"Київський політехнік" продовжує знайомити читачів зі звітами проректорів університету за напрямами про роботу в 2023 році. На черзі – матеріали доповіді проректора з науково-педагогічної роботи О.А.Жученка на засіданні Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського 4 березня 2024 року.

О.А.ЖученкоУ 2023 році було оновлено схему управління університетом в частині підпорядкування підрозділів проректору з науково-педагогічної роботи, а відповідно – і його функціональні обов'язки: окрім традиційних напрямів додатково на нього покладено обов'язки щодо організації та контролю діяльності департаменту навчально-виховної роботи, військово-мобілізаційного відділу, Центру культури та мистецтв і Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка.

Одним із основних функціональних обов'язків проректора з науково-педагогічної роботи є організація взаємодії та координація роботи підрозділів університету. Отож з метою забезпечення ефективної взаємодії та злагодженої роботи на усіх етапах реалізації Стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на регулярній основі проводяться погоджувальні наради.

kpi images - стр

Зрозуміло, що в умовах воєнного стану та реформування системи вищої освіти університет постійно стикається з додатковими викликами, зокрема:

– відтоком кадрів НПП і здобувачів вищої освіти усіх рівнів за межі країни;

– радикальним оновленням переліку спеціальностей;

– впровадженням грантів на навчання замість держзамовлення;

– впровадженням формульного фінансування;

– необхідністю активізації проєктно-грантової діяльності;

– активізацією акредитації освітніх програм за трьома рівнями вищої освіти, в тому числі міжнародними агенціями;

– необхідністю посилення роботи задля міжнародного визнання, підвищення місця у світових рейтингах університетів та інші.

Проте одним із головних завдань університету є підготовка висококваліфікованих, конкурентоздатних, затребуваних на ринку праці фахівців, яка розпочинається з формування якісного контингенту здобувачів вищої освіти. А цього неможливо забезпечити без ефективної профорієнтаційної платформи, діяльність якої охоплює контингент не лише випускників закладів середньої освіти, але й тих, хто ще в них навчається. Тому на постійній основі здійснюються заходи, спрямовані на формування зацікавленості школярів і формування позитивного іміджу університету. Серед них – проведення Інженерних шкіл, Днів відкритих дверей та, особливо, підтримка обдарованої молоді у тісній співпраці з МАН України.

Якісна профорієнтація неможлива без використання та постійної підтримки в актуальному стані сучасних інформаційних ресурсів, зокрема телеграм-каналів, чат-ботів, соціальних мереж, сайтів тощо.

Упродовж 2023 року було проведено понад 130 Днів відкритих дверей факультетів/інститутів та чотири масштабні загальноуніверситетські заходи: три КПІАбітFest та один День вступника. Усі підрозділи мають долучатися до цієї надважливої роботи на всіх рівнях та розуміти, що вдала профорієнтаційна діяльність є запорукою успішної вступної кампанії.

На превеликий жаль, уже другу вступну кампанію ми проводили в умовах воєнного стану. Та попри це, нам вдалося створити в університетському кампусі комфортний мікроклімат і забезпечити належний супровід вступної кампанії 2023 року, за що слід подякувати всім причетним.

kpi images - Бакалаврат 2023

Щодо вступу на бакалаврат, варто зазначити, що у 2023 році, незважаючи на воєнний стан, у КПІ був високий конкурс за заявами. Середній конкурс по університету склав 6,31 (6,36 у 2022 році) осіб на місце, що свідчить про високий інтерес вступників до нашого університету та освітніх програм, які ми реалізуємо.

Максимальний обсяг держзамовлення протягом останніх років має позитивну динаміку зростання. У 2023 році він становив 4865 осіб. Для порівняння, у 2022 році – 4691, а у 2021 – 4477 осіб.

kpi images -

Аналізуючи кількість зарахованих на бакалаврат здобувачів у залежності від джерел фінансування, бачимо, що на бюджетну форму маємо практично таку ж кількість зарахованих, як і в попередньому році (3765 у 2023 році, 3774 – у 2022). А от на контракт маємо приріст на 22% у порівнянні з 2022 роком (1513 – у 2023 році, 1240 – у 2022 році) навіть при збільшенні вартості навчання за контрактом у середньому на 30%.

Узагальнену картину зарахування на бюджет та контракт у порівнянні з попередніми роками наведено на діаграмі.

Порівнюючи результати зарахування бакалаврів на місця державного замовлення до нашого університету з результатами інших ЗВО, можна констатувати, що КПІ вже не перший рік поспіль є найбільшим виконавцем державного замовлення, з великим відривом випереджаючи інші заклади вищої освіти України.

kpi images - Магістратура бюджет

Щодо вступу до магістратури, то у 2023 році було подано понад 7200 заяв, а середній конкурс за заявами склав 3,91 осіб на місце (4,87 – у 2022 році).

