Кононцов Валентин Михайлович

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» з глибоким сумом повідомляє, що 30 травня 2009 року не стало Валентина Михайловича Кононцова. Пішла людина, більша половина життя якої була віддана викладацькій та науковій роботі в НТУУ «КПІ».

Народився Валентин Михайлович 1 серпня 1938 року на Донбасі. Трудову діяльність розпочав з 1954 р. на шахтах Луганщини. Після служби на флоті в 1961 році вступив на гірничий факультет Київського політехнічного інституту, який закінчив у 1965 році. До 1967 року працював науковим співробітником в інституті «Автоматвуглерудпром» Конотопського електромеханічного заводу.

З 1967 року В.М.Кононцов працював в КПІ на гірничому факультеті. В 1968 – 1971 рр. навчався в аспірантурі. Кандидатську дисертацію захистив у 1972 році. З 1973 – асистент, а з 1974 р. – доцент кафедри електропостачання. Створив лабораторію електрифікації гірничих робіт та повне методичне забезпечення з цього курсу, який тоді читав. У 1992 році створив лабораторію з курсу «Основи електропостачання». Опублікував понад 40 наукових та методичних робіт. За авторське свідоцтво про тиристорний апарат бездугової комутації з випереджуючим контролем струмів витоку, у створені якого він брав активну участь, отримав свідоцтво на серійне виробництво.

У різні часи В.М.Кононцов був вченим секретарем факультету, заступником завідувача кафедри з наукової роботи, членом ради студентського наукового товариства при Мінвузі. В 1981-1985 рр. викладав в Аннабінському університеті в Алжирі.

З 1987 до 2001 рр. він був заступником декана факультету, а після реорганізації – заступником директора Інституту енергозбереження та енергоменеджменту. Викладав курси навчальних дисциплін «Релейний захист та автоматизація в системах електропостачання», «Електропостачання промислових підприємств» та ін.

І він назавжди залишиться в нашій пам’яті таким, як був – ввічливим, чуйним товаришем.

Глибоко сумуємо у зв’язку зі смертю Валентина Михайловича Кононцова і висловлюємо глибоке співчуття його рідним і близьким.

Колектив ІЕЕ