Рік 2008 став ювілейним для фундаторки кафедри психології і педагогіки кандидата психологічних наук, доцента Олени Василівни Винославської. На перший погляд, її біографія типова, але перелік справ, якими вона опікується, викликає повагу своєю важливістю та знаковістю для студентів і викладачів нашого університету.

Народилась Олена Василівна в сім’ї професора КПІ Василя Миколайовича Винославського, який присвятив рідному університетові більше 45 років життя. Атмосфера у сім’ї та батьківський приклад сприяли формуванню Олени Василівни як науковця і педагога.

Закінчивши (1972) факультет автоматики та електроприладобудування КПІ, Олена Василівна почала працювати на тому ж факультеті на посаді асистента, вдало поєднуючи наукову, педагогічну та виховну роботу. За високі результати у вихованні студентів Олену Василівну було направлено до цільової аспірантури Інституту психології АПН України для підготовки кандидатської дисертації на тему “Формування психологічної готовності куратора академічної групи до виховної роботи”. Її науковим керівником був директор інституту Віталій Іванович Войтко, д.ф.н., професор, член-кореспондент АПН СРСР, який у 1958-1973 рр. працював завідувачем кафедри філософії КПІ та добре розумів актуальність гуманітаризації вищої технічної освіти. Після захисту дисертації (1986) Олена Василівна повертається до КПІ на посаду доцента кафедри філософії.

У період реформування вищої технічної освіти О.В.Винославська об’єднала однодумців для впровадження у навчально-виховний процес технічного університету психолого-педагогічної підготовки інженерів. Результатом цього стало створення у складі кафедри філософії секції психології (1989), а згодом – кафедри психології і педагогіки НТУУ “КПІ” (1998), яка стала науковим і методичним центром для інших технічних ВНЗ. За ініціативи О.В.Винославської відбулося (2001) заснування наукового видання збірника праць “Вісник НТУУ “КПІ”: Філософія. Психологія. Педагогіка” (включеного до переліку наукових видань ВАК України), в якому публікують результати своїх досліджень провідні й молоді науковці, а також (з 1999) проведення Науково-методичної конференції “Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи”, яка регулярно збирає представників багатьох академічних і наукових шкіл України та зарубіжжя.

Олена Василівна Винославська – упроваджувач у навчальний процес світових стандартів освіти. Так, протягом багатьох років вона використовує модульний принцип організації навчання студентів, інтерактивні методи ведення занять, тренінги, ділові ігри, спеціально розроблені робочі зошити для виконання студентами індивідуальних завдань. Олена Василівна викладає студентам і аспірантам дисципліни “Психологія”, Психокорекція”, “Людські стосунки”, “Ділові комунікації”, “Етика бізнесу”, “Основи психології і педагогіки вищої освіти”, “Соціальна психологія управління”. О.В.Винославська здійснює наукове керівництво роботою аспірантів кафедри (спец. “Педагогічна та вікова психологія”) і магістрантів кафедри (спец. “Педагогіка вищої школи”, “Управління навчальним закладом”).

За вивченням досвіду і за допомогою до Олени Василівни звертаються колеги з інших вищих навчальних закладів, молоді викладачі та науковці. Кафедра психології і педагогіки співпрацює з профільними кафедрами багатьох університетів України, підтримує наукові зв’язки з провідними установами Академії педагогічних наук України, розвиває міжнародне наукове співробітництво. Олена Василівна – учасниця міжнародних проектів, двічі стажувалась у США, у різні роки виступала з науковими доповідями на Міжнародних конгресах в Ірландії, Норвегії, США, Угорщині, Фінляндії, Франції, Чехії та інших країнах.

Нині О.В.Винославська активно працює над докторською дисертацією, є автором понад 270 наукових праць з психології, педагогіки вищої школи, етико-психологічних і крос-культурних проблем управління тощо. Зокрема, нею підготовлено 1-ше та

2-ге видання навчального посібника “Людські стосунки” (у спіавторстві), єдиного в Україні з такої дисципліни. Під її науковим керівництвом колективом кафедри підготовлено й видано навчальний посібник “Психологія” для студентів технічних ВНЗ, який враховує специфіку інженерної освіти. Обидва посібники мають гриф Міністерства освіти і науки України.

Як керівник науково-педагогічного колективу О.В.Винославська не тільки очолює кафедру, але й згуртовує всіх, надихає кожного, розкриває потенціал молодих співробітників, стимулює досвідчених працівників. Олена Василівна обдарована вмінням коректно і цілеспрямовано скеровувати підлеглих, забезпечувати досягнення ними поставлених цілей. Вона є дуже щирою і цікавою людиною з різнобічними інтересами. Завжди сучасна й вишукана. Вона випромінює красу внутрішню й зовнішню та зачаровує оточуючих.

О.В.Винославська має 35 років науково-педагогічної діяльності в нашому університеті. Колектив кафедри щиро вітає Олену Василівну зі знаменною датою та бажає міцного здоров’я, наснаги, нових трудових звершень і подальших творчих здобутків.

Apr 11, 2008 || Автор: Колеги