14 грудня 2020 року відбулося чергове засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вів засідання ради її голова Михайло Ільченко. Перед початком засідання він привітав з ювілейним днем народження декана факультету електроніки професора Валерія Яковича Жуйкова.

Першим питанням порядку денного  Вченої ради  була доповідь ректора Михайла Згуровського про стислі підсумки календарного 2020 року. Михайло Захарович коротко поінформував учасників засідання про роботу університету за напрямами: управління університетом, адміністративно-управлінська робота, Вчена рада, навчальна робота, науково-інноваційна діяльність, навчально-виховна робота, міжнародна діяльність, адміністративна і господарська робота.

Затим Вчена рада розглянула питання затвердження Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2021 році на всі три рівні підготовки: бакалаврів, магістрів, PhD. Доповідав перший проректор Юрій Якименко. Він назвав основні відмінності в умовах прийому у 2021 р. порівняно з 2020-м, повідомив терміни вступної кампанії, охарактеризував завдання, які стоять перед підрозділами з організації прийому. Раніше Правила вже розглядалися на засіданні Методичної ради за участю представників комісії Вченої ради з освітньої діяльності й були рекомендовані до затвердження. Вчена рада затвердила Правила прийому.

Наступним було питання "Про зміни структури підрозділів університету за результатами акредитації". Доповідав також перший проректор Юрій Якименко. Він наголосив, що головною метою оптимізації структури і складу підрозділів є забезпечення відповідного рівня якості підготовки фахівців. У 2019 р. вісім структурних підрозділів – ММІ, ІФФ, ІХФ, ХТФ, ФЕЛ, ФЕА, ЗФ, ПБФ – провели внутрішню акредитацію, за результатами якої оптимізували структуру. У цих підрозділах загальна кількість кафедр скоротилась на 7, а кількість навчальних програм – на 21. Скорочення кількості викладацького складу при цьому не відбулося. Юрій Іванович оприлюднив рекомендації з оптимізації структури усіх факультетів та інститутів. Вчена рада своїм рішенням з цього питання затвердила рішення Акредитаційної комісії університету щодо оптимізації структури та переліку освітніх програм, а також перелік оновлених\модернізованих освітніх програм, і доручила департаменту організації освітнього процесу, департаменту якості освітнього процесу та департаменту управління справами підготувати наказ про зміни організаційної структури підрозділів та переліку освітніх програм.

Проректор з наукової роботи Віталій Пасічник зробив повідомлення про результати виконання вченими КПІ ім. Ігоря Сікорського першого етапу проєктів, що фінансуються Національним фондом досліджень України (НФДУ). Наші науковці виконують п'ять проєктів за напрямом "Наука для безпеки людини та суспільства" і п'ять проєктів за напрямом "Підтримка досліджень провідних та молодих вчених". Вчена рада затвердила звіти про проміжні результати виконання проєктів.

Голова Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського Михайло Ільченко доповів про основні результати роботи постійних комісій Вченої ради у 2020 році. На сьогодні є десять таких комісій. До роботи в них залучено 119 осіб – більше половини складу Вченої ради. Важливий напрям діяльності комісій – науково-експертний розгляд проєктів Постанов КМУ і наказів МОН, що стосуються наукової та освітньої діяльності, атестації наукових кадрів.

Насамкінець Вчена рада розглянула конкурсні та поточні питання.

Дата події