Професору кафедри міжнародної економіки, науковцю, управлінцю та організатору О.А. Гавришу 7 серпня виповнилося 60 років.

Олег Анатолійович – випускник КПІ 1986 року. Він здобув диплом з відзнакою за спеціальністю "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент". Згодом, у 1989 році, закінчив аспірантуру в Інституті надтвердих матеріалів НАН України. З 1986 р. по 2004 р. працював на наукових і керівних посадах НАН України та галузевих наукових підприємств, у тому числі оборонно-промислового комплексу, брав участь і очолював розробку сучасного озброєння.

Продовжив свою діяльність у КПІ з лютого 2004 року. Працював на посадах заступника декана факультету менеджменту та маркетингу (2005-2006 рр.), декана ФММ (2007-2021 рр.), завідувача кафедри міжнародної економіки (2009-2016 рр.), наукового керівника кафедри міжнародної економіки (з 2016 р. – по теперішній час), професора кафедри міжнародної економіки (2004 р., 2006 р., з червня 2021 р. по теперішній час).

У 1998 році Олег Анатолійович захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю "Технологія машинобудування". У 2003 році – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю "Озброєння та військова техніка". У 2006 році отримав вчене звання професора кафедри міжнародної економіки, а у 2020 році – почесне звання "Заслужений працівник освіти України".

Професор Гавриш є лауреатом, разом з колективом співавторів, премії науково-технічного товариства "Машпром" (1987 рік), лауреатом премії КПІ ім. Ігоря Сікорського за кращий підручник (2022 рік). Його активну діяльність відзначено грамотами та подяками МОН України, КМДА, КПІ ім. Ігоря Сікорського та ФММ.

З 2009 по 2015 рр. Олег Анатолійович очолював кафедру міжнародної економіки, а з 2015 року є науковим керівником цієї кафедри. З 2007 по 2021 рр. професор Гавриш був деканом факультету менеджменту та маркетингу. За цей період факультет досяг певних висот, однією з яких є потрапляння до рейтингу журналу Forbes, де ФММ посів перше місце серед факультетів менеджменту усіх закладів вищої освіти України.

За роки інженерної, виробничої та наукової діяльності О.А. Гавриш опублікував понад 420 наукових і науково-методичних праць, у тому числі понад 50 монографій, підручників і посібників. Серед праць більше ніж 150 фахових статей та 15 статей, які індексуються в наукометричній базі Scopus. Про його успішну винахідницьку діяльність свідчить близько 100 авторських свідоцтв, патентів України та закордонних патентів.

За майже 20 років науково-педагогічної діяльності Олег Анатолійович Гавриш підготував чотирьох докторів наук і 14 кандидатів наук, у тому числі двох докторів філософії (PhD). Заснував на ФММ спеціалізовану вчену раду Д 26.002.23 із захисту докторських і кандидатських дисертацій, за роки діяльності якої було захищено близько 150 докторських і кандидатських дисертацій. Він є засновником і керівником першої та єдиної на ФММ наукової школи "Економіка та управління підприємствами".

Активною професійною діяльністю Олег Анатолійович займався й поза межами університету: у 2007-2015 роках був членом президії та головою підкомісії "Менеджмент виробничої сфери" Навчально-методичної комісії з менеджменту МОН України. Ця комісія здійснювала акредитацію закладів вищої освіти за спеціальністю "Менеджмент" і формувала політику її розвитку з урахуванням запитів роботодавців.

Колеги, співробітники, друзі, студенти кафедри міжнародної економіки, факультету менеджменту та маркетингу щиро вітають вельмишановного Олега Анатолійовича з ювілеєм. Міцного здоров'я Вам й сімейного благополуччя!

Дата події