Закріплення спеціальностей та освітніх програм за кафедрами РТФ

Додаток до наказу № 1-314 від 16.10.2018 р.

РАДІОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

декан - к.т.н., доц. Антипенко Руслан Володимирович, т. 204-92-93, 204-83-42 к. 421-17

Кафедра Шифр і назва галузі знань, код і назва спеціальності, назва освітньої програми (спеціалізації) Ступінь ВО Ліцензований обсяг
очна форма навчання заочна форма навчання
Радіотехнічних пристроїв та систем
д.т.н., проф. Жук Сергій Якович, т. 204-92-97, к. 209-17
17 Електроніка та телекомунікації
172 Телекомунікації та радіотехніка
Радіотехнічні інформаційні технології
бакалавр 70 25
магістр 30 10
Радіоприймання та оброблення сигналів
в.о. зав.кафедри д.т.н., проф.Дружинін Володимир Анатолійович,т. 204-85-78. к. 502-17
17 Електроніка та телекомунікації
172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіозв 'язок і оброблення сигналів
бакалавр 60 25
магістр 20 10
Теоретичних основ радіотехніки
д.т.н., проф. Дубровка Федір Федорович, т.204-86-20, 204-83-41, к. 319-17
17 Електроніка та телекомунікації
172 Телекомунікації та радіотехніка
Радіосистемна інженерія
бакалавр 60 25
магістр 20 10
Радіоконструювання та виробництва радіоапаратури
д.т.н., проф. Нелін Євгеній Андрійович,т. 204-94-20, к. 311-17
17 Електроніка та телекомунікації
172 Телекомунікації та радіотехніка
Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки
бакалавр 120 30
магістр 40 10
Кафедра, завідувач Галузь знань Код і назва напряму підготовки (Перелік-2006) Ліцензований обсяг
(ПІБ, №тел., каб., корпусу) д.ф.н. з.ф.н.
Радіотехнічних пристроїв та систем
д.т.н., проф. Жук Сергій Якович, т. 204-92-97, к. 209-17
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок 6.050901 Радіотехніка 70 20
Радіоприймання та оброблення сигналів
в.о. зав.кафедри д.т.н., проф. Дружинні Володимир Анатолійович, т. 204-85-78, к.502-17
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок 6.050901 Радіотехніка 60 20
Теоретичних основ радіотехніки
д.т.н., проф. Дубровка Федір Федорович, т. 204-86-20, 204-83-41, к. 319-17
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок 6.050901 Радіотехніка 60 10
Радіоконструювання та виробництва радіоапаратури
д.т.н., проф. Нелін Євгеній Андрійович, т. 204-94-20, к. 311-17
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок 6.050902 Радіоелектронні апарати 180 85
Долучення Розмір
chair-rtf.pdf 62.21 КБ