Висновок експертної комісії МОН України за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.170102 «Системи технічного захисту інформації»

Відповідно до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затверджених Постановами Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року №978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», від 30 грудня 2015 року №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов впровадження освітньої діяльності закладів освіти», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 22 лютого 2018 року за №187-А, експертна комісія у складі:

  • Цопа Олександр Іванович - завідувач кафедри радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор, голова комісії;
  • Яремчук Юрій Євгенович - професор кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, член комісії

у період з 12 березня по 14 березня 2018 року включно провела акредитаційну експертизу з вивчення організаційного, кадрового, навчально-методичного, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу напряму підготовки 6.170102 «Системи технічного захисту інформації».

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.170102 «Системи технічного захисту інформації» у державному вищому Навчальному закладі «Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» [.pdf]