На базі Навчально-наукового інституту енергетики та енергозбереження КПІ ім. Ігоря Сікорського в середині листопада пройшла VIII Міжнародна конференція "Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS'22". Її проведення було приурочено до 25-річчя відкриття в нашому університеті спеціальності "Енергетичний менеджмент". КПІ став першим в Україні технічним вишем, де таку спеціальність було впроваджено.

Цього року конференція "Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS'22"  проходила в надзвичайних умовах. Звісно, всі її засідання  відбувалися в онлайн-режимі, але при цьому вона засвідчила, що науковці не лише продовжують працювати задля розвитку, підвищення ефективності, надійності структури та функціонування енергетичної галузі на тлі глобальної інтеграції її в енергосистему Європи, але й, з огляду на нинішню ситуацію, докладають для цього значно більше зусиль, ніж колись. Отож у доповідях, які було виголошено під час засідань, активно звучала тема відновлення, відбудови, процвітання енергетичної галузі, чітке розуміння необхідності глобальних змін та великого обсягу робіт задля Перемоги, та й після Перемоги. Адже віялові, аварійні, стабілізаційні відключення електроживлення вкотре довели беззаперечність факту: стабільна робота енергетики – запорука незалежності та безпеки, необхідність для забезпечення мінімальних потреб людей, процвітання суспільства та країни загалом. 

У конференції взяли участь та поділились власним досвідом представники наукової спільноти з 15 країн світу. Серед них, зокрема,  були науковці з Норвегії, Туреччини, Польщі, Китаю та інших держав.

Перед учасниками конференції з цікавими та змістовними доповідями виступили представники провідних наукових установ України – член-кор. НАН України, завідувач відділу Інституту технічної теплофізики НАН України Б.І.Басок; д.т.н., директор Навчально-наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження НУБіП України В.В.Каплун; чл.-кор. НАН України, завідувач відділу Інституту загальної енергетики НАН України О.В.Новосельцев; д.т.н. Ю.І.Тугай (Інститут електродинаміки НАН України); д.юр.н. Р.С.Кірін (Інститут економіко-правових досліджень ім. В.К.Мамутова НАН України) та багато інших. 

Учасники працювали у трьох секціях: перша – "Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності"; друга – "Менеджмент енерговикористання"; третя – "Хіммотологічна надійність та технології  енергоощадності в енергетиці та транспорті". Перед початком роботи у секціях відбулося пленарне засідання. Відкрив його голова програмного комітету конференції професор С.П.Денисюк, який тепло привітав учасників і задав настрій та високий науковий рівень заходу своєю доповіддю "Світові тенденції впровадження відновлюваних джерел енергії та особливості їх реалізації при відновленні економіки України".

Що ж до загальної статистики доповідей, представлених на конференцію, то цього року на розгляд програмного комітету їх було подано 58. З них прийнято за результатами рецензування 43, відхилено 15. До рецензування статей було залучено українських та іноземних експертів, що забезпечило незалежну та адекватну оцінку поданих матеріалів. Таким чином, оціночний коефіцієнт склав 0,74. Статистика за доповідями: у рамках пленарного засідання та круглого столу заслухано 21 доповідь, першої секції –  23 доповіді, другої – 22 доповіді, третьої – 25. Презентації доповідей було викладено на сайті конференції, що дало можливість забезпечити асинхронний режим участі в конференції. За результатами її роботи планується до випуску збірник тез доповідей. Подані статті будуть опубліковані в журналі категорії Б "Енергетика: економіка, технології, екологія".

Приємно здивували магістранти та аспіранти, які взяли у конференції надактивну участь. Кількість їхніх доповідей суттєво перевищувала кількість доповідей, що їх такі учасники представляли на минулорічні конференції, а перелік тем вразив своєю різноманітністю. При цьому здобувачі активно цікавилися доповідями своїх колег, ставили  багато запитань.

У межах конференції пройшов вельми цікавий захід – круглий стіл на тему "Сучасні виклики освітянам і тенденції у контексті відбудови, декарбонізаціі економіки, цілей сталого розвитку. Водневий аспект", модератором якого виступив д.т.н., професор, завідувач кафедри НН ІЕЕ С.В.Бойченко. На ньому відбулася змістовна, предметна дискусія між учасниками, серед яких була значна кількість іноземних колег, а також представників підприємств, зокрема ТОВ "Аргус Сервіс", Державної екологічної інспекції України, ТОВ "Полтавський газовий завод", PJSC Ukrnafta та інших.

VIII Міжнародна конференція "Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS'22" завершилася. Вона пройшла на високому науково-технічному та практичному рівні, у діловій і, водночас, дружній обстановці. Гасло на наступний рік – ще більше учасників, доповідей і статей для обговорення і роботи у мирній, щасливій Україні.

Галина Черкашина, голова організаційного комітету конференції, к.т.н., доц. кафедри електропостачання НН ІЕЕ

Дата події