Закріплення спеціальностей та освітніх програм за кафедрами ФСП

Додаток до наказу № 1-314 від 16.10.2018 р.

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА

декан - к.ф.н., доц. Мельниченко Анатолій Анатолійович, т. 204-82-00, к. 521-7

Кафедра Шифр і назва галузі знань, код і назва спеціальності, назва освітньої програми (спеціалізації), назва вибіркових блоків дисциплін Ступінь ВО Ліцензований обсяг
очна форма навчання заочна форма навчання
Соціології
зав.каф. д.соціол.н., проф. Кутуєв Павло Володимирович. т. 204-85-26, к. 505-7
05 Соціальні та поведінкові науки
054 Соціологія
Врегулювання конфліктів та медіація
бакалавр 180 60
магістр 35 25
Господарського та адміністративного права
д.ю.н., доц. Кравчук Олексій Олегович,т. 204-91-61, к. 321-19
08 Право
081 Право
Господарське та адміністративне право і процес
бакалавр 100 70
магістр 50 50
Інформаційного права та права інтелектуальної власності
к.ю.н., доц. Петряєв Сергій Юрійович,т. 204-91-59, к. 324-19
08 Право
081 Право
Інформаційне право та право інтелектуальної власності
бакалавр 50 30
магістр 25 25
Філософії
д.філос.н., проф., засл.прац. народної освіти України Новіков Борис Володимирович, т. 204-85-18, к. 517-7
23 Соціальна робота
231 Соціальна робота
Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність
Соціальна робота з постраждалими у збройних конфліктах
бакалавр 30 20
магістр 25 25
Теорії і практики управління
в.о. зав.кафедри д.н. з держ.управл, проф. Чукут Світлана Анатоліївна, т.204-92-18, к. 523-7
28 Публічне управління та адміністрування
281 Публічне управління та адміністрування
Адміністративний менеджмент
бакалавр 60 60
магістр 60 60
28 Публічне управління та адміністрування
281 Публічне управління та адміністрування
Електронне урядування
бакалавр 40 50
магістр 40 50
Кафедра, завідувач (ПІБ, № тел., каб.. корпусу) Галузь знань Код і назва напряму підготовки (Перелік-2006) Ліцензований обсяг
д.ф.н. з.ф.н.
Соціології
зав.каф.д.соціол.н.., проф. Кутуєв Павло Володимирович, т. 204-85-26, к. 505-7
0301 Соціально-політичні науки 6.030101 Соціологія 180 60
1301 Соціальне забезпечення 6.130102 Соціальна робота 50 -
Господарського та адміністративного права
д.ю.н., дон Кравчук Олексій Олегович, т. 204-91-61, к. 321-19
0304 Право 6.030401 Правознавство 100 70
Інформаційного права та права інтелектуальної власності
к.ю.н., доц. Петряєв Сергій Юрійович, т.204-91-59, к. 324-19
0304 Право 6.030401 Правознавство 50 30
Долучення Розмір
chair-fsp.pdf 70.81 КБ