках через мережу Інтернет. Працює офіційний сайт студентського містечка НТУУ "КПІ".

Витрати на комунальні послуги

 Питання ефективного використання енергетичних ресурсів сьогодні є актуальним завданням в усіх сферах економіки України. Першочерговими до реалізації є заходи, спрямовані на зменшення та визначення обґрунтованої частки видатків на покриття комунальних платежів шляхом підвищення ефективності та посилення контролю за енерговикористанням, проведення навчання співробітників та студентів з питань ощадливого енерговикористання.

Дозвольте коротко охарактеризувати питання, пов'язані з витратами й економією енергоносіїв та холодної води. За 2013 р. університетом спожито: теплової енергії – 64,07 тис. Гкал на суму 33,04 млн грн (у 2012 р. – 65,77 тис. Гкал на суму 34,15 млн грн); електричної енергії – 19,10 млн кВт.год на суму 14,06 млн грн (у 2012 р. – 20,03 млн кВт.год на суму 14,23 млн грн); води холодної – 1,35 млн м3 на суму 4,88 млн грн (у 2012 р. – 1,4 млн м3 на суму 5,08 млн грн); газу природного – 197,2 тис. м3 на суму 310,5 тис. грн (у 2012 р. – 223,8 тис. м3 на суму 445,7 тис. грн). Загальна вартість спожитих у 2013 р. електроенергії, тепла, води та природного газу становить 52,298 млн грн, що на 3,07% менше ніж у 2012 р. (у 2012 р. – 53,905 млн грн).

Як видно з представлених даних, за минулий рік порівняно з 2012 р. спостерігається скорочення обсягів споживання теплової (на 2,4%) та електричної (на 4,8%) енергії, холодної води (на 3,9%), природного газу (на 13,5%).

Споживання теплової енергії

Витрати на оплату спожитої теплової енергії в 2013 р. склали 63,18% від загальних витрат на комунальні послуги (у 2012 р. – 63,35%). Економія теплової енергії в університеті складає 1 652 Гкал. Економія тепла в навчальних корпусах становить 295 Гкал. Корпуси, що допустили перевитрату теплової енергії в 2013 р.: № 2 – 84 Гкал; № 5 – 153 Гкал; № 7 – 69 Гкал; № 9 – 139 Гкал; № 13 – 45 Гкал; № 18 – 151 Гкал; № 20 – 43 Гкал; № 25 – 54 Гкал; № 2 6 – 92 Гкал; № 27 – 178 Гкал; № 28 – 198 Гкал. Основними споживачами теплової енергії є студмістечко – 44,9% (44,5% у 2012 р.) і навчальні корпуси – 44,7% (43,0% у 2012 р.).

Загалом теплоспоживання університету в 2013 р. зменшилось порівняно з 2012 р. на 2,65%. При цьому зменшено на 1,5% теплоспоживання у студмістечку.

Електроспоживання

Споживання електричної енергії по університету скоротилося майже на 4,8% порівняно з 2012 р. Витрати на оплату спожитої електричної енергії в 2013 р. склали 26,9% від загальних витрат на комунальні послуги (у 2012 р. – 26,4%). Економія електричної енергії в університеті складає 936 тис. кВт.год (без урахування житлових будівель), або 4,7% порівняно з 2012 р. Найбільше зростання електроспоживання у 2013 р. допустили в корпусах: № 4 – 29 тис. кВт.год (8,2%); № 6 – 112 тис. кВт.год (48,5%); № 7 – 21 тис. кВт.год (4,1%); № 14 – 11тис. кВт.год (24,4%); № 16 – 7 тис. кВт.год (9,4%); № 22 – 33 тис. кВт.год (10,5%); № 30 – 15 тис. кВт.год (23,7%); № 35 – 56 тис. кВт.год (107,3%); № 34 (ТПБ-2) – 10 тис. кВт.год (13,5%).

У студмістечку витрати електричної енергії зменшились порівняно з 2012 р. на 128 тис. кВт.год (або 1,4%), ЦФВС – на 28 тис. кВт.год (або 4%). Основними споживачами електричної енергії є студмістечко – 48,5% (46,9% у 2012 р.) та навчальні корпуси – 37,3% (35,5% у 2012 р.).

Водоспоживання

Споживання холодної води по університету скоротилося майже на 4%. Збільшення обсягів водоспоживання допущено навчальними корпусами (на 3,8%).

Торік у студмістечку споживання води зменшилось на 2,1%, що становить 20,74 тис. м3. Збільшення споживання води порівняно з 2012 р. сталося в гуртожитках: № 1 – 6 744 м3 (26,96%); № 6 – 594 м3 (3,01%); № 8 – 1 638 м3 (4,55%); № 9 – 908 м3 (6,58%); № 12 – 2 256 м3 (6,56%); № 15 – 3 174 м3 (5,17%).

Витрати на споживання природного газу гуртожитками студмістечка (приготування їжі) та навчальними корпусами № 4, 6, 21, 23 в 2013 р. склали 0,59% від загальних витрат на комунальні послуги (у 2012 р. – 0,83%).

