Результати другої осінньої атестації 2008/2009 н.р.

Друга в поточному навчальному році атестація тривала з 8 по 13 грудня.

В атестації взяли участь 19163 студенти перших чотирьох курсів.

Відразу хотілося б зазначити, що ставлення студентів до навчального процесу, порівняно з минулими роками, змінюється з року в рік тільки на краще.

Якщо за результатами першої атестації серед студентів I-IV курсів неатестовано з трьох і більше дисциплін 3222 особи (16,8 %), то після другої атестації таких студентів стало 2453 (12,8 %).

Кількість студентів, які за результатами обох атестацій неатестовані щонайменше з трьох дисциплін, порівняно з минулим роком зменшилася з 518 до 416 осіб. Майже на всіх факультетах та інститутах спостерігається зниження кількості таких студентів порівняно з осіннім семестром минулого навчального року.

Варто відзначити, що кіль­кість студентів, атестованих з усіх дисциплін, зросла з 47,3 % у першу атестацію до 52,4 % у другу.

Також знизився і показник студентів, які неатестовані з усіх дисциплін, за результатами обох осінніх атестацій 2008/2009 н.р. їхня кількість становить 14 осіб, в 2007/2008 навчальному році таких студентів було 24 особи.

Вітаємо всіх студентів НТУУ «КПІ» з Новим роком та Різдвом Христовим, бажаємо успішної сесії і приємного відпочинку під час зимових канікул.

Інф. департаменту навчально-виховної роботи

Факультет/ інститут Кількість студенти, які брали участь в атестації Кількість студенти, атестованих з усіх дисциплін Кількість студентів, неатестованнх з усіх дисциплін
1 курc 2 курс З курс 4 курс разом 1 курс 2 курс З курс 4 курс разом 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс разом
ФАКС 136 146 139 143 564 42 49 61 69 221 0 1 1 0 2
ВПІ 221 222 216 219 878 185 184 181 141 691 0 0 0 0 0
ІЕЕ 232 221 227 247 927 85 125 123 151 484 1 0 0 2 3
ЗФ 81 85 96 117 379 34 ЗО 41 74 179 2 0 0 0 2
ФЕЛ 346 313 281 331 1271 155 124 127 168 574 0 0 0 0 0
ІФФ 155 135 153 153 596 46 46 85 85 262 3 0 0 0 3
ФІОТ 303 327 296 314 1240 115 90 124 91 420 3 0 0 0 3
ФММ 317 345 277 313 1252 197 255 224 225 901 0 0 0 0 0
ІСЗЗІ 120 0 0 0 120 120 0 0 0 120 0 0 0 0 0
ПБФ 236 253 235 237 961 133 131 146 149 559 1 2 1 0 4
ФПМ 140 149 145 124 558 91 50 60 60 261 0 1 0 0 1
ММІ 322 286 319 307 1234 135 108 171 148 562 4 5 0 0 9
РТФ 196 157 141 151 645 54 43 59 57 213 2 0 0 0 2
ФСП 177 208 198 201 784 125 143 147 157 572 0 0 0 0 0
ФЛ 137 127 115 122 501 116 106 82 112 416 1 0 0 0 1
ФМФ 70 64 65 92 291 29 25 32 56 142 0 0 0 0 0
ФТІ 115 105 16 82 378 61 22 25 33 141 0 1 0 0 1
ІХФ 202 216 202 227 847 71 93 102 107 373 2 3 0 3 8
ХТФ 173 151 156 200 680 57 55 91 128 331 0 0 2 0 2
ТЕФ 299 286 289 265 1139 123 135 146 128 532 1 0 2 1 4
ІТС 108 90 74 85 357 63 52 48 31 194 0 0 0 0 0
ФЕА 236 219 217 223 895 122 113 135 149 519 0 1 0 0 1
ВІТІ 281 242 423 405 1351 78 93 266 297 734 0 0 0 0 0
ФБТ 74 71 63 59 267 52 39 52 44 187 1 1 0 0 2
ІПСА 175 135 146 175 631 77 45 54 67 243 0 0 0 0 0
ММІФ 100 95 106 116 417 58 52 43 61 214 1 0 1 1 3
2008/2009 4952 4648 4655 4908 19163 2424 2208 2625 2788 10045 22 15 7 7 51
2007/2008 5202 4834 4933 4797 19766 2525 2448 2463 2477 9913 36 17 9 8 70
Відхилення -250 -186 -278 111 -603 -101 -240 162 311 132 -14 -2 -2 -1 -19

