Рішення про створення в структурі Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського постійних комісій за напрямами було ухвалене у вересні 2019 року. Воно було продиктоване необхідністю вдосконалити систему управління науково-дослідною діяльністю університету. І, звісно, потребою в забезпеченні всебічного опрацювання питань, які виносяться на розгляд Вченої ради, та  підготовці  пропозицій щодо рішень, які науковці університету ухвалюють на її засіданнях. Було визначено, що постійні комісії створюються на строк повноважень Вченої ради університету і формуються з членів Вченої ради та компетентних у сфері роботи комісії працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Тоді, нагадаємо, було утворено 9 постійних комісій. Це комісії з освітньої діяльності, з атестації наукових кадрів, з наукової та інноваційної діяльності, науково-технічна комісія (рада) з розгляду спеціальних питань, з експертно-правових питань, з міжнародних зв'язків, з питань етики та академічної доброчесності, з економіки та фінансів університету, а також з підготовки пропозицій до законодавчих і нормативних документів. Пізніше до них було долучено ще 2 комісії – з соціальної та навчально-виховної роботи і зі стратегічного розвитку університету.

Відтоді минуло три роки. Тепер постійні комісії Вченої ради – це звичні органи, без попереднього розгляду і рекомендацій яких неможливе ухвалення жодного важливого рішення із забезпечення освітньо-наукової, організаційної, господарської та інших видів діяльності КПІ.

Про ефективність їхньої роботи свідчать підсумки діяльності Вченої ради університету за 2022 рік. Про них розповів на останньому у 2022 році її засіданні голова Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАН України Михайло Ільченко.  Отож представляємо увазі читачів деякі положення його виступу та інформацію про роботу комісій. 

Упродовж усього 2022 року постійні комісії Вченої ради, попри усі складнощі, продовжували плідно працювати, створюючи те експертне середовище, в якому народжувалися та формувалися ідеї для ефективної життєдіяльності та розвитку університету.

Нині у нас діє 11 постійних комісій, до складу яких входить більше сотні співробітників КПІ. Їхня робота охоплює всі напрями діяльності університету: навчальний, науковий, виховний, експертний та фінансовий.

Члени комісій брали участь у:

 • . Роботі дорадчих органів університету:
  • бюджетної комісії,
  • Ради зі стратегічного розвитку,
  • координаційної комісії з питань набору іноземних громадян,
  • наукової ради та інших;
 • . Громадському обговоренні нормативних документів, що стосуються питань вищої освіти і науки:
  • університетських ("Правила та процедури проведення захистів дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії");
  • МОН України (проєкт наказу "Деякі питання формування і розміщення державного (регіонального) замовлення, поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей), спеціалізацій", Порядку роботи Комісії з відбору представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт Європа");
  • Кабінету Міністрів України ("Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності у сфері освіти", "Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261", проєкт Порядку надання фінансової підтримки на створення високотехнологічних виробництв за участю закладів вищої освіти та наукових установ на умовах співфінансування);
  • Верховної Ради України (проєкт Плану відновлення України (розділ "Освіта і наука"), відповідь на депутатське звернення щодо пропозицій змін у законодавчому напрямі, що дасть змогу зменшити витрати на електроенергію та опалення для населених пунктів, приватних та багатоквартирних будинків, а також щодо альтернативних джерел енергії);
  • Президента України (проєкт Указу Президента України "Про внесення змін до деяких Указів Президента України щодо щорічних грантів Президента України молодим ученим та докторам наук").

Понад те, члени постійних комісій Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського брали участь у роботі комітетів Верховної Ради України. Зокрема – при підготовці деяких проєктів нормативно-правових документів (проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному використанню" (реєстр. №8185) та інші).

Зрозуміло, що не залишалися вони осторонь і важливих внутрішньоуніверситетських заходів:

 • обговорення результатів соціологічних опитувань щодо академічної доброчесності;
 • відкритої дискусії "ДоброЧесність: цінності в щоденних вчинках";
 • настановчої зустрічі з аспірантами щодо навчання та захисту дисертацій та інших. 

Також у процесі акредитацій освітніх програм усіх рівнів вищої освіти члени комісій брали участь у зустрічах з експертами;

За результатами роботи комісій:

 • надано пропозиції до 13 нормативних документів, більша частина яких була врахована в їхніх кінцевих версіях;
 • 24 науковців університету рекомендовано до експертних комісій МОНУ та Наукової ради Національного фонду досліджень України;
 • 14 науковцям університету надано підтримку для участі у конкурсних відборах для отримання державних і відомчих стипендій, премій тощо;
 • оновлено 8 нормативних документів університету, зокрема:
 • Порядок встановлення фактів порушення академічної доброчесності в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • Положення про  премії КПІ ім. Ігоря Сікорського за кращі видання у 2022 р.;
 • Положення про Відкриту науку в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • здійснено низку заходів з підтримки молодих учених (її отримали 48 науковців);
 • проведено експертну оцінку науково-дослідних робіт, що виконуються в університеті, у тому числі й робіт 7 докторантів;
 • проведено атестацію наукових співробітників університету;
 • унормовано наукову діяльність університету за кількома напрямами;
 • відзначено 217 співробітників університету університетськими, відомчими та державними нагородами; 
 • створено 11 разових спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій ступеня доктора філософії;
 • 21 співробітникові не з числа докторів наук університету надано право керівництва аспірантами та здобувачами;
 • присвоєно 22 вчених звання професора та 49 – доцента:
 • рекомендовано до друку 25 наукових монографій;
 • надано гриф 31 підручнику;
 • рекомендовано до друку 39 випусків наукових видань університету;
 • увічнено пам'ять видатних науковців та співробітників і студентів, які загинули на війні з росією.

Що ж до планів на наступний рік, то, як зауважив Михайло Ільченко, серед них, передусім, активізація роботи постійних комісій у соціально-виховному та міжнародному напрямах, а також залучення до роботи комісій більшого числа студентів і аспірантів. 

Підготував Дмитро Стефанович