Статистику кількості зарахованих у магістратуру на бюджет та контракт у розрізі факультетів/інститутів представлено на діаграмах. Що ж до вступників з інших ЗВО, то їхня кількість суттєво зросла й у 2023 році склала 24% від загальної кількості, порівняно з 8% у 2022 році. Це свідчить про високу зацікавленість вступників нашими магістерськими освітніми програмами.

Порівнюючи кількість зарахованих до магістратури у 2023 році з двома попередніми роками, бачимо незначне збільшення кількості осіб, зарахованих на місця державного замовлення. Кількість зарахованих на контракт у порівнянні з 2022 роком зменшилася на 18,6%, що свідчить про ретельніший конкурсний відбір з метою формування якісного контингенту вмотивованих до навчання здобувачів. Але, якщо порівняти з довоєнним 2021 роком, то маємо збільшення на 64% кількості студентів магістратури, що навчаються за контрактом.

kpi images - Магістратура контракт

Порівнюючи результати зарахування магістрів на місця державного замовлення до КПІ з результатами інших закладів вищої освіти, бачимо, що, як і у випадку зарахування бакалаврів, КПІ посідає 1-ше місце серед ЗВО України.

Таким чином, узагальнені результати прийому до КПІ свідчать про достатньо вдалу, незважаючи на складну ситуацію, вступну кампанію 2023 року та популярність нашого університету серед вступників. Але вже зараз, невідкладно, потрібно включатися у вступну кампанію 2024 року.

Традиційно, особлива увага приділяється питанням комфортної адаптації до освітнього процесу першокурсників, навчання та організації дозвілля студентів. Зокрема, важливим елементом організації роботи зі здобувачами є інформаційна підтримка та долучення їх до інформаційного простору університету.

Слід відзначити ефективну роботу і подякувати заступникам деканів/директорів з навчально-виховного напряму, які входять до складу ради з навчально-виховної роботи.

Одним із ключових елементів інформаційного простору КПІ є Науково-технічна бібліотека, яка разом зі спільнотою КПІ та для спільноти КПІ розвиває творче, комфортне і безпечне середовище, що сприяє дослідженням, навчанню, викладанню, саморозвитку та академічній доброчесності, з метою розбудови університету світового рівня. На початок 2024 року фонд бібліотеки складає понад 2 млн паперових примірників, 57 тис. документів в університетському репозиторії ELAKPI, має доступ до понад 100 баз даних та налічує 10 колекцій у цифровій бібліотеці.

З метою забезпечення якісної фундаментальної підготовки, Центром інноваційного моніторингу якості освіти (ННЦІМЯО) організовано адаптаційні курси, які дають можливість студентам усунути недоліки в знаннях з фундаментальних дисциплін. Проводиться комплексний моніторинг якості залишкових шкільних знань першокурсників та щорічний ректорський контроль залишкових знань студентів старших курсів.

Незважаючи на складні умови, з метою забезпечення якісної фахової практичної підготовки, в університеті протягом 2023 року постійно відбувалося збільшення кількості освітніх компонент, за якими окремі види занять здійснюються в очному режимі з дотриманням безпекових умов. Таким чином, кількість здобувачів, які навчалися у змішаному режимі, з приблизно 3,5 тис. у травні 2023 року вдалося збільшити до 10 тис. у лютому 2024 року, а кількість таких освітніх компонент збільшилася вдвічі. Тут особливо слід відмітити НН Інститут аерокосмічних технологій, в якому навіть для студентів першого курсу окремі види занять проводяться в очному режимі. Таке збільшення стало можливим завдяки збільшенню кількості місць в укриттях кампусу університету.

Попри важливість збереження контингенту здобувачів, КПІ не знижує вимог до якості освіти. Про це свідчить динаміка відрахувань за останні роки (близько 5% здобувачів протягом навчального року). Так, у 2022-2023 н.р. відраховано понад 2 тис. здобувачів.

Слід зазначити, що близько 1% студентів щорічно отримують повторні освітні послуги, академічні відпустки та індивідуальні графіки.

Однією з мотиваційних складових для студентів є стипендія. Зокрема у звітному році кількість стипендіатів, які отримували академічну стипендію, складає понад 5,8 тис. (з них майже 1,4 тис. – за особливі успіхи у навчанні). Також призначено 42 іменні академічні, 54 від підприємств та 1570 соціальних стипендій, кількість яких, на жаль, щорічно зростає.

