Стажування в Німеччині викладачів Видавничо-поліграфічного інституту

Із 18 вересня по 1 жовтня 2006 року група викладачів Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ “КПІ” та Української академії друкарства проходила стажування у м. Хемніц (Німеччина), що було організовано за сприяння корпорації “Прінтпромоушн”.

Програма заходу відзначалась надзвичайною насиченістю: за два тижні викладачі відвідали найсучасніші поліграфічні виробництва та поліграфічні заклади 13 міст Німеччини, і таким чином змогли отримати сучасну інформацію про розвиток поліграфічної галузі цієї країни.

У програму семінару входили теоретичні курси про аспекти управління кольором та питання стандартизації офсетного друку. На вступній лекції було наведено цікаві історичні відомості про місце нашого перебування – місто Хемніц та землі Саксонії. У ХІХ сторіччі Кемніц був провідним індустріальним центром Німеччини і його називали “саксонським Манчестером”. Місто було сильно зруйновано під час другої світової війни. Більшість промислових підприємств, що знаходилися в ньому, після розподілу Німеччини перенесено в її західну частину. Нам Хемніц більш відомий за своєю іншою назвою – Карл-Маркс-Штадт, яку він мав за часів НДР.

Особливістю семінару було гармонійне поєднання лекційних курсів з відвідуванням поліграфічного виробництва, таким чином ми мали змогу ознайомитися з діяльністю провідних поліграфічних підприємств Німеччини. На сьогоднішній день в країні функціонує понад 12 тисяч друкарень, що мають сучасне обладнання. За сприяння держави оновлення устаткування поліграфічних підприємств відбувається кожні п’ять років. Річний обсяг випуску друкованої продукції складає 15,3 млрд євро. Продукція орієнтована як на внутрішній ринок, так і на зовнішній (14% від загального обсягу виготовленої поліграфічної продукції експортується). Значну частку в загальному обсязі виробництва займає виготовлення комерційних видань (каталогів, реклами). Питома вага книжкової продукції в загальному обсязі виробництва складає близько 7%.

Враховуючи те, що переважну більшість продукції складають повнокольорові видання, надзвичайно важливою є проблема передачі кольору. Підготовку оригінал-макету та виготовлення цифрової кольоропроби у Німеччині здійснюють рекламні агенції. Коли на поліграфічному підприємстві виконується друк замовлення, дуже часто не вдається забезпечити передачу бажаного кольору, дотриматися незмінної якості друку. Саме тому хемніцький підготовчий технічний центр розробив ряд навчальних курсів, основними з яких є управління кольором та стандартизація друку.

Наша група відвідала провідні підприємства, що здійснюють виготовлення друкарського і післядрукарського устаткування: КВА Planeta у місті Радеболь (друкарське устаткування: офсетні друкарські машини), Heidelberg finishing у місті Лейпциг (післядрукарське обладнання: дротошвейні машини, фальцювальні машини, різальне устаткування, термобіндери), MAN Roland у місті Мюлхейм на Майні (друкарське устаткування: офсетні друкарські машини, секції друкування фольгою), Polar Mohr у місті Гофхайм (післядрукарське обладнання: різальне устаткування), Heidelberg у місті Гейдельберг (друкарське устаткування: устаткування для виготовлення форм, офсетні друкарські машини). Під час проведення презентацій були представлені останні розробки та сучасні моделі поліграфічного устаткування.

Крім готових машин, ми мали змогу ознайомитися і з процесом їх виготовлення. Відвідання виробничих підрозділів підприємств дозволило більш детально зрозуміти організацію виробництва поліграфічного устаткування. Комплектація устаткування здійснюється за бажанням замовника за узгодженою проектною документацією. Усі машини, що знаходяться в цехах підприємства, вже продані замовнику. Час від моменту надходження замовлення до одержання готової машини на різних підприємствах коливається від 3 до 6 місяців і залежить від складності устаткування. Майже 80% продукції німецьких підприємств поліграфічного машинобудування експортується.

Виробники поліграфічного устаткування особливу увагу приділяють післяпродажному сервісу. Більшість устаткування має можливість дистанційного тестування фахівцями служби технічної підтримки заводу-виробника. Працюють цілодобові гарячі лінії технічної допомоги, що дозволяє доставляти замовлені запасні частини до будь-якої країни світу протягом доби. Значна увага приділяється підготовці технічного персоналу тих країн, де використовується поліграфічне устаткування, виготовлене в Німеччині.

Також у програму семінару входило ознайомлення з організацією навчального процесу та підготовки фахівців Інституту друкарських та медійних технологій у Хемніцькому університеті та вищій школі медіа-технологій при Штутгартському університеті. У цих навчальних закладах також відбувається перехід до Болонського процесу – триває розробка нових навчальних планів, на сьогодні випускають бакалаврів та спеціалістів поліграфічного виробництва, магістрів планують випускати з 2008-2010 рр., на цей період передбачають і більш активне впровадження цього процесу.

Також німецькою стороною була запланована і культурна програма. Відвідавши гірське містечко Аннаберг, де знаходилися срібні копальні, ми довідалися, що річна продуктивність праці тогочасного шахтаря становила 3 метри на рік, а жилу вони знаходили в суцільній темряві за специфічним запахом. У місті Майнц ми відвідали музей Гуттенберга, де нам продемонстрували, як відбувався друк з використанням винаходу Йохана Гуттенберга і який вигляд мали перші видруковані ним книжки, що збереглися до нашого часу.

Після теоретичних занять і тестування учасники семінару одержали дипломи про успішне завершення курсів підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів.

На останок хочеться висловити щиру подяку технічному центру міста Хемніц та корпорації “Прінтпромоушн”. Подібні заходи мають важливе освітнє, культурне значення, допомагають ознайомитись зі світовими новинками, а також сприяють налагодженню тісних зв’язків між навчальними закладами України та інших країн.

Nov 3, 2006 || Автор: Н.М.Фіголь, ст. викладач ВПІ, З.В.Григорова, доцент ВПІ