ШАНОВНІ ВИНАХІДНИКИ, РАЦІОНАЛІЗАТОРИ, НАУКОВЦІ ТА СТУДЕНТИ НТУУ “КПІ”! Щиро вітаю Вас з Днем винахідника і раціоналізатора!

День винахідника і раціоналізатора поєднує людей різних професій і спеціальностей, але всі вони обов’язково наділені рідкісним даром творчості, почуттям нового, умінням розширити межі звичного, вийти за рамки стереотипу.

Винахідник і раціоналізатор – не професія, а покликання. Це прагнення поліпшити те, що було створено колись, спроба зробити ще один крок на шляху розвитку технічного прогресу. Тому День винахідника і раціоналізатора вважають своїм днем науковці і викладачі, інженери і робітники, фахівці і студенти. На всіх етапах розвитку суспільства технічна творчість була джерелом прогресивних рішень, які підвищують конкурентоспроможність продукції, полегшують умови сучасного виробництва, роблять більш комфортним життя людини.

Винахідники КПІ щорічно отримують більше 100 патентів на винаходи, промислові зразки, корисні моделі, роблять вагомий внесок у формування інтелектуального та інноваційного потенціалу країни, високого міжнародного іміджу України.

Бажаю Вам щастя та доброго здоров’я, енергії, високих професійних досягнень та натхнення у винахідницькій діяльності!

До Дня винахідника і раціоналізатора України експертно-консультативна комісія з питань інтелектуальної власності визначила кращих винахідників нашого університету за підсумками 2005/2006 н.р. Грамотами та заохочувальними преміями будуть нагороджені такі винахідники – працівники НТУУ “КПІ”:

 • Мікульонок І.О., к.т.н., доц. ІХФ (22 заявки, 16 патентів);
 • Кузнєцов Ю.М., д.т.н., проф. ММІ (8 заявок, 7 патентів);
 • Ніщик О.П., к.т.н., ст.н.с. ТЕФ (8 заявок, 3 патенти);
 • Тривайло М.С., к.т.н., доц. ММІ (8 заявок, 11 патентів);
 • Островерхов М.Я., к.т.н., доц. ФЕА (6 заявок, 4 патенти);
 • Усачов П.А., к.т.н., доц. ПБФ (5 заявок);
 • Науменко І.Я., нач.відділу КБ “Шторм” (3 заявки, 3 патенти);
 • Кизима В.І., ст.н.с. КБ “Шторм” (3 заявки, 3 патенти);
 • Юрчишина О.Я., аспірантка ММІ, (2 заявки, 6 патентів);
 • Скуратовський А.К., к.т.н., доц. ММІ (1 заявка, 3 патенти).

Відзначено також кращих винахідників – докторантів, аспірантів та студентів:

 • докторант Кушик В.Г. (ВПІ);
 • аспіранти: Трапезон К.О. (ФЕЛ), Фарук Вахід Ель-Дахабі (ММІ), Хмілярчук О.І. (ВПІ);
 • студенти: ІХФ – Пуханов І.А., Шах О.В., Галицька М.О.;
 • ММІ – Дрок Д.О., Зарецький Д.В., Оринчак С.О., Пилипенко О.М.,
 • Довжик Л.М., Піркл Д.Ю., Ліберацький І.С., Галецький О.С.;
 • ІЕЕ – Можаровська О.А., Дуріцин О.Ю., Земляніцька В.Ф.;
 • ФЕЛ – Вознюк М.В., Ткаченко Б.В., Шатковський Л.Ю.;
 • ПБФ – Клюй О.В.; ТЕФ – Савельєва А.В.;
 • ФБТ – Гейко М.О., Костик Є.І., Шибецький В.Ю.

З повагою, М.З. Згуровський, ректор НТУУ “КПІ”

Дата події