За допомогою сучасних радіолокаційних станцій одержують зображення земної поверхні, які використовують для прогнозування погоди, дослідження природних ресурсів, геологорозвідки, моніторингу катастроф, екологічних забруднень тощо. Також ці станції дозволяють виявити повітряні, морські й наземні рухомі об'єкти, їх координати та параметри руху.

Для вдосконалення функціональних можливостей таких станцій використовують, зокрема, активні фазовані антенні решітки (див. фото) та переходять на нову твердотільну мікрохвильову елементну базу. До складу решіток входить велика кількість приймально-передавальних модулів. Близько 70% енергії, споживаної модулями, розсіюється у вигляді теплоти і призводить до погіршення робочих характеристик і зниження надійності роботи. Тому підвищення ефективності охолодження приймально-передавальних модулів є вкрай актуальною проблемою в усьому світі.

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є розробка високоефективних систем охолодження на основі двофазних теплопередавальних пристроїв – теплових труб, що мають еквівалентну теплопровідність на порядки більшу, ніж у міді. Та теплові труби зі спеченими й канавчатими капілярними структурами при виготовленні потребують високотемпературних процесів спікання або екструзії. На практиці це складно і дорого.

Науковці ТЕФ запропонували покращити охолодження приймально-передавальних модулів з новою елементною базою шляхом відведення теплоти від локальних потужних елементів тепловими трубами спрощеної конструкції, при виготовленні яких не потрібний складний, тривалий та дорогий процес спікання капілярної структури при температурі близько 1000 °С чи високотемпературна екструзія.

Автори проєкту планують розробити такі конструкції теплових труб, вивчати  закономірності теплообміну в них та в системах охолодження на їх основі. У результаті виконання проєкту розробники сформують теплофізичні та конструктивно-технологічні основи створення ефективних та більш простих і дешевих систем охолодження на основі простих і технологічних у виготовленні теплових труб.

Розроблені конструктивно-технологічні рішення засобів тепловідведення, рекомендації та документація будуть передані для впровадження спеціалізованим підприємствам України.

Керівник проєкту – Ю.Є. Ніколаєнко, провідний науковий співробітник кафедри АЕС і ІТФ, д.т.н., с.н.с. (356 наукових праць, h-індекс у Scopus = 8). До колективу виконавців входять: провідний вчений з більше ніж 40-річним досвідом розробок та досліджень теплових труб і систем охолодження на їх основі д.т.н., професор кафедри АЕС і ІТФ, с.н.с. В.Ю.Кравець та молоді вчені к.т.н. Д.В.Козак, докторант А.С.Соломаха, аспіранти Р.С.Мельник та Д.В.Пекур. Передбачається залучити до виконання проєкту студента ТЕФ Л.В.Ліпницького.

За інф. ТЕФ