Всеукраїнська конференція на ФММ

На базі кафедри міжнародної економіки ФММ 12-13 березня 2009 р. відбулася V Всеукраїнська науково-практична конференція “Міжнародне науково-технічне співробітництво”. Конференція фактично стала міжнародною – доповіді надійшли з провідних вищих освітньо-наукових закладів України, Росії, Польщі, Чехії, Латвії та Білорусі. Загалом було подано 253 тези від 47 вищих навчальних закладів і 8 підприємств; презентовано 85 доповідей.

Від ректорату НТУУ “КПІ” учасників конференції вітав заступник проректора з наукової роботи д.т.н., проф. С.О.Воронов. З цікавою та змістовною доповіддю виступив заступник міністра економіки України, член-кореспондент НАН України проф. В.І.Мунтіян, який, зокрема, підкреслив першочерговість вирішення проблем міжнародного співробітництва та підготовки висококваліфікованих фахівців у науково-технічній сфері.

На конференції працювали три секції: “Механізми міжнародного науково-технічного співробітництва в реалізації інноваційної моделі розвитку України” (керівник – д.е.н., професор В.П.Соловйов), “Стратегія формування науково-технічного потенціалу країни в контексті глобалізації, євроінтеграції та регіоналізації” (керівник – д.е.н., професор Д.М.Стеченко) та “Науково-технічне співробітництво як фактор підвищення конкурентоспроможності промислового комплексу України” (керівник – д.е.н., професор В.В.Дергачова). Зазначена проблематика виступає конкурентною перевагою кафедри міжнародної економіки НТУУ “КПІ” внаслідок успішного симбіозу економіки та інженерії. Актуальність обраної тематики та практичну цінність конференції своєю участю підтвердили представники вітчизняних підприємств, вбачаючи в розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва резерви підвищення своєї конкурентоспроможності.

Отже, важливо зазначити, що конференція “Міжнародне науково-технічне співробітництво” є дієвим інструментом у розбудові міжнародної діяльності НТУУ “КПІ” як університету дослідницького типу. Тільки поєднання у конструктивній науковій дискусії студентів і професорів, вітчизняних науковців та іноземних теоретиків і практиків, економістів та інженерів, держави, науки та бізнесу здатне породжувати синергічний ефект!

Максим Федоренко, УС-52