Активно розвивається співробітництво між Механіко-машинобудівним інститутом НТУУ “КПІ” та Інститутом конструкції і експлуатації машин Політехніки Вроцлавської (Республіка Польща). У рамках цієї співпраці к.т.н., доцент кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів Б.О.Яхно в 2008 р. проходив науково-педагогічне стажування на кафедрі САПР у професора Євгенія Русинського. Під час стажування відбувся обмін науковим і педагогічним досвідом між НТУУ “КПІ” та Політехнікою Вроцлавською.

Доцент Б.О.Яхно отримав сертифікати про проходження навчання з систем автоматизації праці інженера Abaqus, I-Deas NX, Pro Engineer, CATIA V, ознайомився з колом науково-технічних проблем, що пов'язані з експлуатацією гірничої техніки на родовищі бурого вугілля KWB TUROW. Разом з колегами з Вроцлавської політехніки, професором Є.Русинським, професором М.Бобирем було надруковано три наукових статті в польських та українських наукових часописах і зроблено доповіді на міжнародних наукових конференціях, що проходили в Склярській Порембі (Республіка Польща) та Україні.

Політехніка Вроцлавська широко застосовує у своєму навчальному процесі системи автоматизації праці інженера. Навчальні курси з таких систем, як Abaqus, I-deas, Catia, Pro Engineer, Inventor тощо, доступні для студентів будь-яких спеціальностей, тобто в одній тій самій групі можуть навчатись студенти з різних кафедр і навіть факультетів. Студенти мають можливість записатися в групу через Інтернет, при цьому кількість місць обмежена кількістю робочих місць у комп'ютерному класі. Після закінчення курсу студенти складають залік.

У результаті стажування, на кафедрі динаміки і міцності машин та опору матеріалів було впроваджено в навчальний процес, як окремий курс, вивчення програмного пакету Abaqus Student Edition. Він є одним із кращих розрахункових пакетів на міцність методом скінченних елементів, отримав широке застосування в машинобудуванні та інших галузях. Впровадження цього пакету в навчальний процес кафедри ДММ та ОМ дозволяє студентам більш широко оволодіти сучасним програмним забезпеченням у галузі розрахунків на міцність та надійність елементів машинобудівних конструкцій, що в поєднанні з глибокими теоретичними знаннями підвищує їх конкурентоспроможність на ринку інженерної праці. На сьогодні в рамках подальшого розвитку співпраці між університетами розроблено програму подальшого співробітництва.

За інформацією ММІ

Дата події