За десять років існування Монетного двору Національного банку України випущено майже три сотні ювілейних і пам'ятних монет, об'єднаних у 23 тематичні серії, однією з найбільш визначних серед яких є серія «Видатні особистості України». Монети цієї серії присвячені видатним громадським діячам, ученим, митцям. Серед видатних особистостей є і представники математики – науки, яка за висловом славетного Карла Гауса, є царицею наук.

Перша така монета номіналом 2 грн була випущена у 2001 році – до 200-річчя з дня народження видатного математика Михайла Васильовича Остроградського (1801–1862). На аверсі монети в центрі зображено потік інтегральних кривих у прямокутній системі координат, малий Державний Герб України, написи в чотири рядки: УКРАЇНА, 2001, 2 ГРИВНІ та логотип Монетного двору Національного банку України. На реверсі монети зображено портрет М. В. Остроградського, ліворуч – інтеграл дробово-раціональної функції (метод інтегрування таких функцій названий його ім'ям), а праворуч – напис у два рядки півколом: 1801–1862, МИХАЙЛО ОСТРОГРАДСЬКИЙ.

М.В.Остроградський народився 24 вересня 1801 р. в селі Пашенівка Кобеляцького повіту на Полтавщині. Основні його наукові праці стосуються математичного аналізу, теоретичної механіки, математичної фізики, теорії ймовірностей. Крім того, він написав цілу низку чудових підручників з вищої та елементарної математики. М.В.Остроградський був членом п'яти академій – Паризької, С.-Петербурзької, Римської, Туринської та Американської.

Цікаво, але М.В.Остроградський так і не отримав російського вченого ступеня: 1820 року реакційно налаштована професура Харківського університету позбавила здібного юнака диплома про закінчення університету та атестата кандидата наук, мотивувавши своє рішення «вільнодумством» Остроградського й невідвідуванням ним лекцій з богослов'я. А всього через шість років знаменитий французький математик Коші писав про М.В.Остроградського: «Ця руська молода людина наділена великою проникливістю й вельми знаюча». Такої ж думки про нього були й інші вчителі Остроградського по паризькому Колеж де Франс, де після Харкова він продовжив вивчати математику: Лаплас, Фур'є, Ампер, Пуассон.

Ювілейна монета «Олександр Ляпунов» номіналом 2 грн випущена в 2007 році, виготовлена з нейзильберу і присвячена 150-річчю з дня народження видатного математика і механіка, академіка Петербурзької академії наук Олександра Михайловича Ляпунова (1857–1918), праці якого стосуються небесної механіки, математики, фізики й теорії ймовірностей.

На аверсі монети угорі розміщено малий Державний Герб України, під яким напис у два рядки – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, геометричне зображення задачі з небесної механіки, а внизу – написи: 2 ГРИВНІ/2007 та логотип Монетного двору Національного банку України. На реверсі зображено портрет Олександра Ляпунова, а праворуч півколом розміщено написи: ОЛЕКСАНДР ЛЯПУНОВ/1857–1918.

Однією з найвизначніших праць О.М.Ляпунова стала його докторська дисертація «Загальна задача про стійкість руху», де всебічно розглянуто проблему стійкості руху систем з кінцевою кількістю ступенів свободи. Захист дисертації відбувся 30 вересня 1892 року в Московському університеті, а одним з опонентів виступив основоположник сучасної аеродинаміки професор М.Є.Жуковський, який свого часу продовжив дослідження з інтегрування рівнянь динаміки, розпочаті М.В.Остроградським.

Ювілейна монета «Георгій Вороний» номіналом 2 грн випущена в 2008 році, виготовлена з нейзильберу і присвячена 140-річчю з дня народження одного з найвідоміших математиків світу Георгія Феодосійовича Вороного (1868–1908) – одного із творців геометрії чисел, засновника кількох нових напрямів у аналітичній теорії чисел і геометрії.

На аверсі монети стилізовано зображено діаграму Вороного, вгорі – малий Державний Герб України та розміщено написи: 2008 / 2 ГРИВНІ, ліворуч півколом – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ та логотип Монетного двору Національного банку України. На реверсі зображено портрет Георгія Вороного (ліворуч), праворуч – діаграму Вороного, роки життя 1868/1908 і внизу півколом напис – ГЕОРГІЙ ВОРОНИЙ.

Праці Георгія Вороного набули особливо великого значення в останні двадцять років. Це пов'язано з розвитком комп'ютерної графіки, молекулярної біології, радіаційної фізики, космології, створенням штучного інтелекту. За своє коротке (40 років) життя Г.Ф.Вороний написав усього 12 наукових робіт, але 8 з них успішно використовуються саме тепер майже в усіх країнах Європи, у США, Канаді, Японії, Австралії, Гонконгу, Новій Зеландії… Це – унікальне явище в математиці, де відкриття зазвичай вже через декілька років уважаються застарілими.

У Сеулі (Південна Корея) діє Дослідницький центр з діаграм Вороного, 2004 року в Токіо (Японія) були започатковані щорічні Міжнародні конференції з діаграм Вороного, а Інститут математики НАН України, починаючи з 1993 року, раз на п'ять років проводить міжнародні конференції, присвячені сучасному стану розвитку напрямів науки, закладених у працях Вороного.

...Дуже хочеться сподіватися, що ще не одному представникові «цариці наук» буде присвячено вітчизняні монети, які нагадуватимуть нам слова американського філософа Д.Сантаяни (1863–1952): «Подібно до того як всі мистецтва пориваються до музики, так науки прагнуть до математики».