З нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку 10 листопада в приміщенні Верховної Ради України за участі розширеного складу керівництва парламенту й президента Національної Академії Наук України академіка Анатолія Глібовича Загороднього, президентів галузевих академій наук відбулось урочисте відзначення лауреатів Премії Верховної Ради молодим ученим.

За роботу «Розроблення гнучких інтелектуалізованих систем керування технологічними об’єктами з високим енергоспоживанням» дипломи лауреатів і нагрудні знаки вручено науковцям кафедри технічних і програмних засобів автоматизації (ТПЗА): докт. техн. наук, проф. Олексію Анатолійовичу Жученку, канд. техн. наук, доц. Віталію Степановичу Цапару й канд. техн. наук, доц. Артему Юрійовичу Сазонову — відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України молодим ученим» і подання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Відзначена наукова робота є синергетичним поєднанням принципово нових розроблень, що виконувались і виконуються науковою групою кафедри технічних та програмних засобів автоматизації під керівництвом завідувача — доктора технічних наук, професора Жученка.

В основу роботи авторів покладено результати наукових досліджень, які мають спільну мету. Змістовно робота висвітлює новітні інтелектуальні методи й підходи до керування технологічними об’єктами з високим споживанням енергії, що є надзвичайно актуальним завданням сьогодення. Цій роботі передувала багаторічна копітка праця, дослідження в лабораторіях кафедри й упровадження результатів експериментів безпосередньо на енергоємних підприємствах (скловарні виробництва, виробництва вуглецевих виробів тощо). Тож врешті вона здобула підтримку як керівників підприємств, так і провідних світових науковців, фахівців галузі автоматизованого керування.

Виконання роботи стало можливим лише завдяки всебічній підтримці університету і колегам по кафедрі, які своїми порадами й подекуди просто добрим словом надихали та запалювали іскру щирого бажання отримати найкращі результати.

Безумовно, авторський колектив довів, що наполегливість і щире бажання розвивати вітчизняну науку є тим рушієм, який дозволяє здобути високі результати й ділитись своїми знаннями і з колегами, і зі студентами, що навчаються на кафедрі ТПЗА за спеціальністю «автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Дата події