Інженерно-фізичний факультет одним із перших долучився до виконання програми НТУУ “КПІ” «Майбутнє України», започаткованої з ініціативи ректора університету М.З.Згуровського. Ця робота виконується в кількох напрямках. Факультет співпрацює з Малою академією наук України, Українським державним центром позашкільної освіти, Київською МАН “Дослідник” та загальноосвітніми навчальними закладами України.

У рамках діяльності Українського державного центру позашкільної освіти факультет бере участь в організації та проведенні захистів-конкурсів науково-дослідних робіт, виконаних школярами.

На базі факультету створено наукову секцію “Фізико-технічне матеріалознавство” Вищої заочно-дистанційної школи МАН України, де проводиться експеримент щодо застосування освітніх інновацій в навчально-виховній діяльності на основі використання сучасних науково-методичних розробок із фундаментальних (математика, фізика, хімія) та спеціальних дисциплін, лабораторної бази, кадрового потенціалу, психолого-педагогічних та інформаційних технологій навчання.

15-18 січня пройшов Всеукраїнський тиждень науки, техніки, винахідництва та раціоналізаторства, організований Українським центром позашкільної освіти, в якому взяли участь близько 70 учнів 8-11 класів з 21 регіону України. Урочисте відкриття заходу відбулося в залі засідань Вченої ради, де учасників привітав проректор з наукової роботи НТУУ “КПІ” чл.-кор. НАН України М.Ю.Ільченко.

Захист науково-дослідних, винахідницьких та раціоналізаторських розробок з різних галузей промисловості, сільського господарства, транспорту, сучасних інформаційних технологій і нетрадиційних технологій енергозбереження пройшов 16 січня в аудиторіях та лабораторіях ІФФ. Працювало 5 секцій: “Матеріалознавство, новітні матеріали, технології та обладнання у промисловості і сільському господарстві”, “Транспортні системи та обладнання. Авіація і космонавтика”, “Інформаційні та комунікаційні технології”, “Охорона навколишнього середовища та енергозбереження”, “Науково-дослідна, експериментальна та конструкторська діяльність у машинобудуванні”.

До складу журі конкурсу-захисту входили науковці та викладачі Київської політехніки, провідні вчені наукових інститутів НАНУ. По кожному із напрямків визначено переможців. Найбільш цікаві розробки рекомендовано до опублікування або патентування. Серед таких слід відзначити роботу зі створення композиційних матеріалів для будівництва, в якій за рахунок застосування пінобетонів з армованою структурою вдалось досягти механічних характеристик, які на сьогоднішній день перевищують промислові аналоги. Реальними є розробки газогенераторів, пристроїв для очистки стічної води, розведення зубів полотна пилки, будинок – акумулятор тепла, композиційні труби із скла та багато інших.

Наступного дня для учасників зборів було організовано екскурсії. Школярі ознайомилися з науково-навчальними лабораторіями інженерно-фізичного факультету по вирощуванню монокристалів, дослідженню атомарної та мікроструктури та властивостей матеріалів, одержанню наноматеріалів, багатошарових плівок, різального інструменту, художніх виробів із металу. Вони відвідали Державний політехнічний музей при НТУУ “КПІ”, побували в Інституті надтвердих матеріалів НАН України.

18 січня на пленарному засіданні переможцям конкурсу були вручені дипломи, а всім учасникам та керівникам обласних делегацій пам’ятні медалі про перебування в НТУУ “КПІ” та подяки за активну участь у науково-дослідній та винахідницькій роботі.

З 27 січня по 2 лютого ІФФ спільно з МАН провів навчально-дослідницьку сесію наукової секції “Фізико-технічне матеріалознавство” Вищої заочно-дистанційної школи МАН України. В сесії взяли участь 12 учнів 11-х класів з різних областей України. Вони ознайомилися з тематикою та методикою наукових досліджень кафедр факультету, відвідали ІЕЗ ім. Патона, провели практичні роботи під керівництвом викладачів факультету.

На закінчення сесії відбулась презентація учасниками сесії проведених наукових досліджень, яка підтвердила високий рівень підготовки відібраної молоді. На презентації були присутні заст. директора МАН Т.В.Пещеріна, представники факультету.

Можна сподіватися, що багато хто зі школярів, які брали участь у цих заходах, незабаром стануть студентами КПІ, свідомо налаштованими на здобуття сучасної інженерної освіти і розвиток наукоємної техніки.

Автор: П.Лобода, д.т.н., проф., декан ІФФ