Міжнародна науково-практична конференція "Прогресивна техніка та технологія–2008"

З 20 по 24 травня 2008 року в ММІ пройшла IX Міжнародна науково-практична конференція “Прогресивна техніка та технологія – 2008”, присвячена 110-річчю НТУУ “КПІ” та 110-річчю ММІ. У конференції взяли участь науковці та представники промисловості з України, Польщі, Сербії, Болгарії, Німеччини, Росії, Білорусі та Ірану, зокрема, три академіки НАН України, вісімдесят докторів наук та дев’яносто п’ять кандидатів наук.

Відкрили конференцію проректор НТУУ “КПІ” д.т.н., проф., член-кор. НАН України М.Ю.Ільченко та директор ММІ д.т.н., проф. М.І.Бобир.

На пленарному засіданні конференції аналіз сучасного стану та перспектив розвитку машинобудування в Україні та світі у своїх доповідях зробили провідні фахівці машинобудівної галузі України – директор Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України д.т.н., проф., академік НАН України М.В.Новиков, представник Мінпромполітики України д.т.н., проф. О.В.Ноговіцин, директор Інституту авіаційних технологій Мінпромполітики України д.т.н., проф. Г.О.Кривов та д.т.н., проф. НТУУ “КПІ” Ю.М.Кузнєцов.

У чотирьох секціях конференції було заслухано та обговорено 139 доповідей з питань сучасних проблем деформівного твердого тіла, процесів та обладнання обробки матеріалів тиском, теплоенергетики та гідроаеромеханіки, а також прогресивної техніки і технології машинобудування.

Більшість доповідей продемонструвала високий рівень сучасних наукових досліджень та наукоємних розробок. Відбулися плідні обговорення наукових проблем, зав’язалися нові контакти між українськими та закордонними фахівцями.

Інф. “КП”