Останнім часом особливого значення набули психосоціальна підтримка, інклюзія, волонтерство та громадська активність. Суттєвий вклад у забезпечення діяльності за цими напрямами робить студентська соціальна служба, що проводить психологічні консультації, форуми, тренінги, здійснює волонтерську діяльність тощо.

Повноцінно функціонує центр консолідації студентів, на базі якого проводяться благодійні заходи та функціонують різноманітні гуртки.

Для розкриття творчого потенціалу здобувачів та працівників КПІ ефективно функціонує Центр культури та мистецтв, на базі якого відбулося близько восьми десятків заходів, серед них благодійні концерти, виступи, виставки та інші.

Продовжують функціонувати різноманітні гуртки та клуби за інтересами, в яких задіяно понад 800 студентів. Проводяться олімпіади, конкурси та хакатони в яких понад 370 студентів КПІ стали переможцями різних рівнів.

Окремо варто акцентувати увагу на національно-патріотичному вихованні та формуванні у студентів свідомого ставлення до подій у країні. Зокрема у 2023 році понад 200 КПІшників пройшли курс за "Програмою навчання Сил нацспротиву" та отримали відповідні сертифікати.

kpi images - Академічна мобільність

Незважаючи на складну ситуацію в країні, у 2023 році зросла кількість активних угод та учасників програм академічної мобільності, а загальна сума грантів збільшилася на 36%. Водночас, слід пам'ятати, що міжнародна академічна мобільність є, безумовно, позитивною практикою, але вона не має перерости у глобальний відтік талановитої молоді за кордон.

Діяльність Відділу професійної орієнтації – Центру розвитку кар'єри спрямовано на формування усвідомленого ставлення здобувачів до майбутньої професії. На постійній основі проводяться різноманітні кар'єрні заходи, в яких взяли участь понад 1,5 тис. учасників.

Вчасно проведено організацію замовлення, супроводу і видачі студентських квитків та документів про вищу освіту для випускників університету.

Якісна реалізація освітнього процесу неможлива без ефективної системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, складовими якої є прозорий конкурсний відбір НПП, система звітності і рейтингування НПП і підрозділів, внутрішня та зовнішня акредитації освітніх програм, їх постакредитаційний моніторинг та інші.

Виконання завдань, які стоять перед університетом, неможливо реалізувати без продуманої та ефективної кадрової політики, яка враховує сучасні вимоги.

kpi images - Кадровий склад

За звітний період було проведено конкурси на заміщення 614 вакантних посад, з них 17 – керівників підрозділів. Одну з ключових ролей відіграє збалансованість кадрового складу, тобто поєднання досвіду найбільш кваліфікованих НПП й енергійності молоді: маємо понад 70% НПП віком від 23 до 55 років, близько 25% віком від 56 до 75 років та 5,2% віком понад 75 років.

Триває омолодження колективу НПП шляхом залучення до викладацької діяльності випускників магістратури та аспірантури, зокрема у 2023 році прийнято на посади НПП 83 такі особи.

Однією з необхідних умов професійного зростання та вдосконалення викладацької майстерності НПП є підвищення їхньої кваліфікації. Для цього в КПІ створено максимально сприятливі умови: функціонує Інститут післядипломної освіти, де реалізуються сучасні програми підвищення кваліфікації, за якими в 2023 році пройшли навчання 550 слухачів. Реалізуються такі актуальні на сьогодні програми, як "Військова психологія", "Протезна реабілітація" та "Протезування кінцівок".

За звітний період підвищення кваліфікації у провідних вітчизняних наукових, освітніх, виробничих установах пройшли 280 НПП та 171 НПП – закордонне стажування (з них 81 з виїздом за кордон та 90 – у дистанційному режимі).

У 2023 році активізувалася робота Славутицької філії КПІ ім. Ігоря Сікорського, на базі якої здійснюється післядипломна підготовка та перепідготовка фахівців атомної промисловості, проводяться спільні науково-дослідні роботи, підготовлено та подано до участі у конкурсі міжнародний проєкт у галузі ядерної енергетики та безпеки.

З метою визначення якісного складу НПП кафедр в університеті функціонує система рейтингів і звітності, яка постійно вдосконалюється. Щорічне звітування НПП передбачене безпосередньо Законом України "Про вищу освіту".

Звітують НПП щодо виконання індивідуального плану, виконання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, результатів щосеместрового опитування здобувачів "Викладач очима студентів" та рейтингів НПП.

Відбулося чергове вдосконалення рейтингової системи оцінювання діяльності НПП, зокрема було опрацьовано понад 60 пропозицій від підрозділів та затверджено оновлені норми бального оцінювання з врахуванням можливих змін до законодавства.

