Проєкт "Інструментарій планування підземної інфраструктури великих міст для забезпечення мінімізації екологічних і техногенних ризиків урбаністичного простору на основі системної методології", науковий керівник – чл.-кор. НАН України, проф., заступник директора з наукової роботи ІПСА Н.Д. Панкратова.

Сталі урбаністичні тенденції роблять пріоритетними для безпеки людини і суспільства завдання мінімізації екологічних і техногенних ризиків в умовах швидко зростаючих мегаполісів. Середній рівень урбанізованості сягає 82% у США та 73% у країнах Європи (в Україні – понад 70%), причому захищеність і здоров'я міського населення значною мірою визначається техногенною та екологічною безпекою урбаністичного простору. Однією з провідних тенденцій зменшення техногенних загроз і наслідків надзвичайних ситуацій є створення розвиненої підземної інфраструктури великих міст. Традиційне освоєння міського підземного простору пов'язане з поширеною тенденцією будівництва окремих підземних споруд як локальних об'єктів. Концепція сталого розвитку змінює масштаб інженерних проєктів і передбачає створення системної методології розвитку підземної інфраструктури як одного з ефективних шляхів екологізації міста.

Проєкт передбачає розроблення на основі системної методології інструментарію планування раціонального підземного урбаністичного простору, який, враховуючи інженерно-геологічні, техногенні та структурно-функціональні фактори міського середовища, мінімізує його екологічні та техногенні ризики. Методика досліджень базується на використанні методології передбачення із застосуванням методів морфологічного аналізу та аналізу ієрархій, фрактального аналізу, когнітивного моделювання, а також методів територіального планування та інженерної геології.

Отримані наукові та практичні результати складуть методологічну основу планування підземного простору як фактора безпечного сталого розвитку великих міст. Уперше буде створено інструментарій, що формалізує і супроводжує планування підземного простору на базі системної методології мультидисциплінарного характеру, цільовою функцією якої є безпека людини та суспільства у великому місті. Це дасть інвесторам і міським адміністраціям ефективний інструмент управління ризиками та інвестиціями, сприятиме розвитку багатофункціональної підземної інфраструктури, безпеці та комфорту мешканців мегаполісів.

Виконавці проєкту – група досвідчених і молодих учених ІПСА та кафедри геоінженерії ІЕЕ, які вже декілька років плідно співпрацюють над проблемою планування урбаністичного простору м. Києва: д.т.н., професор Г.І. Гайко, д.т.н., доцент Н.І. Недашківська, к.т.н І.О. Савченко, к.т.н. О.Г. Малишевський, В.В. Савастьянов та ін. Ця команда на чолі зі своїм керівником – професором Н.Д. Панкратовою, неодноразово вигравала різні конкурси, серед них і проєкт НАТО "Наука заради миру та безпеки". Бажаємо команді науковців подальших успіхів.

За інф. ІПСА