Засідання Вченої ради, яке відбулося 11 лютого під головуванням ректора університету академіка НАН України М.З.Згуровського, було розпочато, за встановленою традицією, привітанням ювілярів. Михайло Захарович від імені присутніх тепло привітав професорів В.Д.Романенка та В.Д.Кузнєцова.

Атестати професорів було вручено С.В.Горобець (ФБТ) то О.Ф.Луговському (ММІ).

В урочистій обстановці переможцям конкурсу “Викладач-дослідник – 2007” і “Молодий викладач-дослідник – 2007” було вручено відповідні дипломи.

Великій групі студентів-переможців Всеукраїнських олімпіад з природничих, технічних та гуманітарних наук було вручено дипломи МОН України.

Першим питанням порядку денного було заслухано доповідь проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) члена-кореспондента НАН України С.І. Сидоренка про результати міжнародної діяльності університету за 2007 р. та завдання на 2008 р.

У першій частині доповіді було всебічно розглянуто результати навчання іноземних студентів, яких в університеті наразі нараховується 1308 осіб, зокрема, йшлося про їхню поточну атестацію, моніторинг знань, відрахування, умови проживання, прийом на перші курси та підготовче відділення. Йшлося також про цінову політику, використання коштів від навчання, результати соціологічних досліджень про якість навчання тощо.

Надалі було охарактеризовано діяльність департаменту міжнародного співробітництва щодо здійснення в університеті інституціональних змін, участі університету у впливових міжнародних організаціях, програмах.

Було визнано позитивною діяльність департаменту міжнародного співробітництва, його міжнародного факультету. Проректорові з міжнародних зв’язків С.І.Сидоренку було висловлено побажання доповнити звітну доповідь системними узагальненнями аналітичного характеру щодо подальшої стратегії міжнародної діяльності університету.

Доповідь проректора з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази) М.В.Печеника була присвячена звіту про роботу господарських та інженерних служб університету щодо утримання та розвитку матеріально-технічної бази у 2007 році. Загальні витрати на утримання матеріально-технічної бази університету за минулий рік становили 109,7 млн грн, ремонтних робіт було виконано на 16,1 млн грн. У доповіді було детально проаналізовано всі сфери діяльності департаменту адміністративно-господарської роботи, проведено аналіз фактичного виконання підрозділами університету їхнього індексу розвитку в 2007 році, сформульовано основні завдання на 2008 рік.

Із зауваженнями і побажаннями щодо подальшого поліпшення роботи цього напрямку діяльності університету та позитивною її оцінкою виступили М.З. Згуровський, О.А. Павлов, І.М. Астрелін, В.Я. Жуйков, Є.М. Письменний, Є.М. Панов. У виступі ректора університету відзначалося, що з кожним роком масштабність і якість цієї роботи підвищуються. За кількістю об’єктів і обсягами виконаних робіт досягнуто максимальних результатів, але потребує покращення якість управління цим складним напрямом роботи університету.

У доповіді проректора з навчально-виховної роботи Г.Б.Варламова, як і напередодні на засіданні адміністративної ради, було розглянуто підсумки зимової сесії 2007/08 навчального року. Відзначалася кореляція її результатів із наслідками поточної атестації, особливу увагу було приділено аналізу індексу якості контингенту студентів по навчальних підрозділах, профілактиці правопорушень.

На засіданні адміністративної ради, яке відбулося 7 лютого, за виступом Ю.І.Якименка було розглянуто питання приймальної комісії. Йшлося про особливості цьогорічної кампанії з прийому на перший, а також на п’ятий курси після випуску бакалаврів. Було запропоновано заходи для збереження контингенту випускників системи довузівської підготовки, обговорено критерії оцінювання їх знань при вступі на перший курс. Відбір магістрів відбуватиметься за вступними випробуваннями з фахових дисциплін, іноземної мови та з урахуванням їх рейтингової оцінки.

За доповіддю начальника департаменту економіки і фінансів Л.Г.Субботіної, на засіданні адміністративної ради було детально проаналізовано фінансову діяльність університету за 2007 р. Було розглянуто динаміку обсягів надходжень та структуру видатків бюджету університету за останні п’ять років, структуру загального фонду бюджету, йшлося також про надходження за послуги у сфері освіти, культури, соціальної сфери в 2007 році, за навчання студентів за контрактом. Увагу присутніх було привернуто до обсягів фінансування науково-дослідних робіт, які виконувалися факультетами та інститутами, проаналізовано їхні витрати за комунальні послуги, витрати на поточні та капітальні ремонти, а також проаналізовано виконання індексу розвитку підрозділів університету в 2007 році. Ректор університету М.З.Згуровський відзначив позитивну динаміку виконання показників бюджету за останні роки, наголосив на необхідності використання резервів, а саме забезпечення зростання надходжень до бюджету за рахунок науки, підвищення кваліфікації та перепідготовки, відзначив перспективність навчання магістрів, аспірантів на контрактній основі.

Наприкінці засідання Вченої ради на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2008 рік, у складі авторських колективів були рекомендовані кандидатури проф. В.С.Антонюка та проф. В.П.Тарасенка, почесне звання “Заслужений працівник НТУУ “КПІ” було присвоєно зав. лабораторій ТЕФ І.О.Налісниковському, начальника навчально-методичного відділу університету В.П.Головенкіна рекомендовано до присвоєння звання “Заслужений працівник освіти України”.

Автор: Ю.Москаленко.