Відповідно підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України про вищу освіту», пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» (зі змінами та доповненнями) та наказу Міністерства освіти і науки України від «11» квітня 2019 р. № 268-л «Про проведення акредитаційної експертизи», експертна комісія у складі:

  • Федоровича Олега Євгеновича - завідувача кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», доктора технічних наук, професора, голови комісії;
  • Корнієнка Валерія Івановича - завідувача кафедри безпеки інформації та
    телекомунікацій Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», доктора технічних наук, професора, члена комісії
  • Лаврова Євгенія Анатолійовича - професора кафедри комп'ютерних наук Сумського державного університету, доктора технічних наук, професора, члена комісії

в період з « 24 » квітня по « 26 » квітня 2019 р. включно здійснила первинну акредитаційну експертизу освітньо-наукової програми «Інформаційні управляючі системи та технології» зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі - Університет).

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України, щодо первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Інформаційні управляючі системи та технології» зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Дата події