Експертний висновок акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп'ютерні системи і технології спеціального зв'язку» зі спеціальності 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Відповідно підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 07.05.2018 р. № 573-л «Про проведення акредитаційної експертизи» та керуючись Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.01 р. № 978 (зі змінами), експертна комісія у складі:

  • Вишнівського Віктора Вікторовича - завідувача кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Державного університету телекомунікацій, доктора технічних наук, професора, голови комісії,
  • Кучука Георгія Анатолійовича - професора кафедри обчислювальної техніки та програмування Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", доктора технічних наук, професора, члена комісії

у період з 14 по 16 травня 2018 року включно здійснила акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Комп'ютерні системи і технології спеціального зв'язку» зі спеціальності 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології (Комп'ютерні науки) за другим (магістерським) рівнем у Інституті спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі -Інститут).

Експертний висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп'ютерні системи і технології спеціального зв'язку» зі спеціальності 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технологи (Комп'ютерні науки) за другим (магістерським) рівнем в Інституті спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»