Крім цього, було оновлено Рекомендації Вченої ради щодо визначення строків укладання контрактів з НПП, які базуються на найбільш вагомих показниках діяльності університету, є істотним мотивуючим фактором для покращення НПП своїх досягнень у професійній діяльності, а в результаті – й університету загалом.

В умовах сьогодення надважливим є посилення міжнародної проєктно-грантової діяльності на усіх рівнях, зокрема відповідними пунктами доповнено контракти завідувачів кафедр.

У сьогоднішніх умовах функціонування ЗВО, якісна підготовка фахівців можлива лише за ефективної системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, в якій задіяні та тісно співпрацюють усі підрозділи університету. Постійно триває вдосконалення системи звітності, зокрема оновлено та впроваджено автоматизовану систему "Профілі підрозділів", яка автоматично розраховує рейтинг кафедр на основі показників за всіма видами діяльності.

Щорічно здійснюється самоаналіз діяльності кафедр під час якого ґрунтовно аналізуються показники діяльності підрозділів, які безпосередньо реалізують освітні програми.

До речі, слід відзначити систематичний моніторинг виконання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, на які особливу увагу звертають експерти при проходженні акредитації освітніх програм.

У межах проведення самоаналізу, оновлення та модернізації ОП маємо обов'язково враховувати нові виклики моделі економіки воєнного стану, зокрема:

– необхідність оперативно реагувати та вносити необхідні зміни до ОП задля підсилення обороноздатності держави;

– необхідність посилення тісної співпраці зі стейкхолдерами особливо в напрямках, пов'язаних з сектором безпеки країни;

– особливості нового переліку галузей знань та спеціальностей;

– євроінтеграційні процеси.

kpi images - Акредитовано ОП

Завдяки дієвій та ефективній системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, в КПІ за останні три роки акредитовано 208 освітніх програм, з яких 11 з визначенням "зразкова". До кінця 2024 року плануємо мати 245 акредитованих ОП за повною процедурою. Лише за 2023 рік було акредитовано рекордну кількість ОП – 113, що складає більше половини усіх акредитованих НАЗЯВО освітніх програм КПІ з 2020 року. Принагідно варто подякувати всім, хто був долучений до відповідних процедур!

КПІ активно розвиває співпрацю з Європейською мережею агентств з акредитації інженерної освіти, в рамках якої в 2023 році було проведено 5 акредитаційних експертиз міжнародними агенціями. Окрім рішення про акредитацію, ці програми отримують міжнародне визнання інженерної підготовки у вигляді присудження EUR-ACE® Label.

Високу якість освітніх програм та ефективність системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти КПІ підтверджує опублікований Центром міжнародних проєктів "Євроосвіта" рейтинг акредитацій освітніх програм ЗВО України 2019-2022, у якому КПІ ім. Ігоря Сікорського посів перше місце з-поміж 206 ЗВО України.

В університеті не зупиняється робота з вдосконалення системи внутрішнього забезпечення якості. Зокрема, особлива увага приділяється процедурі постакредитаційного моніторингу, передбаченою законом "Про вищу освіту". За запрошенням НАЗЯВО КПІ ім. Ігоря Сікорського взяв участь у експерименті з постакредитаційного моніторингу освітніх програм та успішно пройшов його.

Досвід участі у такому експерименті дозволив нам оперативно запровадити в університеті процедуру внутрішнього постакредитаційного моніторингу, який передбачає створення комплексної системи щорічного аналізу, систематизації та контролю за врахуванням рекомендацій експертів.

Відзначила КПІ і Державна служба якості освіти України, яка провела моніторинг ступенів ризику 290 закладів вищої освіти у 2023 році. За результатами оцінювання в КПІ ім. Ігоря Сікорського було підтверджено найнижчий ступінь ризику у здійснені освітньої діяльності, що свідчить про високу якість підготовки в КПІ.

Питання якості освіти, особливо в умовах війни, є актуальним на всіх рівнях, і наш університет дійсно має бути прикладом для інших ЗВО не тільки України, а й інших країн. 14-15 лютого в Будапешті у змішаному форматі відбулася дводенна стратегічна зустріч української делегації з керівництвом та експертами Європейської асоціації та Європейського реєстру агенцій із забезпечення якості вищої освіти, на якій було представлено систему внутрішнього забезпечення якості освіти КПІ, ефективність якої є однією з найвищих в Україні.

На завершення доповіді відзначимо, що у 2023 році, попри усі виклики, КПІ відзначив своє 125-річчя. Наша згуртованість та наполеглива праця дозволила університетові зберегти свої лідерські позиції, але роботи попереду ще багато!

Дата події