Закріплення спеціальностей та освітніх програм за кафедрами ФТІ

Додаток до наказу № 1-314 від 16.10.2018 р.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

В.о. директора - к.т.н., доц. Литвинова Тетяна Василівна, т. 236-70-98, 204-98-75, к. 308-1

Кафедра Шифр і назва галузі знань, код і назва спеціальності, назва освітньої програми (спеціалізації), назва вибіркових блоків дисциплін Ступінь ВО Ліцензований обсяг
очна форма навчання заочна форма навчання
Прикладної фізики
в.о. зав.кафедри д.т.н., проф. Воронов Сергій Олександрович, т. 204-80-79, 204-85-12, к. 213-11
10 Природничі науки (крім наук про живу природу) бакалавр 40  
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Прикладна фізика
Високі фізичні технології; Фізика живих систем
0
магістр 30 0
Фізики енергетичних систем

в.о. зав.кафедри академік НАНУ д.т.н., проф. Халатов Артем Артемович, т. 204-90-57, к. 211-11
10 Природничі науки (крім наук про живу природу) бакалавр 20 0
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Прикладна фізика
Фізика новітніх джерел енергії
магістр 10 0
Математичних методів захисту інформації
в.о. зав.кафедри д.ф.-м.н., проф. Савчук Михайло Миколайович, т. 204-81-76, к. 208-11
11 Математика та статистика бакалавр 40 0
113 Прикладна математика
Математичні методи криптографічного захисту інформації
магістр 20 0
Інформаційної безпеки
в.о. зав.кафедри к.ф.-м.н., доц. Грайворонський Микола Владленович, т. 204-83-55, к. 206-11
11 Математика та статистика бакалавр 45  
113 Прикладна математика
Математичні методи моделювання у розпізнавання образів та безпеки даних
Математичні методи комп'ютерного моделювання; Аналітичні методи безпеки інформації; Математичні методи розпізнавання образів і комп'ютерного зору
0
магістр 40 0
12 Інформаційні технології бакалавр 120  
125 Кібербезпека
Системи, технології та математичні методи кібербезпеки
Системи і технології кібербезпеки; Математичні методи кібербезпеки
60
магістр 34 10
Фізико-технічних засобів захисту інформації
в.о. зав.кафедри д.т.н., проф. Мачуський Євгеній Андрійович, т. 204-81-04, к. 209-11
12 Інформаційні технології бакалавр 60  
125 Кібербезпека
Системи технічного захисту інформації
60
магістр 16 0
Кафедра, завідувач (ПІБ, №тел., Поц.., корпусу) Галузь знань Код і назва напряму підготовки (Перелік-2006) Ліцензований обсяг
д.ф.н. з.ф.н.
Прикладної фізики
в.о. зав.кафедри д.т.н., проф. Воронов Сергій Олександрович, т. 204-80-79, 204-85-12, к. 213-11
0402 Фізико-математичні науки 6.040204 Прикладна фізика 40 -
Фізики енергетичних систем
в.о. зав.кафедри, академік НАНУ, д.т.н., проф. Халатов Артем Артемовнч, т. 204-90-57, к. 211-11
0402 Фізико-математичні науки 6.040204 Прикладна фізика 20 -
Математичних методів захисту інформації
в.о. зав.кафедри д.ф.-м.н., проф. Савчук Михайло Миколайович, т. 204-81-76, к. 208-11
0403 Системні науки та кібернетика 6.040301 Прикладна математика 35 -
Інформаційної безпеки
в.о. зав.кафедри к.ф.-м.н., доц. Грайворонський Микола Владленович, т. 204-83-55, к. 206-11
0403 Системні науки та кібернетика 6.040301 Прикладна математика 40 10
1701 Інформаційна безпека 6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем 120 60
Фізико-технічних засобів захисту інформації
в.о. зав.кафедри д.т.н., проф. Мачуський Євгеній Андрійович, т.204-81-04, к. 209-11
1701 Інформаційна безпека 6.170102 Системи технічного захисту інформації 60 60
Долучення Розмір
chair-fti.pdf 91.79 КБ