Міжнародний університет фінансів

Міжнародний університет фінансів заснований у 1993 р. як вищий навчальний заклад.

Засновники університету:

  • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Європейський інститут технологій (Париж)
  • Асоціація українських банків
  • АБ «Банкірський дім»

Університет з моменту створення динамічно розвивається, як навчально-методичний комплекс, з одним із найбільш престижних і відомих у світі НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Модель розвитку Міжнародного університету фінансів передбачає успішний синтез традицій класичного університету та інноваційних підходів в освітній діяльності з акцентом на такі стратегічні цінності як поєднання навчальної та наукової діяльності, створення нових знань, інтенсивність зв’язків з бізнес- та міжнародною спільнотою.

Основні зусилля Ректорату та членів Наглядової ради спрямовуються на розробку сучасних освітніх програм, їх удосконалення на основі впровадження кращого досвіду провідних зарубіжних та вітчизняних вищих навчальних закладів з урахуванням потреб вітчизняного та міжнародного ринку праці. Університет реалізує диверсифікований портфель освітніх програм на рівні бакалаврату, магістратури.