Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку

Конференція “Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки” відбулася в НТУУ “КПІ” з 3 по 5 червня 2008 р. Її зорганізували й провели Національне космічне агентство України (НКАУ), Національна академія наук України (НАНУ), Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ (ІКД), НТУУ “КПІ”, Українська академія аграрних наук (УААН). У роботі конференції взяли участь понад 150 провідних вітчизняних учених, представники міжнародних організацій, наукових центрів і міністерств України, зарубіжні партнери з Росії, Білорусі, Казахстану, США, Ізраїлю, Франції, Німеччини, Італії та Польщі.

Зібрання привітали генеральний директор НКАУ Ю.С.Алексєєв, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України академік НАН України Я.С.Яцків, проректор з наукової роботи НТУУ “КПІ” член-кореспондент НАН України М.Ю.Ільченко та ін.
У ході роботи конференції було обговорено стан та перспективи використання аерокосмічної інформації для вирішення актуальних проблем природокористування, стійкого розвитку та безпеки в рамках участі України в міжнародних програмах дослідження Землі з космосу GEOSS, GMES, INSPIRE і створення українського сегмента GEOSS (системи GEO-UA).

Тематика доповідей та виступів стосувалася проблем супутникового моніторингу в задачах раціонального природокористування та сталого розвитку; космічного спостереження й оцінки ризиків стихійних лих і наслідків природних і техногенних катастроф; технологій, систем, засобів та приладів дистанційного зондування Землі; інформаційних технологій в дослідженнях Землі з космосу; геоінформаційних систем та інфраструктури просторових даних. Зокрема, ректор НТУУ “КПІ” академік НАН України М.З. Згуровський виступив з доповіддю “Глобальне моделювання сталого розвитку в контексті світових загроз і нових можливостей”.

Також було розглянуто актуальні питання використання аерокосмічних даних при розв’язанні задач оцінки ризиків повеней, лісових й степових пожеж, забруднення води, ґрунтів і атмосфери, раціонального використання водних ресурсів, розвитку методів прогнозування погоди, дослідження та збереження біорізноманіття,дослідження морів і океанів, вивчення змін клімату та інші.

Інф. “КП”