Новорічні міні-інтерв’ю із деканами КПІ і директором наукового парку “Київська політехніка”

У грудні традиційно заведено розповідати про результати року, що минає, та складати плани на майбутнє. Ми звернулися до керівників підрозділів НТУУ “КПІ” з проханням поділитися новинами, які вони вважають гідними новорічного номера, та очікуваннями на рік прийдешній.

Валерій Якович Жуйков

Валерій Якович Жуйков, професор, декан ФЕЛ:

До основних досягнень факультету електроніки у 2007-му я б відніс:

  1. Розроблення навчальних планів із нових напрямів і спеціальностей підготовки фахівців у галузі електроніки.
  2. Видання 3-х монографій, 5-ти підручників, 5-ти навчальних посібників, 142 наукових статей.
  3. Захист одної докторської та трьох кандидатських дисертацій.
  4. Проведення реконструкції та ремонту конференцзалу корпусу № 12 (ауд.412-12).
  5. Проведення ремонту аварійних зон і тепломереж корпусу № 12.
  6. Створення нової навчальної лабораторії сенсорики.

Щодо планів на майбутнє – досягти того, щоб найближчим часом факультет за всіма показниками відповідав вимогам дослідницького підрозділу НТУУ “КПІ”.

 

Євген Миколайович Письменний

Євген Миколайович Письменний, професор, декан ТЕФ

з оптимізмом очікує на 2008-й, адже нинішнього року попрацювали сумлінно. Госпдоговірні роботи, виконані на факультеті у поточному році, за обсягом є чи не найбільшими в НТУУ “КПІ”. Дбають тут про покращення умов праці та навчання – утеплили приміщення, поставили нові вікна. Студенти теж радують своїх наставників, вони активні й енергійні – зайняли перше місце в Спартакіаді НТУУ “КПІ”, активно виступають у загальноуніверситетських конкурсах і змаганнях. Майбутні фахівці переважно проходять практику на виробничих підприємствах, де їх радо зустрічають після закінчення навчання. На факультеті захищено дві кандидатські дисертації. У наступному році тут планують розширити тематику госпдоговірних робіт, зокрема з ядерної енергетики, зав’язати партнерські стосунки з науковцями зі Швеції, Польщі тощо.

 

Іван Андрійович Дичка, професор, декан ФПМ

вважає, що 2007 рік для факультету загалом був успішним – вдалося виконати програму розвитку технічної бази, придбати сучасне обладнання для лабораторій; на 1-й курс було зараховано здібну учнівську молодь; розвивались наукові дослідження на кафедрах факультету тощо. На 2008-й тут планують закріпити наявні досягнення. Головним завданням залишається поліпшення якості підготовки фахівців – бакалаврів та магістрів, а також нарощування дослідницької роботи в підрозділах факультету. А ще прагнуть на належному рівні провести у травні 2008 року Міжнародну наукову конференцію “Інтелектуальний аналіз інформації – 2008”.

 

Олег Анатолійович Гавриш

Олегу Анатолійовичу Гавришу, професору, декану ФММ

рік, що минає, пам’ятний, перш за все, ювілеєм – факультет відсвяткував 15-річчя від дня заснування. Тут активно займаються науковою роботою – видано підручник “Економіка і організація підприємства” (за редакцією В.Г.Герасимчука) та навчальний посібник “Економіка підприємства” (за редакцією П.В.Круша). Група УМ-52 зайняла друге місце в університетському конкурсі на кращу навчальну групу. У наступному році очікується відкриття спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю “Економіка та управління підприємствами” (виробництво машин та устаткування, виробництво та розподіл електроенергії та газу, видавництво та поліграфія). Це буде перша рада з економічних наук в нашому університеті. З наступного року на факультеті планується готувати фахівців за програмою МВА, бакалаври, які навчатимуться за магістерською програмою (за всіма спеціальностями факультету), отримуватимуть два дипломи – НТУУ “КПІ” і відповідного французького університету.

 

Григорій Семенович Тимчик

Григорій Семенович Тимчик, професор, декан ПБФ

у році 2007-му найважливішою подією вважає отримання університетом статусу дослідницького. Тож на 2008 рік на факультеті планують досягти вагомих здобутків у підготовці наукових кадрів.

Дмитро Федорович Чернега, чл.-кор. НАНУ, завідувач кафедри фізико-хімічних основ технології металів ІФФ, повідомив, що на кафедрі у 2007-му видано один довідник, три методичних посібники, вийшло друком понад 50 статей, наукові розробки захищені трьома патентами. Магістерська робота О.В.Бердової отримала диплом переможця Всеукраїнського конкурсу за напрямом “Металургія” (м.Дніпропетровськ). Випущено 28 спеціалістів та 4 магістри. Усі випускні роботи охоплюють реальні виробничі процеси. Проведено наукову конференцію викладачів і студентів з нагоди 30-річчя заснування кафедри. На 2008 рік заплановано провести масштабні дослідження у напрямку водневої енергетики, передбачається захист трьох кандидатських дисертацій, видання монографії тощо.

 

Микола Васильович Жук, д.е.н., професор, директор наукового парку “Київська політехніка” задоволений, що нарешті запрацював Закон України “Про науковий парк “Київська політехніка”

прийнятий у грудні 2006 р. Визначено пріоритетність робіт наукового парку, які охоплюють і фундаментальні науки, і прикладну науку, – це дає можливість впевнено дивитися в рік 2008-й та реалізувати проекти наукового парку. Але це відбудеться за умови об’єднання зусиль усіх науковців, які працюють у НТУУ “КПІ”. Особливо намагатимемося залучати до виконання проектів студентів та аспірантів, зауважив Микола Васильович. Адже створення інноваційного середовища в Україні – справа молодих.

Автор: Записала Н.Вдовенко