КПІ – ТУ Габрово: горизонти співпраці

З кожним роком міцніють і розширюються зв’язки НТУУ «КПІ» з вищими навчальними закладами Болгарії, зокрема з ТУ Габрово, які розпочалися 43 роки тому. Співробітництво українських і болгарських технічних університетів завжди було плідним, зокрема для ММІ, ПБФ, ФММ та ІФФ. Відбуваються наукові обміни студентами та викладачами, здійснюються спільні проекти.

Зокрема, студенти кафедри конструювання верстатів та машин ММІ І.Кулаков та М.Панченко за результатами стажування в ТУ Габрово відмінно захистили бакалаврські, а згодом і магістерські роботи. У відповідь у ММІ приймали трьох аспірантів кафедри машинобудівної техніки і технології. Вони стажувалися на трьох кафедрах: інструментального виробництва – Десислав Тотєв по темі «Автоматизоване проектування інструментальних комплектів для верстатів з ЧПК» (науковий керівник доц. Д.Й.Донков, відповідальний від КПІ доц. В.І.Солодкий); конструювання верстатів та машин – Свєтослав Дінєв по темі «Підвищення ефективності обробки зубчастих коліс на верстатах з ЧПК» (науковий керівник доц. І.Н.Пангєлов, відповідальний від КПІ проф. Ю.М.Данильченко); технології машинобудування – Петя Пєнкова по темі «Автоматизоване проектування процесів механічної обробки» (науковий керівник доц. І.Н.Пангєлов, відповідальний від КПІ доц. В.І.Войтенко).

За останні роки співробітники КПІ виступили з доповідями на щорічних науково-технічних конференціях UNITECH’05, UNITECH’06, UNITECH’07 i AMTECH’07, які проводяться на базі ТУ Габрово. В оргкомітеті конференцій UNITECH i AMTECH від нашого університету працює проф. Ю.М.Кузнєцов. На цих конференціях від ММІ з доповідями виступили проф. Ю.М.Кузнєцов, проф. О.М.Яхно, ст. викл. О.В.Самойленко, аспіранти А.Бабенко, Т.О.Хамуйела, Хасан Аль Даббас, від ФММ – заст. декана доц. С.В.Войтко, від ІФФ – доц. С.М.Чернега, яка презентувала матеріали своєї докторської дисертації. До речі, торік вона успішно захистила докторську дисертацію на Вченій раді Фізико-технологічного інституту металів і сплавів НАН України.

На конференції UNITECH’06 були презентовані книжки доц. С.Г.Радченко і проф. Г.О.Спину (у співавторстві з Г.Ю.Динєвичем, О.В.Даниленко, І.І.Вербою). А результати спільної науково-методичної роботи відображені в наукових працях: С.В.Войтко, К.П.Ангелов «Менеджмент у телекомунікаціях»; К.П.Ангелов, С.В.Войтко «Ръководство за семинарни упражнения по менеджмънт»; Ю.М.Кузнєцов, О.В.Самійленко «Обробка полігональних поверхонь: теорія і практика».

Автор: Н.Петренко