Висновки експертної комісії МОН України, щодо первинної акредитаційної експертизи ОНП «Інтегровані інформаційні системи» зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології за другим (магістерським) рівнем ВО

Відповідно підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України про вищу освіту, пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» (зі змінами та доповненнями) та наказу Міністерства освіти і науки України від 09.04.2019 р. № 255-л «Про проведення акредитаційної експертизи», експертна комісія у складі:

  • Самохвалова Юрія Яковича - професора кафедри інтелектуальних та інформаційних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора технічних наук, професора, голови комісії;
  • Пасічника Володимира Володимировича - професора кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка», доктора технічних наук, професора, члена комісії

в період з 24.04.2019 р. по 26.04.2019 р. включно здійснила первинну акредитаційну експертизу освітньо-наукової програми «Інтегровані інформаційні системи» зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі - Університет).

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України, щодо первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Інтегровані інформаційні системи» зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»