Наприкінці квітня на базі Навчально-наукового Інституту телекомунікаційних систем та НДІ телекомунікацій КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулася ХVІІІ Міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи телекомунікацій 2024" та ХVІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів та аспірантів "Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем-2024".

🗟

Пленарні засідання проходили в очному режимі, а секційні – онлайн. Окрім вчених КПІ до участі в конференції долучилися дослідники з Києва, Житомира, Львова, Харкова, а також закордонні колеги – провідні науковці університетів Швеції, Литви, Великобританії та Німеччини. Заявили про участь у науковому зібранні 196 осіб, заслухано 132 виступи, 4 доповіді закордонних дослідників, 42 виступи студентів ІТС.

 Як зазначено в рішенні конференції, цього року зросла кількість доповідей про задіяння в електронних комунікаціях штучного інтелекту та про безпеку в електронних комунікаціях. Значна частина доповідей була пов'язана з розробкою програмних застосувань та технічних засобів телекомунікацій для підтримки системи обороноздатності нашої країни. Зміст доповідей закордонних науковців відповідав пріоритетним науковим напрямам, визначеним Всесвітнім мікрохвильовим конгресом 2024 року. В онлайн режимі колеги з-за кордону доповіли про сучасні розробки у сфері засобів передачі сигналу в терагерцовому діапазоні, над якими вони працюють у своїх університетах.

 Окрім того, в підсумковому документі, виходячи з наукового рівня, практичних результатів і перспектив подальшого використання винесених на розгляд її пленарних і секційних засідань матеріалів, було визначено 5 груп доповідей.

 Перша група – це 15 доповідей, які за сукупністю зазначених критеріїв отримали найбільший інтерес і перспективи щодо пріоритетного використання в навчальному процесі. Серед них, зокрема, матеріали виступу "Штучний інтелект у сфері електронних комунікацій" (доц. І. В. Кононова), що їх доцільно використовувати в навчальному процесі студентами та викладачами НН ІТС.

 До другої віднесено 11 доповідей, які після певного доопрацювання, можливого об'єднання матеріалів з одночасним розширенням їхнього обсягу та акцентуванням на новизні наукових результатів можуть бути рекомендовані до включення в черговий випуск монографії всесвітньо визнаного видавця "Springer".

 17 доповідей третьої групи після їхнього оформлення відповідно до вимог вітчизняних фахових наукових журналів категорії А або Б, зокрема журналу "Informationand Telecommunication Scienсes", можуть бути там опубліковані.

 До четвертої групи увійшло 9 доповідей, в яких представлено новітні розробки. Їх рекомендовано до участі в конкурсах (фестивалях) інноваційних проєктів та стартапів, зокрема "Sikorsky Challenge".

 І п'ята група – це 7 доповідей, що мають потенціальні можливості для подальшого отримання нових науково-практичних результатів і рекомендуються для участі у вітчизняних або міжнародних конкурсах чи грантових програмах.

 Також ухвалено низку організаційно-фахових рекомендацій. Зокрема, запропоновано надалі процес залучення до участі в конференції фахівців телекомунікаційної галузі, установ Мінцифри, Держспецзв'язку, компаній зі сфери ІКТ і підприємств ОПК ґрунтувати на базі спільних інтересів і спільної діяльності з виконання конкретних проєктів, надання послуг, підготовки кадрів. Також пропонується продовжити залучення іноземних науковців до виступів на конференції, здійснювати і надалі практику проведення під час конференції виставок інноваційних розробок у сфері інфотелекомунікацій, у тому числі за участі радіотехнічного клубу "Політехнік", взаємодію та співпрацю з науковцями НН ІТС і студентами – учасниками гуртка "Студентське конструкторське бюро НН ІТС" проводити на постійній основі.

 Координаторка програмного комітету конференції доцентка Ріна Новогрудська, розповідаючи про її роботу, розповіла, що в ній взяли участь і члени університетського радіотехнічного клубу "Політехнік", а також школярі – члени Малої академії наук. "Дуже приємно, що талановита молодь залучилася до нашого заходу, – зауважила вона. – Їхні доповіді викликали жваве обговорення на секціях. І це чудово, коли у здібних молодих людей є можливість поділитись своїми напрацюваннями у сфері інфокомунікацій".

 Наступну, ХІХ МНТК "Перспективи телекомунікацій" та ХVІІ МНТК студентів та аспірантів "Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем", заплановано провести у квітні 2025р.

Володимир Школьний (за інф. НН ІТС)

Дата події