На засіданнях Вченої та адміністративної рад: 12.11.07

На початку засідання Вченої ради, яке відбулося 12 листопада, ректор університету академік НАН України М.З.Згуровський від імені присутніх тепло привітав із ювілейними днями народження Д.Ф.Чернегу, А.К.Дороша, В.Г.Рябця, Є.М.Письменного, В.А.Порєва, О.П.Онопрієнко. Атестат професора було вручено В.С.Антонюку, диплом академіка Міжнародної академії інтегративної антропології отримав декан міжуніверситетського медико-інженерного факультету В.П.Яценко.

Відповідні дипломи та посвідчення було урочисто вручено великій групі студентів – переможцям різноманітних конкурсів та олімпіад, відзначено також було і їхніх керівників.

Першим питанням порядку денного засідання Вченої ради було заслухано та детально обговорено доповідь першого проректора члена-кореспондента НАН України Ю.І.Якименка щодо «Положення про магістерську підготовку в НТУУ «КПІ». Даний документ напередодні було розглянуто і затверджено на засіданні методичної ради університету. У доповіді було розглянуто його зміст, вимоги (критерії) до магістерської програми підготовки студентів із урахуванням забезпечення якості підготовки, її організації та термінів навчання. Програма підготовки магістрів передбачає фахову підготовку (45%), наукову підготовку (33%), соціально-гуманітарний напрямок (11,7%) та дисципліни за вибором студентів (10%). Йшлося також про визначення кафедральної квоти магістрів, конкурсний відбір студентів, вимоги до викладачів, а також про магістерську дисертацію.

У своєму виступі при обговоренні М.З.Згуровський наголосив на необхідності в кожному навчальному підрозділі створити умови для публікації магістерських робіт у фахових наукових виданнях, при організації магістратури не відходити від установлених у світі стандартів (критеріїв), чого вимагає також статус НТУУ “КПІ” як дослідницького університету.

Було вирішено працювати за цим Положенням.

Наступне питання порядку денного також було заслухано і обговорено за доповіддю Ю.І.Якименка. Йшлося про концепцію національної програми з робочою назвою “Науково-технологічне майбутнє України”. Ця програма, що перебуває у стадії формування, передбачає пов’язати в єдине ціле систему довузівської підготовки з підготовкою та участю молоді в олімпіадах, наукових конференціях, виставках, участю в роботі Малої академії наук, що дозволить залучити до університету талановитих дітей з високим творчим і науковим потенціалом. Наукові напрями програми охоплюють основні галузі, а саме: інженерні, природничі й соціально-гуманітарні науки. Запропонований проект програми було схвалено.

Проблемам та перспективам підготовки наукових кадрів в університеті через аспірантуру та докторантуру було присвячено доповідь проректора з наукової роботи чл.-кор. НАН України М.Ю.Ільченка. Більш докладну інформацію з цього приводу буде подано окремо.

Наприкінці розгляду основних питань за інформацією проректора Г.Б.Варламова було затверджено рішення щодо розглянутого раніше питання “Загальні підсумки навчально-виховної роботи в НТУУ “КПІ” за 2006/07 н. р.”.

Було підтримано висунення на здобуття Державної премії України у 2008 р. в галузі науки і техніки авторського колективу за створення комплексу підручників із серії “Інформатика”, також підтримано висунення роботи “Застосування дискретних перетворень у задачах керування та діагностики пристроїв енергетичної електроніки” на здобуття Премії НАН України для молодих учених.

Першим питанням порядку денного засідання адміністративної ради, яке відбулося 9 листопада, було заслухано доповідь проректора з навчально-виховної роботи Г.Б.Варламова про підсумки проведення першої атестації в 2007/08 н.р. Як зазначалося в доповіді, її результати мають стати орієнтиром для підвищення якості підготовки фахівців. У середньому по університету кількість студентів, які не встигають з трьох і більше дисциплін, становить 15,5%, це приблизно 3 тис. осіб, тобто понад 700 на кожному з чотирьох курсів. При обговоренні керівникам навчальних підрозділів було рекомендовано проаналізувати результати першої атестації; студентів, які не виконують навчальну програму, і не виправлять негативні результати протягом поточного семестру, відраховувати. Такі заходи дисциплінуватимуть тих, хто безвідповідально ставиться до навчання.

За доповіддю проф. В.В.Ясинського на цьому ж засіданні було заслухано та обговорено питання стосовно порядку заохочення переможців 4-го етапу моніторингу якості освіти. Присутніх керівників навчальних підрозділів було ознайомлено з методикою розрахунку премій. Справедливий розподіл винагород має заохочувати лідерів і стимулювати динаміку позитивних змін. Дискусію викликав розрахунок коефіцієнту динаміки змін. Розробники методики, яких було підтримано, вважають, що бонус у 2% адекватно відповідає ситуації.

Nov 30, 2007 || Автор: Ю.Москаленко