Ви є тут

Перемоги cтудентів-економістів в 2009 роціПорадували своїх наставників вихованці кафедри економіки і підприємництва ФММ. Вони успішно виступили на фахових конференціях та олімпіаді. Так, на Всеукраїнській студентській олімпіаді за спеціальністю «Економіка підприємства», що проходила в Харківському економічному університеті, Віктор Яковенко (гр. УЕ-51) посів І місце зі 105 учасників в комплексному завданні та IV місце за загальною сумою балів (науковий керівник – проф. П.В.Круш), а Василина Сомок з цієї ж групи зайняла 18 місце серед 105 учасників за загальною сумою балів (науковий керівник к.е.н. Т.П.Ткаченко). НТУУ «КПІ» взяв безпосередню участь в організації та проведенні цієї олімпіади: було підготовлено відповідні завдання, до складу журі входила доц. О.В.Клименко, вона ж була і керівником нашої команди.

На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Економіка підприємства та управління виробництвом», що проходив у Житомирському технологaічному університеті, Володимир Кучевський (гр. УЕ-31) зробив наукову доповідь з використанням презентації «Дослідження впливу темпів введення генеруючих потужностей на ефективність інвестпроектів в енергетиці» (науковий керівник к.т.н., доц. Є.Г.Скловська), в процесі дискусії захистив результат своєї роботи та посів І місце за результатами конкурсу.

У Всеукраїнському конкурсі Мінпаливенерго за підсумками 2008 р. Володимир Кучевський зайняв ІІ місце в номінації «Теплоенергетика», а Олена Зуй – третє в номінації «Паливні енергетичні ресурси» (науковий керівник – доц. Є.Г.Скловська).

У розмові з кореспондентом «КП» завідувач кафедри економіки і підприємництва проф. П.В.Круш наголосив, що здобутки молодих науковців є закономірним результатом науково-дослідницької роботи, розгорнутої на кафедрі. Щорічно тут проводять науково-практичну конференцію для студентів та молодих учених, у якій беруть участь студенти ФММ та технічних факультетів, зокрема ТЕФ, ФЕА й ін. Окрім тез конференцій, один-два рази на рік виходять друком збірники «Сучасні проблеми економіки і підприємництво» на кілька сот сторінок, де молоді вчені, магістри, бакалаври у співавторстві зі своїми науковими керівниками оприлюднюють результати наукового пошуку, проявляють свій талант та набувають досвіду. За приклад їм – творча діяльність викладачів кафедри. За останні роки тут видано чимало підручників та навчальних посібників, деякі з них не мають аналогів. Серед інших – «Національна економіка» (2008), «Основи адміністративного менеджменту» (2004), «Економіка підприємства» (2009) тощо.

Фото. Сомок ВасилинаПетро Васильович поділився також планами на майбутнє: уже цього року на навчання за спеціальністю «Економіка підприємства» буде прийнято випускників економічних спеціальностей коледжів та технікумів, які навчатимуться 3,5 року. Вступити до КПІ вони зможуть не лише за результатами зовнішнього тестування, а й пройшовши співбесіди (іспити). Щоб залучити відповідний контингент, співробітники кафедри провели значну профорієнтаційну роботу. Кафедра економіки і підприємництва готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за комплексною спеціальністю «Економіка підприємства». Вони здобувають фундаментальну економічну освіту: вивчають великі блоки спецдисциплін, мають 100-відсоткове працевлаштування. Торік конкурс тут склав 10 осіб на місце.

Н.Вдовенко

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій