Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 5 липня 2021 року

Засідання ректорату відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім.Ігоря Сікорського М.З.Згуровського. «Завершився поточний навчальний рік і ми переходимо до підготовки до нового навчального року. Безумовно, важливо успішно провести вступну компанію, підготувати навчально-лабораторну і навчально-методичну базу. А найголовніше – підготуватися до можливих різних форм його початку», – наголосив він, відкриваючи засідання.

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адміністративно-управлінська  робота

Епідемічна ситуація в університеті залишається стабільною. Нових випадків захворювань на COVID-19 не зафіксовано. Вакцинація здійснюється двома потоками. Перший – ревакцинація на базі  студентської поліклініки (її пройшло вже близько 350 осіб), другий – у приміщеннях ЦКМ і 7-го корпусу, де проводиться перша вакцинація силами мобільних бригад. Загальна кількість тих, хто отримав щеплення, досягла 2000 осіб. Серед них 60% – НПП. З урахуванням додаткових списків кількість працівників, які бажають вакцинуватися, складає 2800 осіб. Завершити щеплення планується до кінця липня.

Комісія по роботі з банками розглянула пропозиції банків на обслуговування студентів у 2021/2022 навчальному році. На конкурсній основі визначено 7 банків: «Ощадбанк», «Приватбанк», «Креді Агріколь», «Альфа банк», «Укргазбанк», «Укрсіббанк», «ПУМБ». Зафіксовано відповідну кількість студентів для обслуговування кожним із цих банків.

На координаційній нараді керівників навчальних департаментів за участю керівництва Центру фізичного виховання та спорту (ЦФВС) розглянуто організацію позапланової системи фізичної підготовки з вільним відвідуванням секцій студентами всіх курсів. З цією метою в ЦФВС у складі спортивно-технічного клубу створюється комплекс спортивних секцій, формується штат тренерів з числа педагогічних працівників, виділяється час для роботи. Доручено підготувати відповідне Положення та наказ.

Проведено нараду відповідальних осіб щодо організації роботи з абітурієнтами з тимчасово окупованих територій (ТОТ) відповідно до програми Мінреінтеграції. 29 червня завершено прийом заяв. Усіх учасників програми поселено до гуртожитку. Сформовано групу з 15 осіб. Розпочато навчальні заняття та організовано проведення додаткових заходів.

Спільно з комісією з аудиту приміщень за результатами перевірки низки корпусів формуються пропозиції з оптимізації розміщення підрозділів у навчальних корпусах. Погоджується із зацікавленими підрозділами розміщення ФБМІ та ФБТ в корпусах №№ 21, 22, 24.

Система «Мегаполіс» працює в штатному режимі, забезпечуючи разом з СЕВ ОВВ роботу всіх 348 робочих місць. Для 83 нових користувачів, з яких 75 – завідувачі кафедр, проводиться навчання. За попередніми результатами навчання 27 керівникам кафедр направлено попередження про неможливість включення підрозділу до СЕД у випадку невиконання вимог з навчання користувачів.

Розпочато процедуру закупівлі через ProZorro ПЗ системи обліку кадрів. Здійснюються заходи із забезпечення ліцензованого ПЗ та придбання необхідного обладнання з метою організації захищеного віддаленого доступу до СЕД.

Освітній процес

Проводиться аналіз результатів сесії та формуються відповідні накази. До відрахування представлено близько 800 студентів.

Завершено захисти атестаційних робіт. Факультети проводять урочисте вручення дипломів. Вручено дипломи першим докторам філософії (усього їх 21 особа).

Триває підписання комплексних угод з провідними підприємствами і компаніями. 1 липня відбулася офіційна церемонія підписання договору з «Сіменс Україна». Також підписано договори про впровадження дуальноі освіти з ДП «Антонов» і компанією «Samsung Electronics Україна». Проводяться зустрічі для реалізації підписаного договору з «Метінвест Холдинг» на рівні конкретних освітніх програм.

Завершено звіти НПП на кафедрах про виконання індивідуальних планів і умов контрактів з оцінкою їхньої роботи. За результатами звітів продовжується заповнення викладачами вдосконаленого модуля «Рейтинг НПП». Станом на 3 липня показники внесено 2092 викладачами. Продовжується опитування «Викладач очима студента», в якому вже взяли  участь 5770 студентів.

Завершилися конкурси НПП. У весняному семестрі в них взяли участь понад 400 осіб. За результатами конкурсів та за узгодженням з трудовими колективами призначено 4  деканів. За категорією завідувачів кафедр відбувається оновлення майже 3/4 посад. Лише 28 осіб продовжують працювати за чинними контрактами, 25 – новообрані Вченою радою в цьому семестрі. У вересні-жовтні заплановано провести конкурс ще на 50 кафедрах, включаючи 24 реорганізованих. З 1 липня на них призначено виконувачів обов'язків. ЕКК університету прийняла рішення про підписання контрактів на 56 посад професорів, визначивши по кожному термін дії і включивши до них kpi у повній відповідності до вимог, затверджених Вченою радою.

Приймальна комісія

30 червня на базі КПІ за активною участю ІМЯО проведено складання ЄВІ з іноземної мови для вступників до магістратури, у ньому взяли участь 1700 бакалаврів із ЗВО Києва.

У структурі ІМЯО у повному обсязі проводиться робота підготовчих курсів для абітурієнтів з ТОТ.

Проводиться підготовка приміщень для роботи відбіркових комісій факультетів та інститутів і забезпечення їх необхідним обладнанням.

Значний обсяг робіт виконується з налагодження і забезпечення безперебійної роботи комп'ютерної мережі, коректного і своєчасного завантаження інформації до оновленої системи ЄДЕБО. Окремо важливе завдання виконується КБІС – це модифікація модуля «Вступ 2020/2021». Усі роботи мають бути виконані до початку прийому документів 14 липня. Перевірку готовності відбіркових комісій заплановано на 12 липня.

Акредитація

За результатами роботи експертних груп НАЗЯВО у червні по всіх 5 ОНП опубліковано попередні висновки. Висновки позитивні, у двох містяться пропозиції надати рівень  «зразкові». Очікуємо їх розгляд на галузевих експертних радах і на колегії Міністерства.

Минулого тижня приймали експертну групу за спеціальністю «Мікро- і наносистемна техніка». На заключній нараді голова і члени комісії відзначили широкі можливості участі аспірантів у міжнародних програмах і конференціях, зокрема в міжнародних конференціях «ELNANO», що проводяться в КПІ.

Сьогодні розпочала роботу експертна група зі спеціальності 132 «Матеріалознавство». На цьому тижні чекаємо експертні групи за спеціальностями 101 «Екологія» і 105 «Прикладна фізика».

Продовжується підготовка до подання на акредитацію чергових освітніх програм.

М.З. Згуровський

Хочу привернути увагу до необхідності підготовки сценарію змішаного навчання. Наша мета – повномасштабна, традиційна форма навчання, але ми маємо бути готовими і до змішаної форми, що тягне за собою багато нестандартних рішень.

Ю.І. Якименко

У разі змішаної форми навчання до 15 липня необхідно визначитися зі схемою поселення в гуртожитки. Обидва сценарії початку занять розробляються, наступного тижня ми доповімо.

М.З. Згуровський

Це стосується також і підрозділів, які мають бути залученими до цієї підготовки.

Ю.І. Якименко

Усі вони отримали інструкції по обох сценаріях.

М.З. Згуровський

Прошу отримати від підрозділів зворотний зв'язок.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

Проводилася робота з підготовки до нового навчального року у змішаній та традиційній формах навчання (розклад занять, перевірка методичного забезпечення тощо). Спільно з господарськими підрозділами проводиться аудит навчальних приміщень.

Узяли участь у підписанні Меморандуму з ДП «Сіменс Україна». Заплановано супровід співпраці щодо отримання обладнання та взаємодії з питань підготовки фахівців у КПІ.

На вересень заплановано внесення змін до нормативних документів, які стосуються підготовки PhD.

Узяли участь у нараді щодо забезпечення нової системи фізичного виховання та спорту.

Продовжується підготовка до проходження практики магістрами ОПП.

Проведено перевірку через ЄДЕБО дипломів вступників до аспірантури.

Комісією з сертифікації розглянуто декілька варіантів оновлення та осучаснення головного порталу університету.

Надано допомогу підрозділам університету у вирішенні питань користування оновленим, модифікованим та доповненим силами КБІС програмним забезпеченням.

У тендерному відділі розглядається комплект документації на закупівлю серверного обладнання, ліцензійного програмного забезпечення для початку нового навчального року.

Триває супровід і підтримка рейтингу НПП. Заплановано протягом наступного тижня оновити місця роботи викладачів, автоматизувати внесення даних підрозділами. Завідувачам кафедр і деканам надано відповідні кабінети для використання і контролю цього інструменту управління.

На Вченій раді зроблено доповіді про оновлення освітніх програм, про зміни в Положенні про рейтинг НПП.

Продовжуються перемовини з МОН щодо міжгалузевих ОП.

Проректор з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

Навчально-виховна робота

Станом на 2 липня всі факультети подали до підписання накази з повним комплектом документів на відрахування студентів за невиконання ІНП. Орієнтовна кількість відрахованих складає 809 осіб (600 за невиконання ІНП, 230 – за власним бажанням). Триває уточнення даних.

Підготовлено і попередньо погоджено наказ та супровідні документи щодо відшкодування коштів здобувачами, які навчалися коштом державного бюджету, не завершили навчання за певною освітньою програмою, і будуть знову зараховані на навчання за державний кошт.

Соціальна служба

Здійснено супровід 11 слухачів підготовчих курсів з ТОТ (усього 15 слухачів). Встановлено особисті контакти з кожним з них та з їхніми батьками. До слухачів прикріплено куратора.

Складено графік заходів для абітурієнтів з ТОТ на 2 літніх місяці. Минулого тижня  проведено екскурсію кампусом КПІ та перший ознайомчий тренінг «Я – студент КПІ» (знайомство одне з одним, різниця між студентським та шкільним життям, навички самопідготовки тощо). Участь узяли 8 слухачів курсів.

Узяли участь у круглому столі «Психологічна служба закладу вищої освіти: пріоритетні завдання та кращі практики у формуванні конкурентоспроможних фахівців», що проводився Асоціацією психологів вищої школи України 3 липня в м. Миколаїв.

Стипендіальний відділ

Спільно з ДЕФ виплачено соціальну стипендію за червень і замовлено на липень.

На факультетах/інститутах відбулися засідання стипендіальних комісій, на яких затверджено рейтинги успішності студентів за результатами семестрового контролю, а також сформовано реєстри студентів для призначення академічних стипендій на наступний семестр.

На 7 липня заплановано засідання стипендіальної комісії університету для розгляду питання про призначення академічних стипендій студентам відповідно до результатів семестрового контролю.

Підготовлено та підписано наказ про норми матеріального та нормативи фінансового забезпечення студентів-сиріт у наступному навчальному році.

Готуємо пост та оприлюднення рейтингів успішності на сайті ДНВР.

Працевлаштування та профорієнтація

Разом з Медіалабораторією продовжуються зйомки роликів для рубрики «Історії успіху». 2  липня проведено зйомку Костянтина Науменка (компанія «Vodafone»).

Здійснено супровід та підписано договори про співпрацю з Благодійною організацією  «Благодійний фонд сприяння розвитку навчальних закладів «Школа майбутнього», Інститутом гідромеханіки  НАНУ, Інститутом вугільних енерготехнологій НАНУ.

Підготовка до проведення вступної кампанії

1 липня розпочав роботу Консультативний центр у рамках вступної кампанії. Основна функція центру – загальне консультування вступників та їхніх батьків, допомога в реєстрації електронних кабінетів. Активно проводиться інформаційна підтримка в мережі.

2 липня проведено розширену онлайн-зустріч МАН, НЕНЦ і представників КПІ щодо обговорення організації участі школярів у Фестивалі «Sikorsky Challenge». Спільно з МАН обговорено попередній план розміщення робіт МАН в залі засідань Вченої ради.

Організаційно-виховна робота

Проводилася підготовка до КПІ-ОПЕН. Зареєстровано 90 команд із 7 країн, 44 ЗВО з 28 міст.  Проведено тестувальний тур з учасниками змагань, зустріч зі спостерігачами та командами. Спільно з Медіалабораторією підготовлено проморолик про відкриття КПІ-ОПЕН.

Узяли участь: у роботі комісії з визначення банків для обслуговування студентів; у координаційній нараді керівників навчальних департаментів за участю керівництва ЦФВС щодо реалізації нової концепції фізичного виховання в КПІ; у нараді відповідальних осіб щодо організації роботи зі слухачами підготовчих курсів з ТОТ  відповідно до програми Мінреінтеграціі; у підготовці проєкту кошторису фінансування підготовки до вступу слухачів з ТОТ.

Вакцинація та ревакцинація

Протягом тижня забезпечено безперебійний процес вакцинації та ревакцинації. Мобільними бригадами за 4 дні вакциновано/ревакциновано 820 співробітників: КМСП – 200 осіб (здійснює лише ревакцинацію). На ревакцинацію залишилось 750 осіб. Усього вакциновано 2000 осіб (1100 НПП). Ревакциновано – 350.

У зв'язку із збільшенням кількості бажаючих до 2800 осіб, вакцинацію буде продовжено за  додатковими списками з 12 липня.

Здійснюються перемовини щодо надання бригад, оскільки ми йдемо поза планом і їх не завжди вистачає. Готуємо нове місце під вакцинацію у зв'язку з неможливістю проводити її у ЦКМ через заплановані там заходи.

З 16 липня розпочинається ревакцинація мобільними бригадами.

Співробітниками департаменту здійснюється інформування, підготовка списків, консультування в режимі 24/7 всіх охочих, забезпечення комп'ютерами мобільних бригад, технічний супровід під час вакцинації. Троє співробітників департаменту допомагають і координують процес на пунктах вакцинації.

Триває опитування серед НПП щодо статистики захворювання на COVID-19 та кількості вакцинованих. На сьогодні в опитуванні взяли участь 1500 осіб (60%). З них майже 52% перехворіли, 80% вакциновані або ж планують вакцинуватися.

Заступник начальника НДЧ І.А. Владимирський

Гарні новини

Згідно з наказом МОН від 14 червня 2021 р. КПІ ім. Ігоря Сікорського включено до реєстру установ, яким надається підтримка держави терміном на 3 роки. Відповідне свідоцтво отримано 30 червня. Внесення до реєстру надає КПІ як науковій установі окремі податкові пільги.

На виконання доручень ректора

Розроблено штатний розпис Інституту передових оборонних технологій. З метою виконання договору базового фінансування наукової діяльності інституту створено робочі групи за різними напрямами і призначено їхніх керівників. Для кожної робочої групи сформульовано завдання, які розподілені між працівниками та за етапами виконання робіт.

У взаємодії з М.Ю.Ільченком забезпечено організаційний супровід Форсайту з оборонних технологій.

У взаємодії з І.Г.Малюковою беремо участь у підготовці до проведення Х Фестивалю інноваційних проєктів «Sikorsky Challengе». Зокрема, минулого тижня взяли участь в оцінюванні проєктів, що подаються до участі у фестивалі.

Станом на 5 червня подано понад 300 проєктів.

На виконання рішень Координаційної ради

В чат-боті Telegram надаються оперативні консультації НПП з приводу введення інформації до системи «Рейтинг НПП».

Співробітники НДЧ та ДІТТ узяли участь у роботі експертної групи НАЗЯВО з акредитації ОНП 3-го рівня (PhD) «Мікро- та наносистемна техніка» спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка».

Робота у взаємодії з підрозділами КПІ

Спільно з ФТІ за результатами розгляду пропозицій з використанням системи ProZorro здобули перемогу у наданні послуг за проєктом «Дослідження, аналіз та моделювання загроз вбудованих систем, підключених до Інтернет, мережевого обладнання SOHO рівня, шифр «Балфорі». Вартість надання послуг – 999 тис. грн. Спільно з ФММ подано три пропозиції на участь у закупівлях щодо надання послуг у проведенні тренінгів з бізнес-планування та проєктної діяльності. Сумарна вартість поданих пропозицій – 97 тис. грн.

Робота із зовнішніми партнерами

1 липня взяли участь у засіданні президії Ради проректорів з наукової роботи, на якому обговорювалися питання вдосконалення нормативної бази та організації роботи НФДУ.

Голова Вченої ради М.Ю. Ільченко

На черговому засіданні Вченої ради 29 червня розглянуто й ухвалено відповідні рішення з основних питань управління університетом, підготовки до нового навчального року, обрання на посади завідувачів кафедр і присвоєння вчених звань. Серед поточних розглянуто питання затвердження Положення про наукові школи університету, зміни в організаційній структурі підрозділів, організаційні питання навчально-методичної, навчально-виховної діяльності та інші.

Радою з питань Космічної програми університету розглянуто виконання проєктів за кошти базового фінансування університету. Прийнято до відома інформацію про завершення укладання угоди з Українським державним центром радіочастот і початок роботи з підготовки заявки на частоти космічного апарату «PolyItan - 30».

Виконано науково-експертний SWOT-аналіз з підготовки інформаційних матеріалів до форсайтного дослідження з розвитку ОПК України.

Проректор з міжнародних зв'язків С. І. Сидоренко

1. Головне за тиждень

Відбулася зустріч ректора М.З. Згуровського з генеральним директором ДП «Сіменс Україна» Мацеєм Зєлінські. На зустрічі обговорювалося подальше розширення співпраці КПІ та ДП «Сіменс Україна» в підготовці фахівців для потреб ДП «Сіменс Україна» за освітніми програмами факультету електроенерготехніки та автоматики. У певній перспективі йтиметься про перехід до системи співпраці за принципами дуальної освіти. Підписано Меморандум про співпрацю, яким передбачено створення спеціалізованої освітньо-наукової лабораторії на базі факультету електроенерготехніки та автоматики КПІ та спільну розробку в КПІ навчальних дисциплін для навчання на базі встановлюваного в лабораторії обладнання та програмного забезпечення.

На 7 липня готуємо зустріч з керівником відділу культури, освіти та меншин Посольства ФРН в Україні пані Катаріною Шаупп-Карманн для обговорення питань, пов'язаних з участю КПІ ім. Ігоря Сікорського в проєкті вшанування пам'яті киян - жертв нацизму «Один камінь, одне життя – 80 каменів спотикання для Києва» до 80-ої річниці трагедії Бабиного Яру.

Продовжуємо контакти з Посольством КНР в Україні з метою деталізації низки пропозицій КПІ, по яких Надзвичайний і Повноважний Посол в Україні Фан Сяньжун пообіцяв надати свою особисту підтримку:  1) з налагодження взаємодії з 4 центрами Міносвіти Китаю по направленню на навчання за кордоном талановитої китайської молоді; 2) з підготовки першого проєкту в межах спільної з Північно-Західним політехнічним університетом Китаю лабораторії космічної науки; 3) з розвитку проєкту спільного з особливою економічною зоною м. Чунцін Інституту КПІ науково-технічного співробітництва і виконання замовлень китайської сторони; 4) з участі китайських партнерів у Фестивалі  інноваційних проєктів «Sikorskу Challenge».

Згідно з укладеним договором пожертви нового обладнання для забезпечення виконання лабораторних робіт з навчальних курсів HCIA-Datacom та HCIA-WLAN "Академії Хуавей в КПІ" виконуються необхідні процедури передачі обладнання.

Урочистості з відкриття лабораторії пропонується здійснити наприкінці серпня.

2. Міжнародні контакти

2.1. Робота з впливовими міжнародними організаціями

Взаємодія з UNICA. UNICA запланувала заходи, спрямовані на залучення студентського середовища до вирішення проблем сьогодення. Планується прийняття Студентської декларації UNICA, яку буде скеровано до ключових політичних діячів Європи. Студентські об'єднання КПІ заявили про себе в європейському освітньому просторі через участь у вебінарах UNICA, на яких з 11 травня по 19-21 липня 2021 року розглядаються 10 важливих питань, що стосуються життя і навчання студентів.

2.2. Співпраця з японськими колегами. Спільно з ДНВР започатковуємо взаємодію з японською компанією «Human Resocia Co., Ltd.» з питань стажування студентів старших курсів КПІ в організаціях і фірмах Японії.

2.3. Аналогічну роботу розпочали з британською компанією «AG Recruitment & Management Ltd» у співпраці в рамках державної програми Уряду Великобританії «Seasonal workers pilot». «AG Recruitment & Management Ltd» є одним із лідерів на ринку трудових ресурсів у Великобританії та має можливість сприяти підвищенню якісної практичної підготовки студентів і випускників закладів вищої освіти України. Компанія співпрацює з великою кількістю британських підприємств, що дозволяє знаходити надійну базу проходження виробничої та мовної практики, стажування для студентів різних спеціальностей університетів. Під час проходження практики студенти отримують заробітну плату відповідно до британського законодавства. Всі послуги для університету та студентів – безкоштовні. «AG Recruitment & Management Ltd2» цікавить також співпраця з КПІ у якості стейкхолдера та компанії-роботодавця.

2.4. На польському напрямі. Наступний рік стане ювілейним (100 років діяльності) для Секції вихованців КПІ в Польщі. Спільно з головою секції, Почесним доктором КПІ Янушем Фуксою готуємо спільні заходи на відзначення цієї дати. За традицією готуємо і список кандидатів для представлення до нагороди «Золотий почесний знак» Національної технічної організації – Федерації науково-технічних товариств Польщі.

2.5. На запрошення голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи 5 липня фахівці КПІ візьмуть участь у слуханнях у цьому Комітеті Верховної Ради України з нагоди перегляду економічної частини Угоди про асоціацію України з ЄС. КПІ готує презентацію, присвячену значенням практик Інноваційної екосистеми КПІ для економічного розвитку України і пропозицій для посилення позицій України в економічному співробітництві з країнами ЄС.

3. Робота Координаційної ради з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського та роботи з ними в період навчання

3.1. На постійній основі триває робота з реалізації «Концепції системи роботи університету з набору іноземних громадян на навчання…».  

3.2. Характеристики перебігу вступної кампанії станом на (02.07.2021 р.): на бакалаврат видано 24 запрошення; до аспірантури – 1 запрошення; на підготовче відділення – 28 запрошень; до  магістратури – 2 запрошення. Разом станом на 02.07.2021 абітурієнти подали 319 заявок на навчання в КПІ, за якими видано 55 запрошень і ще 22 підписано, решта опрацьовуються (очікуються документи, оплата тощо). У 2019 році станом на цю дату було видано 43 запрошення, у 2020 – 17.

4. Розвиток нормативної бази університету в міжнародній сфері

4.1. Спільно із ДНВР працюємо над Положенням про програми подвійного диплома КПІ ім. Ігоря Сікорського в партнерстві із зарубіжними країнами.

4.2. Спільно з підрозділами, юруправлінням та департаментом управління справами відпрацьовуються всі звернення підрозділів щодо розгляду міжнародних пропозицій від партнерів. У разі інвестиційної привабливості таких пропозицій оформлюються міжнародні угоди, договори, меморандуми і т.ін.

4.3. Завершено роботу і підписано низку міжнародних угод і меморандумів: меморандум про наміри з ДП «Сіменс Україна»; меморандум про взаєморозуміння з Університетом прикладних наук: технологій, бізнесу та дизайну (м. Вісмар, ФРН) та інші.

5. Міжнародна проєктно-грантова діяльність

4.1.Спільно зі структурами проректора з наукової роботи В.А. Пасічника продовжується організація системної роботи з підготовки і подання проєктних пропозицій на конкурси міжнародних проєктно-грантових програм за кожним з перспективних напрямів (кластерів та галузей діяльності), із запрошенням до неї відповідних партнерів з Євросоюзу.

4.2. За дорученням МОН України здійснено піврічний моніторинг проєктів міжнародної технічної допомоги КПІ, бенефіціаром яких виступає МОН. Нині  КПІ має 2 зареєстрованих освітніх проєкти МТД (виконавці – ТЕФ та ФСП), за якими готуємо піврічний моніторинг та звітність до МОН, а саме: 1) «Європейська інтеграція: законодавство та Інтернет речей – у межах напряму Жан Моне програми «Erasmus+» (ФСП); 2) «Впровадження навчання на базі тренажера з метою заміщення Севастопольського національного університету ядерної енергетики та промисловості» (ТЕФ).

4.3. На звернення підрозділів щодо докладних консультацій їхніх співробітників, які готують проєктні пропозиції для подання до міжнародних проєктно-грантових програм, але не мають достатнього досвіду цієї роботи, прийнято рішення про створення в межах виділеної штатної чисельності силами чотирьох проректорів (В.А. Пасічника, А.А. Мельниченка, Н.В. Семінської, С.І. Сидоренка) за координації першого проректора Ю.І. Якименка міждепартаментської групи англомовних консультантів в кількості 5-7 осіб, які мають досвід успішної підготовки і виконання проєктів до міжнародних проєктно-грантових програм. Вони надаватимуть допомогу в написанні проєктних пропозицій. Група працюватиме в режимі повного робочого дня консультацій.

4.4. Європейська комісія у період до 9 липня 2021 року проводить інформаційні дні щодо Рамкової програми з досліджень та інновацій «Горизонт Європа». Залучаємо до участі 272 керівників діючих наукових груп університету. Програму заходу та посилання на пряму трансляцію можна отримати за посиланням: https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/.

4.5. 15 червня Європейська комісія оголосила конкурси нової Програми ЄС «Горизонт Європа». На сьогодні оприлюднено перелік відкритих та очікуваних конкурсів програми (поки що 753 конкурси). Перелік розміщено за посиланням https://cutt.ly/OnL9lMs.

5. Робота групи по забезпеченню позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах  університетів

5.1. Спільно з проректором А.А. Мельниченком та в координації з Ю.І. Якименком, Н.В. Семінською, В.А. Пасічником працюємо над формуванням ТЗ для створення інтегрованої бази тих даних, які ключові світові рейтинги університетів вимагають від КПІ протягом року.

5.2. Після оприлюднення результатів рейтингу QS-2022 і аналізу його результатів для КПІ ми запросили відвідати КПІ регіонального директора рейтингу QS пана Сергія Христолюбова в липні 2021 року. Дати візиту уточнюються, готуємося до обговорення всіх наших проблем.

5.3. Взаємодіємо з Шанхайським рейтингом щодо опитування 2021 року (так зване опитування GRUP). Систему опитування буде закрито 15 серпня 2021 року. Працюємо спільно з Ю.І.Якименком, А.А.Мельниченком, В.А. Пасічником, Н.В.Семінською, М.О. Мазур, О.М. Новіковим, О.А.Жученком над підготовкою даних від КПІ для подання їх до Шанхайського рейтингу у визначені терміни. Опитування GRUP має на меті створити базу даних про факти та цифри близько 2000 дослідницьких університетів у світі. До цього часу понад 600 установ брали участь в опитуванні GRUP та повідомляли про свої показники. При цьому охоплювалося приблизно 70% зі 100 найкращих університетів і 60% з 500 найкращих університетів.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська  робота

- Протягом тижня  проводили з відповідальними за стан пожежної безпеки на факультетах/інститутах індивідуальну роботу щодо виконання приписів. Провели торги та готуємо до підписання пакет документів на встановлення автоматичної пожежної сигналізації у 16-му гуртожитку. Закупили та розпочинаємо встановлювати протипожежні люки та двері у студмістечку та навчальних корпусах;

-  продовжували виконувати обстеження об'єктів зі складанням дефектних актів, де необхідно виконати капітальні та поточні ремонтні роботи (13-й та 15-й навчальні корпуси);

- провели робочу нараду щодо виконання робіт з благоустрою території за 18-м та 28-м навчальними корпусами. Продовжуємо вкладати тротуарну плитку на пішохідних доріжках;

- продовжуємо ремонт фасаду, відмостків і системи водостічних труб  навколо 6-го корпусу;

- здійснили профілактичний огляд теплових мереж навколо навчальних корпусів №№ 9 і 28.

- розпочали другий покіс трави по території університету;

- розпочали підготовчі роботи з ремонту фасаду 23-го навчального корпусу;

- продовжуємо роботи з благоустрою території за 28-м навчальним корпусом;

- продовжуємо готувати технічні завдання згідно з річним планом закупівель по господарському напрямі роботи та оголошувати процедури закупівель на майданчику ProZorro;

- спільно з департаментом навчальної роботи продовжуємо проведення аудиту навчальних площ щодо їх готовності до нового навчального року;

- провели робочу нараду щодо оптимізації роботи теплового та насосного обладнання в університеті;

- продовжуємо  наповнення бази даних і тестування програми для температурного віддаленого моніторингу;

- проведено перші дві зустрічі представниками робочої групи із залучення інвестицій на виконання програм з енергоефективності;

- доопрацьовуємо технічне завдання для організації закупівлі послуг з вивезення небезпечних відходів з 4-го навчального корпусу.

Соціальний напрям

- Забезпечуємо харчування на базах відпочинку. Після встановлення лінії роздачі на БО «Маяк» отримали вдячні відгуки:  відпочивальники тепер мають змогу вибирати страви собі на вибір. Штат працівників укомплектовано на 70%, але харчування надається якісно та в повному обсязі. Це підтверджують результати опитування, яке ми провели минулого тижня;

- триває робота з організації медичного огляду співробітників у 2021 році та формування необхідної документації;

- готуємо інформацію для комісії з акредитації площ університету;

- на цьому тижні плануємо провести засідання орендної комісії;

- 2 липня проведено засідання тендерного комітету, на якому відбулося обрання та проведення закупівель товарів, робіт, послуг на 2021 рік. Виставили процедури на закупівлю продовольства, матеріалів, друкованих видань для поповнення бібліотечного фонду, колбонагрівача для круглодонних колб, послуг з обробки та постачання супутникових даних, підрізання дерев і живих огорож;

- уклали договори на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та системи управління евакуюванням людей в гуртожитку №18, закупівлю друкованих видань для поповнення бібліотечного фонду, послуг з обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин, ноутбуків, інструментів для паяння м'яким і твердим припоєм та для зварювання, машин та устаткування для поверхневої термообробки та гарячого напилювання, системних  блоків, послуг з акредитації освітніх програм, послуг з централізованого водовідведення та водопідведення;

- спільно з відділом матеріально-технічного постачання проводиться робота із закупівлі необхідних витратних матеріалів та інвентаря для роботи з обслуговування житлових будинків;

- готуємося до проведення у вівторок 6 липня на базі відпочинку «Політехнік» свята Івана Купала. Будуть конкурсна програма та різні активності.

- кількість охочих відпочити на базі відпочинку «Маяк» збільшилася. Нині завантаженість складає 52%. Це гарний показник для І зміни. База відпочинку «Політехнік» на вихідні завантажена на 95%, базу відпочинку «Сосновий» на першу зміну завантажено на 100%.

Безпека

- На попередньому тижні складних правопорушень на території університету виявлено не було;

-  продовжуємо спільне з поліцією та Національною гвардією патрулювання території;

- розпочали проводити модернізацію та оптимізацію оперативної роботи пульту центральної охоронної сигналізації.

М.З.Згуровський

Дякую. Підготовка матеріальної бази університету для роботи в новому навчальному році – це багатопланова робота. Прошу підготуватися до розгляду цього питання докладніше на окремій нараді на цьому тижні для встановлення пріоритетів і визначення головних напрямів цієї роботи. При цьому ми маємо оглянути деякі ділянки території, корпуси та гуртожитки.

Начальник департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

Здійснюємо роботу щодо підготовки та подання звітності за II квартал 2021 року до Казначейської служби та МОН.

Платежі в Казначействі здійснюються в звичайному режимі, затримок немає.

Приймаємо та перевіряємо звітність за ІІ квартал у структурних підрозділів для подальшої консолідації.

Здаємо місячну звітність за червень до відповідних інстанцій, консолідуємо інформацію про виконання договорів у 2-му кварталі та опублікування її на вебпорталі Є-data.

Разом з ІМЯО та студмістечком підготували та подали до Мінреінтеграції проєкт кошторису на фінансування підготовки до вступу слухачів з тимчасово окупованих територій у кількості 15 осіб на загальну суму 560,0 тис. грн.

Узяли участь у засіданні з експертами НАЗЯВО з освітньо-наукової програми «Мікро- і наносистемна техніка».

Отримано фінансування від Міністерства охорони здоров'я на проведення іспиту для магістрів за спеціальностью «Фізична терапія, ерготерапія» у розмірі 15,0 тис. грн.

Підготовлено проєкт штатного розпису за програмою «Підготовка кадрів» з 01 липня 2021 року.

Нараховуємо заробітну плату за першу половину липня, академічну та соціальну стипендію за липень.

Виплачено соціальну стипендію за червень.

Підготували пакет документів для розгляду банків, які обслуговуватимуть наших студентів.

Брали участь у засіданнях робочих комісій університету.

М.З.Згуровський

Дякую. Прошу попрацювати з керівниками програм стратегічного розвитку. Їм ваша допомога дуже потрібна.

Заступник директора студмістечка Є.Б.Лазаренко

Станом на сьогоднішній день у студмістечку проживають 3892 студенти. Епідемічна ситуація стабільна: хворих серед студентів і працівників немає. Людей на самоізоляції також немає.

Ремонтні роботи. Силами служби експлуатації гуртожитків проводяться ремонти на 6 об'єктах. Це місця загального користування в гуртожитках №№1, 13  і 20, житлова кімната в гуртожитку № 4, відновлюється світлова кишеня в гуртожитку №8, у гуртожитку №17 – вхідна група.

Соціально-виховна робота. Постійно проводиться виховна і роз'яснювальна  робота щодо виконання санітарних вимог і правил пожежної безпеки, а також перевірка стану пожежної безпеки та санітарного стану кімнат. Крім того, здійснюється перевірка кімнат студентів, які виїжджають на літо, і студентів, які закінчили навчання і виселяються з гуртожитків. Окрім того, було проведено тренінг для випускників, присвячений тому, як успішно проходити співбесіди і писати резюме для роботодавців. Психолог студмістечка забезпечує групову психотерапію щодо зняття небажаних психологічних станів у студенів.

Разом з департаментом навчально-виховної роботи провели поселення 11 слухачів з тимчасово окупованих територій. З ними проведено всі інструктажі з правил проживання, пожежної безпеки, а також правил особистої безпеки. Оскільки всі наші слухачі є неповнолітніми,  їм надано соціальний супровід.   На цьому тижні для слухачів цієї категорії  планується провести 4 заходи, підготовлені спеціально створеною робочою групою.

Будівництво нового  гуртожитку. Минулої середи робоча група і комісія, яка контролює ці питання, виходили на будівництво. У ході перевірки було встановлено, що оздоблювальні роботи нині перебувають на завершальній стадії. У кімнатах уже встановлено двері з відповідною фурнітурою, в повному обсязі виконано тинькувальні роботи, наразі проводиться фарбування стін у коридорах; у коридорах та в кімнатах робітники почали укладання лінолеуму, прокладаються електричні мережі та монтуються розетки, в коридорах і блоках монтуються підвісні стелі, завершено монтування головного розподільного щита гуртожитку.  Почалися роботи з благоустрою прилеглої території.

Студмістечко готується до поселення студентів першого курсу, активно готуємо кімнати для поселення та проводимо облік фактичних місць. 

М.З.Згуровський

Хочу попросити Вадима Анатолійовича Кондратюка взяти під особистий контроль підключення інженерних мереж, бо тут можуть виникати непередбачувані ситуації. Будівельники свою роботу зроблять, але підключення може стримати початок експлуатації гуртожитку.

В.А.Кондратюк

Ці питання тримаємо на контролі постійно. Минулого тижня працівники «Київтеплоенерго» почали прокладати свою мережу для гуртожитку. Вони ж під'єднуватимуть її до міських мереж. Готуємо всі необхідні для цього документи. Паралельно вкладаються гільзи, в яких проходитимуть кабелі електроживлення від трансформаторної підстанції біля корпусу №8. Буду постійно інформувати вас з цього питання.

М.З.Згуровський

На вашу думку, в цій частині не буде відставання від графіка?

В.А.Кондратюк

Ми передбачали, що відставання може бути лише по теплопостачанню. Думаю, що воно буде підключено аж у вересні-жовтні.  Але тепер бачимо, що наші домовленості і те, що ми вже підготували всі необхідні документи, має вивести нас на остаточне підписання всіх документів щодо тепломереж до кінця липня. Що ж до інших мереж, то  по них проблем не було.

М.З.Згуровський

Тобто з нового навчального року гуртожиток буде здано в експлуатацію і він функціонуватиме,  як і решта  наших гуртожитків?

В.А.Кондратюк

Так. І ми вже подали документи до ДАБІ для отримання сертифікату введення в експлуатацію нового гуртожитку.

Директор Науково-технічної бібліотеки О. М. Бруй

Узяли участь у зустрічі з експертами щодо акредитації ОНП «Мікро-та наносистемна техніка» зі 153 спеціальності.

Сприяння публікаційній активності

Розпочато підготовку переліку штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи в університеті не менше шести місяців і мають не менше п'яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до баз даних Scopus, Web of Science.

Сприяння розвитку видавничих проєктів наукових періодичних видань

Працюємо над матеріалами до засідання робочої групи щодо розгляду питання про заснування наукового періодичного видання (яке впродовж 5 років видається на ФММ) «Сучасні підходи до управління підприємством».

Здійснено моніторинг та аналіз наукових журналів (вітчизняних, що включені до Переліку фахових, та міжнародних, що входять до БД Scopus, WoS) з предметної галузі Business, Management and Accounting. Зібрано основні наукометричні показники членів редколегії.

Інформування дослідників

Надіслано на кафедри інформацію щодо можливості долучитися до безкоштовних вебінарів українською мовою про ресурси компанії Clarivate Analytics, що відбудуться  6 та 8 липня 2021 року. Теми вебінарів: 1) «Авторські ідентифікатори: Publons|ResearcherID, ORCID та інші»: 2) «Створення наповнення, застосування Publons|ResearcherID, ORCID, ResearchGate, Google Scholar». 

Оновлено Journal Citation Reports.

Культурно-освітня робота

Забезпечили серію публікацій у соціальних мережах до Дня Конституції.  29 червня в холі Бібліотеки було відкрито інсталяцію «Безмежно вільні» .

Видання

 MARC 21 формат для бібліографічних даних: методичні рекомендації (скорочений варіант) [Електронний ресурс]/авт.-уклад: Бруй Оксана, Малецька Олександра, Чорна Тетяна;

Словник «Визначення сутностей RDA»: Баньковська Ірина; Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія», ВГО Українська бібліотечна асоціація. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,85 Мбайт). – Київ : Українська бібліотечна асоціація, 2021. – 506 с. – Назва з екрана https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41964.

М.З.Згуровський

Хочу звернутися до В. Й. Котовського.

Перше. Прошу підготуватися і поінформувати про хід робіт над пам'ятником Б.Є.Патону.

Друге. ІАТ підготував макет літака К-1. Це перший літак Костянтина Калініна, який він розробив будучи ще студентом КПІ й захистив по ньому дипломну роботу. Це був перший пасажирський вітчизняний літак, рекомендований до серійного виробництва. Такі машини для пасажирських перевезень використовувалися з 1925 по 1930 роки. Працівники і студенти ІАТ запропонували встановити в сквері Піонерів авіації макет цього літака, який вони самі можуть виготовити, напроти пам'ятника Костянтину Калініну.  Для людей, які можуть цієї історії не знати, це буде важлива матеріальна розповідь про неї. Тому нам потрібно буде подивитися в ІАТ проєктні та інші документи щодо цього, щоб зрозуміти, в які терміни це може бути зроблено, як виглядатиме літак, прийняти відповідні рішення. За вами буде контроль за цією роботою,

Голова ради з питань розвитку університету В. Й. Котовський

Щодо пам'ятника Б.Є. Патону, то робота над ним триває. З Дніпра сьогодні отримали зразки граніту, вони нас влаштовують, тобто все йде за планом. Спонсор кошти перераховує дуже  акуратно і вчасно.

М.З.Згуровський

Дякую. Хочу ще додати про роботу комісії з оптимізації щодо використання площ підрозділів,  яку ви очолюєте. Тут потрібно ще попрацювати над пропозиціями щодо їх використання. Тому прошу цим займатися і ближчим часом у режимі робочої наради поінформувати  нас про стан справ.  

Директор департаменту управління справами М. О. Мазур

Чекаємо на завершення тендерної процедури на закупівлю програмного забезпечення для відділу кадрів.

М.З.Згуровський

Нас визнано кращими в рейтингу використання системи «Мегаполіс». У процесі переходу країни на електронний документообіг наш університет визнано лідером. Це і ваша робота, і ваших співробітниць. Надалі слід розширювати покриття системою «Мегаполіс» усіх наших підрозділів,  як ми і планували на початку цієї роботи.

М.О.Мазур

Ми в процесі  роботи дізнаємося про все нові можливості цієї програми. Це дуже цікаво і корисно  для роботи.

М.З.Згуровський

Марино Олександрівно, цією програмою слід охопити ключових управлінців – завідувачів кафедр, керівників деяких підрозділів та інших – щоб наша робота була ефективнішою. Це дуже важливо.

Голова профкому студентів Ігор Степанюк

Минулого тижня ми провели нагородження переможців чемпіонату КПІ з шахів. Організовано все було в залі засідань Вченої ради. Людей було не дуже багато через карантинні обмеження і те, що деякі з переможців уже поїхали з Києва. Але чекаємо на проведення нових турнірів і сподіваємося, що проводитимемо їх у нормальному режимі.  

Також нам вдалося організувати трансляцію матчу Євро 2020 «Україна-Швеція» на Малому спортивному ядрі. Зібралося близько 100 студентів, захід вийшов цікавим. Є запит на подібні речі, тож сподіваємося вже восени їх проводити.

Я перебуваю зараз в оздоровчому комплексі «Маяк» і підтверджую слова Вадима Анатолійовича про поліпшення якості харчування. Це відзначають і інші відпочивальники.

М. З. Згуровський

Хочу подякувати вам за популяризацію шахів. Це дійсно гра студентів, науковців і викладачів КПІ. Це наша гра, і дуже важливо створювати умови для ширшого залучення до неї київських політехніків. Прошу продовжувати цю роботу на постійній основі.