Ураховуючи визначну освітню та науково-технічну діяльність Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" та з метою дальшого розвитку сформованих у цьому університеті унікальних наукових, інженерних та педагогічних шкіл і залучення до роботи в них талановитих учених, п о с т а н о в л я ю:

1. Установити, що до основних завдань Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (далі Університет) як самоврядного (автономного) державного вищого навчального закладу належать: підготовка висококваліфікованих фахівців для потреб економіки, науки та освіти;

  • здійснення заходів щодо дальшого реформування вищої інженерної освіти відповідно до сучасних економічних умов та досягнень науки і техніки;
  • проведення спільно з підприємствами, установами та організаціями фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
  • перепідготовка і підвищення кваліфікації наукових та інженерних кадрів.

2. Кабінету Міністрів України:

  • передбачати під час підготовки проектів Державного бюджету України на 2005 та наступні роки видатки на фінансування Університету окремим рядком за індивідуальними нормативами із збільшенням удвічі оплати праці працівникам Університету, виходячи з необхідності розвитку матеріально-технічної бази та створення навчально-наукових інститутів і центрів Університету;
  • затвердити Статут Університету, передбачивши, зокрема, надання Університету можливості самостійно вирішувати в установленому порядку питання матеріального заохочення та встановлювати надбавки до заробітної плати науково-педагогічних працівників;
  • забезпечити здійснення заходів щодо створення на базі Університету технополісу у галузі високих технологій;
  • сприяти виконанню Програми навчально-наукового та соціального розвитку Університету, яка передбачає розширення навчально-лабораторної бази, наукових досліджень, спорудження житла і гуртожитків підвищеної комфортності, поліпшення умов функціонування баз відпочинку;
  • привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 30 серпня 2004 року N 1023/2004

Долучення Розмір
Питання НТУУ "КПІ" [uk | d10169.pdf (228.28 КБ)] (228.28 КБ) 228.28 КБ