Загалом по університету, за підсумками 2013 р., зменшено споживання теплової енергії, електричної енергії, холодної води та природного газу. Такі результати є показником гарної роботи служб та підрозділів університету, однак можливий резерв економії енергоносіїв ще значний. Тому керівникам підрозділів спільно зі службами головного інженера необхідно в 2014 р. неухильно виконувати Програму енергоефективності НТУУ "КПІ" на 2012– 2015 рр. та розробити локальні плани заходів для підтримання позитивних тенденцій зменшення енергоспоживання, яких було досягнуто у 2013 р.

Витрати за спожиті енергоносії і холодну воду на об'єктах НТУУ КПІ у 2011-2013 рр.

№з/п Найменування показників Одиницівиміру 2011 2012 2013
кількість вартість млн.грн. кількість вартість млн.грн. кількість вартість млн.грн.
1 Теплова енергія тис. Гкал 70,84 30,901 65,766 34,153 64,236 33,043
2 Електрична енергія млн. кВтгод 21,29 13,707 20,025 14,230 19,104 14,061
3 Холодна вода млн. м3 1,42 4,775 1,405 5,076 1,352 4,883
4 Природний газ тис. м3 198,8 0,299 223,8 0,4457 0,197 0,311
Всього вартість млн грн.     49.682   53,905   52.298

Робота автотранспортного підприємства

У 2013 р. автошколою було зареєстровано в органах ДАІ та випущено 8 навчальних груп (очікується випуск ще однієї, що розпочала навчання в 2013 р.). Автотранспортне підприємство працює на засадах господарського розрахунку. Торік АТП НТУУ "КПІ" було отримано 6 218,6 тис. грн доходу від надання платних послуг: транспортних – 4 440,3 тис. грн; з вивезення сміття – 1 100 тис. грн; автостоянки – 250 тис. грн; оплата навчання в автошколі – 428,3 тис. грн. Ці доходи використовувалися на власні потреби АТП: заробітну плату, придбання талонів на вивезення сміття, придбання запчастин та матеріалів, паливних та мастильних матеріалів, оплата ремонтів, страхування тощо – усього на 6 734,5 тис. грн.

Центр фізичного виховання і спорту

Навчальний корпус № 24 – один з найскладніших об'єктів університету. Його потужна спортивна база повністю відповідає головному завданню цього підрозділу: проведення планових занять з фізичного виховання, підвищення спортивної майстерності студентів, проведення навчально-тренувальних занять збірних команд, масових спортивних та оздоровчих заходів, надання платних послуг стороннім організаціям, установам та окремим громадянам.

На підтримання цього господарства в надійному експлуатаційному стані щорічно витрачаються значні кошти з централізованого фонду та фонду ЦФВС. За минулий рік виконання кошторису склало понад 5,0 млн грн (у 2012 р. – 3,9 млн грн). Усього на об'єктах ЦФВС у 2013 р. виконано ремонтних робіт на 651 тис. грн.

Оздоровлення і відпочинок студентів і співробітників

Університетом були своєчасно підготовлені бази відпочинку "Маяк", "Політехнік", "Сосновий" та "Глобус", у яких за літній період оздоровилися 2277 осіб, серед них 984 співробітники і 1293 студенти та аспіранти. Проте, як показує аналіз, бази відпочинку використовуються неефективно. Так, по співробітниках завантаження бази "Маяк" склало 62,46% (у 2012 р. – 45,52%), "Політехнік" – 22,5% (у 2012 р. – 22,08%), "Сосновий" – 74,48% (у 2012 р. – 40,63 %). Свої квоти по виділених путівках виконали студенти: б/в "Маяк" – 104% (у 2012 р. – 93,5%), "Політехнік" – 30,4% (у 2012 р. – 32,5%), "Глобус" – 50% (у 2012 р. – 61,1%).

  Оздоровчій комісії, профкомам співробітників і студентів, керівникам підрозділів, органам студентського самоврядування необхідно провести серйозну роботу щодо організації відпочинку співробітників і студентів на базах відпочинку університету.

Завдання на 2014 р.

У поточному році будуть продовжені роботи з планового ремонту та модернізації будівель і споруд, покращення їх енергоефективності та експлуатаційних властивостей.

Для цього планується: перекладення кабельних мереж 10 кВ (3 лінії); реконструкція та модернізація РП-27, ТП 3644, 2640; модернізація обладнання індивідуальних теплових пунктів гуртожитків № 8, 13, 14, 15, 21; заміна ліфтів у гуртожитку № 19 (2 шт.); перекладення тепломережі навчального корпусу № 27; ремонт покрівлі та фасадів навчальних корпусів № 4, 19, 24, 25 та гуртожитків № 1, 3; продовження робіт з реконструкції фундаментної частини навчального корпусу № 12; завершення ремонту фасаду навчального корпусу № 17 із заміною вікон та ін.

П.В. Ковальов, проректор з адміністративно-господарської роботи