Булдигін Валерій Володимирович. Біографія

Завідувач кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей (1986-2012), доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії України Валерій Володимирович Булдигін був відомим ученим в Україні та далеко за її межами. Його перу належить більше 200 наукових та науково-методичних праць, 7 монографій, три з яких опубліковано престижними закордонними видавництвами, та 3 навчальних посібники.

Народився В.В. Булдигін 5 листопада 1946 року в місті Тбілісі, та невдовзі військова доля привела батька, а разом з ним і родину в Україну, до Києва. У 1965 р. В.В. Булдигін з відзнакою закінчив Київський технікум радіоелектроніки. Потім працював техніком, старшим лаборантом і навчався на першому курсі вечірнього відділення механіко-математичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1966 р. він був переведений на стаціонарне відділення університету, яке з відзнакою закінчив у 1970 р.

Перший значний успіх у науковій роботі студента В.В. Булдигіна був відзначений у 1971 р. медаллю Міністерства вищої освіти СРСР “За кращу наукову студентську роботу”. Після закінчення університету та аспірантури при кафедрі теорії ймовірностей та математичної статистики КДУ в 1973 р. він захищає кандидатську дисертацію. У 1974–1986 рр. працює старшим, провідним науковим співробітником в Інституті математики АН України, в 1982 р. захищає докторську дисертацію. Роботу в Інституті математики вдало поєднує з педагогічною роботою в університеті та бере активну участь у створенні “Університету юних математиків” при АН України, за що його було відзначено в 1983 р. почесним знаком “Відмінник народної освіти”.

З 1986 р. В.В. Булдигін працював в нашому університеті завідувачем кафедри вищої математики № 1, яку в 1996 р. перетворено на кафедру математичного аналізу та теорії ймовірностей. Під його керівництвом кафедра стала цілісним об’єднаним творчим колективом, що бере активну участь у розмаїтому житті університету та фізико-математичного факультету: багаторічна робота в предметних комісіях з математики; організація і проведення державних та університетських математичних олімпіад студентів, де В.В. Булдигін був постійним головою журі, та ін.

Кафедра не тільки забезпечує математичний цикл дисциплін на провідних інженерних факультетах: ФІОТ, ІПСА, ІТС, ФЕЛ, ФАКС, РТФ та ФММ, але є випусковою на ФМФ, готує бакалаврів та магістрів математики; вона також є провідною установою при захистах кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності теорія ймовірностей та математична статистика.

В.В. Булдигін активно працював з науковою молоддю. Він підготував 13 кандидатів та 3-х докторів фізико-математичних наук; був консультантом багатьох кандидатських дисертацій з технічних наук; активно залучає студентів до самостійних наукових досліджень. Як завідувач кафедри В.В. Булдигін брав активну участь у розробці навчальних програм сучасних курсів та спецкурсів з математики в НТУУ “КПІ”. Він розробив і викладав з високою творчою майстерністю курси з вищої математики, математичного аналізу, функціонального аналізу, теорії міри та інтеграла, теорії операторів, теорії ймовірностей, теорії випадкових процесів.

Наукові дослідження В.В. Булдигіна дістали міжнародне визнання. За науковими грантами він працював в університетах Німеччини та Іспанії, читав лекції в міжнародному центрі ім. С.Банаха у Варшаві, виступав з доповідями на конференціях і семінарах в університетах Москви, Санкт-Петербурга, Вірменії, Грузії, Швеції, Польщі, Франції; протягом 20 років очолював творчий колектив математиків, які проводили наукові дослідження з провідними математиками Німеччини та держбюджетні дослідження.

В.В. Булдигін був членом редколегій 4-х наукових журналів, членом спеціалізованої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій при Інституті математики НАН України, багато років був членом експертної ради з математики при ВАК України, членом оргкомітетів різних математичних форумів, науковим керівником відомого семінару з теорії випадкових процесів.

Його плідну науково-педагогічну та методичну роботу відзначено Державною премією України в 2003 р., премією КПІ у 1993 р., грантом “Соросівський професор” у 1996 р., почесним званням “Відмінник освіти України” в 2003 р., подяками Київської міської державної адміністрації у 1998 і 2002 рр.

Професор В.В. Булдигін своєю невгамовною енергією, неординарним і широким мисленням, гострим розумом, багатою ерудицією, феноменальною працьовитістю, толерантністю та порядністю завоював великий авторитет і повагу серед колег, учнів та студентів.

17 квітня 2012 р. Валерій Володимирович передчасно пішов з життя. Після його раптового відходу стало зрозумілим, яке велике місце займав Валерій Володимирович у серцях рідних, друзів, усієї математичної спільноти України й зарубіжжя.

Колектив кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей