Згідно з наказом МОН України № 283-л від 19 лютого 2016 року відбувається акредитація спеціальності 7.03030202 – «Зв’язки з громадськістю» на кафедрі видавничої справи та редагування ВПІ НТУУ «КПІ».

Створено експертну комісію у складі: Іванова Валерія Феліксовича – завідувача кафедри реклами та зв'язків з громадськістю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора філологічних наук, професора, голова комісії; Зінченко Алли Григорівни – доцента кафедри зв'язків із громадськістю Національного університету "Києво-Могилянська академія", кандидата історичних наук, професора.

Строк роботи експертної комісії безпосередньо в навчальному закладі з 22 лютого по 24 лютого 2016 року включно.