Експертний висновок акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Спеціальні телекомунікаційні системи» зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 07.05.2018 року № 574-л «Про проведення акредитаційної експертизи» та керуючись Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 року № 978 (зі змінами), експертна комісія у складі:

  • Голова:
    Климаш Михайло Миколайович - завідувач кафедри телекомунікації Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор
  • Експерт:
    Краснобаєв Віктор Анатолійович - професор кафедри електроніки і управляючих систем Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, професор

у період з 16 травня по 18 травня 2018 року включно здійснила акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Спеціальні телекомунікаційні системи» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Інституті спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Експертний висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Спеціальні телекомунікаційні системи» зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка за другим (магістерським) рівнем в Інституті спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»