Такою знають Наталю Олександрівну Черненко – доцента кафедри міжнародної економіки ФММ нашого університету, переможницю конкурсу "Молодий викладач-дослідник –  2012".

Наталя Олександрівна закінчила фінансово-економічний факультет Національного гірничого університету, що у Дніпропетровську. Там отримала  диплом магістра зі спеціальності "Економіка підприємства", а потім навчалася в аспірантурі при кафедрі економіки підприємства.

У 2009 році захистила дисертаційну роботу "Удосконалення методів прийняття управлінських рішень на базі операційного аналізу". У 2010-му отримала ступінь кандидата економічних наук, у 2011-му – звання доцента. Працювати в НТУУ "КПІ" Наталя Черненко почала з 2009 року. Спочатку старшим викладачем, з 2010-го і дотепер – доцентом кафедри міжнародної економіки.

Наталя Олександрівна займається викладанням та дослідницькою діяльністю за такими напрямами: диверсифікація експорту України на світовий ринок товарів та послуг; участь України у світовому ринку технологій; розвиток кон'юнктурних досліджень світових ринків товарів, послуг, робочої сили, капіталів та інтелектуальної власності; світова економічна дипломатія та ін. Також коло її інтересів охоплює сфери економіки праці та соціально-трудових відносин, організації та управління виробництвом, економіки природокористування, ціноутворення, комерційної діяльності, економічної теорії тощо. Наукова та дослідницька діяльність молодого викладача-дослідника лягла в основу 57 наукових праць, серед яких шість методичних та один навчально-методичний посібники.

Наталя Черненко є членом навчально-методичної комісії ФММ. Завжди відповідально ставиться до виконання методичної роботи, складає навчальні та робочі навчальні плани для кафедри міжнародної економіки, координує розробку та вдосконалення навчальних і робочих навчальних програм. Бере активну участь у роботі науково-методичних та наукових семінарів кафедри. Керує науковою роботою студентів, є куратором двох груп.

Вимогливий, наполегливий і серйозний викладач, цілеспрямований науковець і дослідник, Наталя Олександрівна Черненко приємна і чарівна жінка, яка подає своїм студентам приклад для наслідування.

Лілія Скиба