Нагороди лазерникам КПI вiд партнерiв

НДІ лазерної техніки та технології (НДІ ЛТ і Т) та кафедра лазерної технології, конструювання машин та матеріалознавства (ЛТКМ) мають широкі зв’язки зі своїми колегами як в Україні, так і за кордоном. У співпраці з партнерами виконують спільні наукові дослідження, готують фахівців різних рівнів, проводять національні та міжнародні конференції.

НДІ ЛТ і Т та кафедра ЛТКМ багато років плідно співпрацюють з Інститутом електрозварювання ім. Є.О Патона. Окрім спільних досліджень, фахівці цього уславленого академічного закладу беруть активну участь у викладанні різних дисциплін на кафедрі. На базі ІЕС ім. Патона створена філія кафедри ЛТКМ, а провідний науковий співробітник, лауреат Державної премії України к.т.н. В.П. Гаращук уже друге десятиріччя читає нашим студентам лекції з фізики потужних лазерів. НДІ ЛТ і Т спільно з ІЕЗ ім. Патона у 2003 та 2005 рр. організував дві міжнародні конференції “Лазерні технології в зварюванні та обробці матеріалів”, у яких взяли участь фахівці з 19 країн світу. Третя така міжнародна конференція запланована на травень 2007 р.

Успішна співпраця налагоджена з Інститутом надтвердих матеріалів НАН України, де проводяться перспективні дослідження в галузі формування алмазних інструментів за допомогою лазерного спікання, розробляються технології лазерної обробки нових надтвердих матеріалів. Працівники кафедри ЛТКМ беруть участь у роботі Міжнародної асоціації інструментальників, створеної на базі ІНМ НАН України. Нещодавно Вчена рада Інституту надтвердих матеріалів нагородила директора НДІ ЛТ і Т, зав. кафедри ЛТКМ проф. В.С. Коваленка почесною медаллю ім. В.М. Бакуля “За поєднання в колективній роботі з інститутом та вмілу організацію спільних плідних досліджень та технічних розробок”.

У вересні 2006 р. під час проведення Міжнародної конференції “ІНТЕРПАРТНЕР” голова конференції, ректор Харківського політехнічного інституту проф. Л.Л. Товажнянський вручив проф. В.С. Коваленку почесну медаль ім. М.Ф. Семка “За заслуги у розвитку співпраці з Університетом”. Ця нагорода заснована Вченою радою НТУ «ХПІ» на відзначення 100-річчя з дня народження багаторічного ректора цього вузу, відомого фахівця в галузі обробки матеріалів проф. Михайла Федоровича Семка.

Nov 14, 2006 || Автор: А.К.Скуратовський, доцент кафедри ЛТКМ