Перші випуски бакалаврів [ФБТ, ФММ]

27 червня 2005 року відбувся перший захист бакалаврських дипломних проектів на кафедрі біотехніки та інженерії ФБТ. Можна вважати дебют вдалим: з 15 співшукачів 11 захистили атестаційні роботи з оцінкою “відмінно”. Шестеро студентів одержали дипломи з відзнакою. Це Борисенко Алла, Ігнатов Ігор, Павленко Світлана, Прохоренко Ірина, Скачко Наталія, Шматок Олексій.

Доробок випускників на науковій ниві є досить вагомим: А.Борисенко має патент України на винахід, 4 науково-технічні публікації, нагороджена дипломом і цінним подарунком КМДА як призер конкурсу “Інтелект молодих – на службу столиці”, стипендіат Верховної Ради України; І.Ігнатов має 2 науково-технічні публікації, двічі призер конкурсу “Інтелект молодих – на службу столиці”, двічі нагороджений дипломами і цінними подарунками КМДА, подав заявку на винахід, є одним з авторів двох конкурсних проектів, що проводить МОН України у 2005 році; С.Павленко опублікувала науково-технічну статтю, нагороджена дипломом і цінним подарунком КМДА як призер конкурсу “Інтелект молодих – на службу столиці”, подала заявку на винахід; І.Прохоренко має дві науково-технічні публікації, заявку на винахід; О.Шматок має науково-технічну публікацію, є одним з авторів проекту конкурсу “Інтелект молодих – на службу столиці”, що проводиться МОН України у 2005 році.

Вітаючи новоспечених бакалаврів, завідувач кафедри біотехніки та інженерії проф. В.В.Карачун відзначив, що на їхні юні плечі лягла велика відповідальність як першопрохідців обраної спеціальності та як перших випускників кафедри, що назавжди увійдуть до літопису кафедри та факультету.

* * *

Відбувся перший випуск бакалаврів зі спеціальності “Економіка підприємства” кафедри економіки і підприємництва ФММ. Розповідає завідувач кафедри проф. П.В.Круш.

“Щоб стати фахівцем зі спеціальності “Економіка підприємства” потрібно мати глибокі знання в галузі мікро- та макроекономіки, фінансів, менеджменту, маркетингу, зовнішньоекономічної діяльності, бухгалтерського фінансового обліку, аудиту, організації виробництва, господарського права та ін. Обов'язковим є також добре володіння іноземною мовою, інформаційними системами і технологіями, комп'ютерною технікою. Ідеологія кафедри спрямована на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців у цій галузі.

Викладацький склад кафедри економіки і підприємництва налічує понад 30 висококваліфікованих штатних викладачів, які мають досвід науково-педагогічної та виробничої діяльності. Багато з них пройшли стажування в провідних університетах Європи та США.

Звичайно, для кафедри і самих студентів захист бакалаврських робіт і складання державних екзаменів стало великою подією. Результати також радують: 23 студенти отримали оцінку “відмінно”, 6 – “добре”, 8 – “задовільно”. Диплом з відзнакою отримали 12 найкращих випускників.

Починаючи з 3-го курсу, ми орієнтуємо студентів, залежно від їхніх уподобань, на практичну або наукову роботу. Зокрема, обираються відповідні теми курсових робіт, які в майбутньому можуть стати базою для написання бакалаврських, магістерських робіт або робіт спеціалістів. Такий індивідуальний підхід дає змогу студентам професійно підготувати роботи та гідно їх захистити. Велика увага приділяється тим студентам, які в майбутньому планують вступати до аспірантури і залишитися працювати на кафедрі. Уже на сьогодні, будучи на 4-му курсі, ці студенти мають по 2-3 фахові публікації в різних наукових збірниках. Робота з такими студентами, сподіваюсь, забезпечить кафедру висококваліфікованими фахівцями – нашими випускниками і в майбутньому допоможе працювати над створенням нових спеціальностей”.