Два роки тому в КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулася перша конференція з циклу заходів, присвячених розвитку Індустрії 4.0 в Україні "Заклади вищої освіти – ринок: співпраця в Епоху 4.0". Її було проведено з метою просування інформації і досліджень з проблематики розвитку технологій Індустрії 4.0, організації співпраці бізнесу, освіти, науки та держави, залучення обдарованої молоді до науково-практичної діяльності у сфері розробки та застосування інновацій. Напрям виявився надзвичайно продуктивним.

І ось 14 грудня минулого року в університеті відбулася II Всеукраїнська науково-практична конференція "Трансформація суспільства в умовах Next Normality та Industry 4.0". Основними трьома темами організатори визначили такі: роль Digital Innovation Hubs (DIH) у смарт-спеціалізації регіонів; технологічний брокеридж; технологічно-інноваційні дні.

Мережа DIH є основою реалізації європейських стратегій з інновацій та диджиталізації соціально-економічних секторів. З огляду на це, основна увага на конференції приділялася підтримці малих і середніх підприємств в їх інноваційному розвитку. Зазначимо, що в ЄС створено  вже понад 600 хабів  DIH. Цілком очевидно, що обговорення викликів, які стосуються розвитку DIH, є перспективним і для освітньої сфери та промисловості України. Але в Україні таких хабів поки що  усього… 3! Один із них – у нашому університеті. Зауважимо, що модель DIH є надзвичайно цікавою для використання науково-технічного потенціалу КПІ як центру реалізації цифрових інновацій, враховуючи смарт-спеціалізацію регіону.

Технологічний брокеридж – це новітній напрям реалізації наукових доробок наших фахівців на внутрішньому та зовнішніх ринках. Подібна до біржової торгівлі цінними паперами торгівля технологіями та комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності вже належним чином розвинена у провідних країнах. З точки зору організаторів і учасників конференції використання засад технологічного брокериджу є досить важливим з огляду на розвиток провідного технічного університету України.

Технологічно-інноваційні дні та технологічні мітапи (від англ. to meet up, або meetup – "зустрічатися") є тими стартовими точками, які можуть продукувати позитивні зрушення в розвитку університетів, що виконують роль ключових акторів. Це також може бути актуальним для обговорення науковцями та промисловцями, а також представниками державної влади.  

Ще однією важливою складовою для обговорення на конференції була реалізація проєкту Boosting Digital Innovation (BOWI), що здійснює КПІ ім. Ігоря Сікорського. Загалом, цей проєкт стає каталізатором змін, інтегрує запити ринку та інноваційні пропозиції університетів, стимулює обмін кращими практиками смарт-спеціалізації.

Вітальним словом від КПІ ім. Ігоря Сікорського конференцію відкрив проректор з наукової роботи Віталій Пасічник. З привітанням від Міністерства освіти і науки України виступив виконувач обов'язків генерального директора директорату науки та інновацій Ігор Таранов. Грунтовну доповідь "Програма "На шляху до DIH" від АППАУ" зробив генеральний директор Асоціації  підприємств промислової автоматизації України (АППАУ) Олександр  Юрчак. Про особливості реалізації європейського проєкту BOWI в КПІ ім. Ігоря Сікорського доповів керівник цього проєкту Олександр Степанець. 

У дискусії "Ролі Центрів 4.0 та DIH у розвитку інновацій та диджиталізації регіонів", модератором якої виступив І. Кульчицький (Громадська організація "Агенція Європейських Інновацій"), взяли участь І. Єгоров (ІЕПНАНУ), І. Таранов (Міністерство освіти і науки України), В. Пасічник (КПІ ім. Ігоря Сікорського).  Під модеруванням О. Юрчака та за участю О. Юрчишин (КПІ ім. Ігоря Сікорського), В. Харченка (ХАІ), А. Гнапа (Waste Ukraine Analytics) та А. Бородюка (АППАУ) відбулася дискусія на тему "Інноваційний та технологічний брокеридж – як запустити?". Також у рамках конференції відбувся обмін кращими практиками, під час якого свої навчальні заклади презентували В. Муравльов (Центр Індустрії 4.0, Полтавський державний аграрний університет), Г. Шило (Центр Індустрії 4.0, Запорізька політехніка) та Г. Ступак (Донецький національний технічний університет).

Заслуговує на увагу обговорення досвіду проведення технологічно-інноваційних днів і технологічних мітапів 2021 року. Модерацію обговорення здійснив В. Новчай (Київський академічний університет), а участь брали Т. Данько (Харківський політехнічний інститут), В. Зайцев (Академія "ШАГ"), А. Карпенко (Запорізька політехніка), М. Сорокін (Восток-інжиніринг). У межах обговорення було намічено плани на 2022 рік.

Актуальною видається і дискусія з проблематики "Cтіна між наукою та бізнесом: building or breaking? (в чому різниця?)", у якій брали участь В. Новчай (Київський академічний університет), І.Кульчицький (ГО "Агенція Європейських Інновацій"), TBD (Інкубатор інноваційних ідей КПІ ім. Ігоря Сікорського) та Н.Подольчак (Львівська політехніка).

Отож КПІ увійшов у течію Індустрії 4.0, яка була визначена одним із світових трендів ще у 2014 році. І в стінах нашого університету ми вже досить успішно впроваджуємо деякі положення Четвертої промислової революції, триває і наше входження в  європейський дослідницький простір, посилюється співпраця університетів і бізнесу. Все це – той курс, який є єдино правильним для розвитку найбільшого технічного вишу України.

С.В. Войтко, завідувач кафедри міжнародної економіки

Дата події