Продовження

Факультет/ інститут Кількість студентів, неатестоганих з трьох і більше дисциплін Кількість студента, атестованих з усіх дисциплін по обох атестаціях Кількість студентів, неатестованих з усіх дисциплін по обох атестаціях Кількість студентів, неатестованих з трьох і більше дисциплін по обох атестаціях
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс разом 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс разом 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс разом 1 курс 2 курс З курс 4 курс разом
ФАКС 40 21 14 23 98 18 43 40 46 147 0 2 0 0 2 15 5 5 1 26
ВПІ 7 7 3 16 33 160 153 160 118 591 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4
ІЕЕ 37 16 24 19 96 51 76 65 112 304 0 0 0 0 0 11 0 1 2 14
ЗФ 21 25 11 14 71 21 24 31 37 113 0 0 0 0 0 9 9 2 0 20
ФЕЛ 80 75 36 28 219 115 83 73 114 385 0 0 0 0 0 28 17 5 2 52
ІФФ 39 30 15 16 100 29 28 63 66 186 0 0 0 0 0 9 1 1 0 11
ФІОТ 75 62 49 84 270 99 72 52 38 261 1 0 0 0 1 20 0 1 1 22
ФММ 24 18 6 13 61 142 210 181 166 699 0 0 0 0 0 3 2 2 4 11
ІСЗЗІ 0 0 0 0 0 120 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ПБФ 43 23 14 21 101 101 97 87 97 382 0 0 1 0 1 8 8 1 0 17
ФПМ 6 38 36 14 94 43 27 27 29 126 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1
ММІ 55 67 28 42 192 90 67 91 86 334 0 3 0 0 3 14 10 6 1 31
РТФ 72 37 15 14 138 38 31 32 37 138 0 0 0 0 0 30 2 0 1 33
ФСП 8 18 5 3 34 93 105 117 110 425 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ФЛ 5 6 5 0 16 93 103 76 103 375 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
ФМФ 7 14 8 4 33 22 18 26 47 113 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
ФТІ 11 21 9 5 46 50 16 9 17 92 0 0 0 0 0 1 1 3 0 5
ІХФ 41 31 16 49 137 38 77 64 77 256 1 1 0 0 2 15 4 2 4 25
ХТФ 42 50 17 9 118 38 33 76 81 228 0 0 0 0 0 10 11 2 2 25
ТЕФ 44 40 25 24 133 71 84 110 42 307 0 0 0 1 1 8 11 4 5 28
ІТС 11 5 1 12 29 41 27 39 20 127 0 0 0 0 0 4 5 0 1 10
ФЕА 20 18 26 9 73 103 84 117 111 415 0 1 0 0 1 8 2 4 3 17
ВІТІ 98 33 20 9 160 49 60 225 211 545 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
ФБТ 6 9 0 1 16 50 28 44 39 161 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4
ІПСА 31 25 36 24 116 38 33 34 48 153 0 0 0 0 0 13 5 7 3 28
ММІФ 19 22 22 6 69 48 28 27 43 146 0 0 0 1 1 6 6 9 4 25
2008/2009 842 711 441 459 2453 1761 1607 1866 1895 7129 2 8 1 3 14 216 107 57 36 416
2007/2008 820 668 575 517 2580 1875 1787 1759 1884 7305 5 10 5 4 24 239 121 86 72 518
Відхилення 22 43 -134 -58 -127 -114 -180 107 11 -176 -3 -2 -4 -1 -10 -23 -14 -29 -36 -102