Ви є тут

НДЧ інформує Технополіс починає діяти


Кампус КПІ. 6 корпус / http://kpi.16mb.com/

Відповідно до Указу Президента України № 1023/2004 від 30 серпня 2004 року «Питання Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут» на базі нашого університету створено технополіс у галузі високих технологій. 12 вересня 2005 р. Вчена рада НТУУ “КПІ” погодила основні концептуальні положення технополісу, затвердила його президентом ректора НТУУ “КПІ” М.З.Згуровського, запропонувала керівникам підрозділів подати пропозиції щодо участі науковців у виконанні інноваційних проектів в рамках технополісу.

Технополіс «Київська політехніка»Технополіс «Київська політехніка» є інноваційним середовищем, яке за територіальною
ознакою об'єднує підрозділи НТУУ “КПІ”, наукові, виробничі, навчальні організації, технопарк «Київська політехніка», бізнес-інкубатор «Політехцентр», що працюють у галузі високих технологій, а також консалтингові, юридичні, фінансові та інші суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють кадрове, правове, інвестиційне забезпечення і супровід інноваційної діяльності.

Метою створення технополісу є інтенсифікація процесів розробки, виробництва та впровадження наукоємної, конкурентоспроможної продукції із спрямуванням взаємоузгоджених дій наукових організацій, нових інноваційних форм (технопарків та бізнес-інкубаторів), закладів освіти, промислових підприємств і компаній, інвестиційних та венчурних фондів, суб'єктів бізнесу та підприємництва на задоволення потреб внутрішнього ринку і нарощування експортного потенціалу країни.

Технополіс «Київська політехніка» об'єднує зусилля його учасників та партнерів з метою формування сприятливого інноваційного середовища для створення «інтелектуально наповненої продукції», розроблення і впровадження інноваційних та інвестиційних проектів для промислових підприємств, здійснення апробації нових ідей та винаходів у галузі сучасної техніки та технологій шляхом їх капіталізації та доведення до комерційного застосування.

Діяльність інноваційного середовища – технополісу «Київська політехніка» проводиться відповідно до законодавства України, зокрема в галузі інноваційної діяльності, Статуту НТУУ «КПІ» та «Положення про Технополіс «Київська політехніка».

Взаємовідносини між технополісом та його учасниками і партнерами, а також учасників і партнерів технополісу між собою визначаються окремими угодами.

Учасниками технополісу можуть бути установи, підприємства та компанії, які володіють потужним науково-технічним потенціалом, сучасними технологіями, досвідом роботи в ринковій економіці та здатні випускати конкурентоспроможну на внутрішньому та зовнішньому ринках інноваційну продукцію. Це можуть бути заклади освіти та наукові організації, промислові підприємства та компанії, технологічні парки, інноваційні бізнес-інкубатори, центри високих технологій та інші суб'єкти підприємництва.

Партнерами технополісу можуть бути провідні вітчизняні та міжнародні компанії та організації, що надають послуги і сприяють розвитку інноваційного середовища, а саме: інвестиційні та венчурні фонди, консалтингові та юридичні фірми, фінансові установи, маркетингові центри та інші суб'єкти бізнесу.

Для вступу до складу технополісу бажаючі установи ті організації укладають «Угоду про стратегічне партнерство в галузі високих технологій», в якій підтверджують своє зобов'язання виконувати вимоги «Положення про технополіс «Київська політехніка», розкривають предмет взаємного інтересу в довгостроковому партнерстві.

Управління діяльністю технополісу здійснюється під керівництвом президента, віце-президента та органу управління технополісу.

Колегіальними органами управління є дорадчі органи, до числа яких відносяться координаційна рада, науково-технічна рада, експертна рада.

Сподіваємося на підтримку в роботі нового для університету інноваційного середовища – технополісу “Київська політехніка” і на активну працю науковців університету з реалізації своєї інтелектуальної власності.

Науковці університету отримують можливість
наповнити реальними справами запропоновану модель технополісу, на практиці освоїти механізми оформлення охорони прав на інтелектуальну власність створеної науково-технічної продукції, навчитись забезпечувати авторам розробок виплати відповідних винагород за виробництво і продаж цієї продукції. Чекаємо від науковців пропозицій щодо реалізації інноваційної продукції в рамках роботи технополісу.

М.Ю.Ільченко, проректор з наукової роботи

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій